Laatste werkzaamheden Stadwei wel gefaseerd uitgevoerd

Laatste werkzaamheden Stadwei wel gefaseerd uitgevoerd

Door Petronella Polinder: De laatste kruising in de wijk Stadweiden die op de schop gaat, is de rotonde die de wijken Stadsweiden en Drielanden met elkaar verbindt. De Westermeenweg – Stadswei. Het was de bedoeling dat die werkzaamheden tegelijk met de kruising Stadswei – Ankermeen zouden plaatsvinden. Maar daar is de gemeente onlangs op terug gekomen, omdat het teveel overlast zou opleveren voor de inwoners (en enkele ondernemers) van beide wijken.

'Wij hebben onze politieke doelen moeten bijstellen'

'Wij hebben onze politieke doelen moeten bijstellen'

Na een intensieve periode van onderhandelen heeft de ChristenUnie haar handtekening gezet onder het nieuwe  coalitieakkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen waar het college samen met de samenleving nadere invulling aan gaat geven. De ChristenUnie heeft alle vertrouwen in het nieuwe college, en is dan ook tevreden met de inhoud van het coalitieakkoord en wel om de volgende redenen.

Voor Zuiderzeepad 3 volgens college geen ‘woonbestemming’ nodig

Voor Zuiderzeepad 3 volgens college geen ‘woonbestemming’ nodig

Zoals bekend komen er op de locatie van de voormalige Hervormde kerk het Anker, Zuiderzeepad 3, dertien zorgappartementen, bewoond door cliënten van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. Naar verwachting trekken de nieuwe bewoners er begin 2019 in.

Gesprekken coalitieprogramma kunnen van start

Gesprekken coalitieprogramma kunnen van start

Dinsdagavond 10 april zijn op initiatief van verkenner voor de coalitievorming, Hans Esmeijer, de beoogde coalitiepartners, Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA, bijeen geweest voor een gezamenlijk overleg. Het belangrijkste gesprekspunt was het vinden van overeenstemming voor de kwestie van de winkelopenstelling op zondag. 

Grote voorkeur in de raad voor voortzetting vorige coalitie

Grote voorkeur in de raad voor voortzetting vorige coalitie

Door Petronella Polinder - Hans Esmeijer, verkenner voor Harderwijk, heeft een advies uitgebracht na gesprekken met alle zittende politieke partijen. Van Gert Jan van Noort kreeg hij de opdracht om twee mogelijke coalities te onderzoeken.

De nog aan te stellen extra havenmeesters van Harderwijk krijgen elektrische boot

De nog aan te stellen extra havenmeesters van Harderwijk krijgen elektrische boot

De havenmeesters van Harderwijk kunnen binnenkort per boot hun ‘klanten’ bedienen. De gemeenteraad heeft gisteravond bijna unaniem, op Gemeentebelang na, ingestemd met de aanschaf van een elektrische boot. Gerrit Kevelam was van mening dat havenmeesters zich prima stappend of fietsend konden verplaatsen. Een boot was niet nodig, er waren immers bruggetjes genoeg

D66: Vorm coalitie die recht doet aan nieuwe verdeling gemeenteraad

D66: Vorm coalitie die recht doet aan nieuwe verdeling gemeenteraad

D66 zet in op een coalitie van verkiezingswinnaars Harderwijk Anders, VVD en D66 met het CDA. Daarom hebben Martijn Pijnenburg en Thijs Melkert vanavond namens de D66-fractie een eerste gesprek gevoerd met verkenner Hans Esmeijer, die door Harderwijk Anders is aangesteld om een nieuwe coalitie in Harderwijk te onderzoeken.