Oplossing voor wateroverlast bewoners Harderweide in Harderwijk

Het college komt met oplossingen voor de wateroverlast bij bewoners in het eerste deel van het wijkdeel Harderweide in Drielanden.

Vanaf Februari 2020 zijn er veel klachten over wateroverlast  De wateroverlast is gemeld door bewoners in het eerste deelgebied van Harderweide.

De klachten betroffen met name wateroverlast in de tuinen en de aanwezigheid van natte kruipruimten. “Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de wateroverlast hebben ze het voortouw genomen in het oplossen van deze problemen”, aldus wethouder Bert van Bijsteren. De gesprekken met de ontwikkelaars over hun aandeel daarin lopen nog. 
 
Er is een uitgebreide inventarisatie van de klachten gedaan
Er zijn pilots gehouden om meer kennis op te doen van welke maatregelen genomen konden worden. Betrokken bewoners werden gevraagd om mee te doen met de mogelijke te nemen maatregelen. Voor deze maatregelen is aan bewoners wel een beperkte eigen bijdrage gevraagd. Omdat de natte periode reeds is aangebroken, is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen. Hiermee wordt mede uitvoering gegeven aan een motie die de raad unaniem heeft aangenomen.

Lees ook:
CDA wil oplossing wateroverlast Harderweide
Verdichte bodemlaag oorzaak wateroverlast Harderweide in Harderwijk
Aanpak wateroverlast Harderweide
Gemeente moet eind maken aan wateroverlast in Harderweide