Geen appartementencomplex aan Beetstraat

Door Petronella Polinder - Op de locatie van het oude Monuta-complex, aan de Beetstraat, wordt niet langer gesproken over een appartementencomplex van 21 woningen groot. Er zijn nieuwe plannen, die wel de zegen van de buurt hebben gekregen. 

De buurtbewoners hebben de plannen voor het grote appartementencomplex maandenlang  tegengehouden, vasthoudend aan een toezegging van wethouder Jeroen de Jong dat er pas gebouwd ging worden als tachtig procent van de buurt akkoord was met de plannen.

Architect Van Veen uit Ermelo heeft, na twee door de buurt afgeschoten planschetsen, eind vorig jaar bij de gemeenteraad aangeklopt om de impasse te doorbreken. Tijdens de commissie Ruimte op 11 januari jl. werden de plannen voor de buurt besproken. Maar ook daar kwam geen oplossing uit, anders dan opnieuw met de buurt overleggen.

En dat heeft de ontwikkelaar gedaan. En dit keer heeft hij alle minimale eisen (en meer) van de buurtbewoners ingewilligd. De minimale eisen waren: ‘maximaal twee etages en zes meter hoog, maximaal tien appartementen, een inpandige galerij en geen mogelijkheid tot inkijk bij de buren.’ Wat de bewoners krijgen? Twee keer twee patiowoningen, twee met ingang aan de Multatulistraat en twee met ingang aan de Beetstraat.

De buurtbewoners werden door deze nieuwe plannen positief verrast tijdens een bijeenkomt op 24 januari jl. Nodeloos te zeggen dat dit plan meteen werd omarmd door de buurtbewoners. Geen 21 nieuwe adressen, maar slechts vier. 

Lees ook:
Plannen voor appartementen Beetstraat liggen voorlopig even stil
Nieuwste plannen voor ‘Monuta-appartementen’ besproken in de raad
Ook nieuwe plannen Monuta passen volgens buurtbewoners niet
Geen groot complex op Monuta-locatie
Gemeente gaat met bewoners praten over bouwplannen locatie Monuta