VVD uit scherpe kritiek op HA en CDA om vooraf plastic in te leveren

VVD uit scherpe kritiek op HA en CDA om vooraf plastic in te leveren

Door Harry Schipper – De Harderwijkse VVD-fractie heeft scherpe kritiek op Harderwijk Anders en CDA die – aan de vooravond van de gemeentelijke invoering van een nieuw afrekensysteem  voor huishoudelijk restafval – graag zien dat plastic afval in Harderwijk ook vooraf kan worden ingeleverd.

VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen om de stijgende energieprijzen

VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen om de stijgende energieprijzen

De VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen om de gevolgen van hoge energieprijzen voor inwoners. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan het College van B&W om inzichtelijk te krijgen hoeveel huishoudens in Harderwijk en Hierden ernstig hinder gaan ondervinden van de energieprijzen, met name wanneer woningen slecht geïsoleerd zijn.

CDA Harderwijk Hierden stelt schriftelijke vragen over bio-energiecentrale

CDA Harderwijk Hierden stelt schriftelijke vragen over bio-energiecentrale

Ruim een half jaar geleden heeft het CDA Harderwijk Hierden, n.a.v. een televisie-uitzending van KRO-NCRV over het verwerken van mest en afval, vragen aan B & W gesteld omtrent de werking en eventuele overlast van de bio-energiecentrale op het terrein van de rioolzuivering.

Wietske Hollanders lijsttrekker GroenLinks

Wietske Hollanders lijsttrekker GroenLinks

Door Harry Schipper – GroenLinks Harderwijk-Hierden heeft zaterdag op de Markt samen met het verkiezingsprogramma 2022-2026 haar nieuwe lijsttrekker gepresenteerd.

VVD Harderwijk Hierden lanceert verkiezingsprogramma ‘Verder  bouwen aan Harderwijk en Hierden’

VVD Harderwijk Hierden lanceert verkiezingsprogramma ‘Verder bouwen aan Harderwijk en Hierden’

Tijdens de ledenvergadering van afgelopen dinsdag 12 oktober is het verkiezingsprogramma van de VVD Harderwijk-Hierden vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het programma heeft als titel ‘Verder bouwen aan Harderwijk en Hierden’. 

OZB-verhoging kansloos, maar liggeld wordt wél fors duurder

OZB-verhoging kansloos, maar liggeld wordt wél fors duurder

Door Harry Schipper – De onroerend zaakbelasting (OZB) gaat volgend jaar in Harderwijk niet extra omhoog.

Harderwijk Anders en CDA maken zich grote zorgen over de invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem

Harderwijk Anders en CDA maken zich grote zorgen over de invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem

Beide partijen willen dat het college gaat kijken naar het plaatsen van extra mogelijkheden tot het inzamelen van plastic en drankkartons door containers te plaatsen bij de wijkwinkelcentra in Harderwijk en Hierden.