CDA pleit voor gebruik bodycams en onderzoek (gewelds)middelen BOA’s Harderwijk

CDA pleit voor gebruik bodycams en onderzoek (gewelds)middelen BOA’s Harderwijk

Door Andrea Oosting-Klock -  De afgelopen periode is er meermaals in het nieuws geweest dat er in andere gemeenten handhavers zijn belaagd. Gelukkig is dit in Harderwijk niet gebeurd, maar de handhavers hebben wel steeds vaker te maken met situaties die escaleren.
 

Evaluatie armoedeproject aangeboden aan wethouder

Evaluatie armoedeproject aangeboden aan wethouder

In het najaar van 2019 heeft de PvdA in samenwerking met ZorgDat, Uwoon, Nel’s Kledingservice, Het Goed, De Kringloopwinkel, de Voedselbank en De Ontmoeting het project Beleefhuis Harderwijk opgezet, waarin mensen konden meemaken voor welke keuzes een gezin in armoede komt te staan.

Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan

Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan

De gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe afvalinzamelsysteem VANG (Van afval naar grondstof). Onze vier verbetervoorstellen zijn met grote meerderheid aangenomen. Daarmee worden inwoners echt geholpen om werk te maken van een schonere afvalstroom door betere afvalscheiding en een kleinere afvalstroom door minder plastic.

Huisafval, een gemiste kans

Huisafval, een gemiste kans

Donderdag 9 juli 2020 is het besluit gevallen. We krijgen in 2021 een afvalsysteem, waarbij PMD (Plastic, Metaal/Blik en Drankenkartons) met nascheiding eruit worden gehaald.

Bodycams van Harderwijkse BOA’s mogen aan, onderzoek naar gebruik geweldsmiddelen

Bodycams van Harderwijkse BOA’s mogen aan, onderzoek naar gebruik geweldsmiddelen

Door Harry Schipper – De Harderwijkse BOA’s mogen binnenkort bodycams gebruiken. De draaiende camera’s werken de-escalerend bij agressie, is de gedachte erachter.

VVD Harderwijk-Hierden: Flexwoningen moet woningzoekende in Harderwijk en Hierden de hand reiken

VVD Harderwijk-Hierden: Flexwoningen moet woningzoekende in Harderwijk en Hierden de hand reiken

Op initiatief van VVD raadslid Menno Doppenberg is er afgelopen donderdag een initiatief ingediend voor de realisatie van flexwoningen. De motie is mede vormgegeven door coalitiepartijen ChristenUnie, Harderwijk Anders en het CDA en is vervolgens door de gehele raad ondersteund. ‘Een mooi begin’ aldus Menno Doppenberg.

Jos Aikema Koninklijk onderscheiden

Jos Aikema Koninklijk onderscheiden

Jos Aikema ontving vanavond uit handen van burgemeester Harm-Jan van Schaik een Koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.