Nieuwste plannen voor ‘Monuta-appartementen’ besproken in de raad

Door Petronella Polinder - In de raadscommissie Ruimte van donderdag 11 januari wordt de sloop van Monuta en het nieuwbouwplan voor twintig startersappartementen aan Beetstraat 17 besproken. 

Aan de raadscommissie om te oordelen of er uit het nieuwste plan blijkt dat er genoeg is geluisterd naar bezwaren uit de buurt.

Afgelopen juli werd duidelijk dat architect Van Veen uit Ermelo grootse plannen had voor de Beetstraat 17. Een appartementencomplex van 21 huurwoningen in totaal. Bewoners van de Beetstraat, de Multatulistraat en de Martinus Nijhofstraat kwamen massaal in opstand. Tijdens een bewonersavond eind september, uitten ze hun bezwaren richting de architect en wethouder Jeroen de Jong.

Het complex was te groot, de verkeerssituatie zou onveilig zijn en het stond te dicht op de bestaande woningen. De Jong kalmeerde de verontruste bewoners ietwat door te zeggen dat er niet meer is dan een schetsplan. Er was geen aanvraag ingediend en er is geen intentieovereenkomst getekend. Ook gaf hij aan dat plannen voor het appartementencomplex pas door gingen als tachtig procent van de omwonenden akkoord was. “Om daarmee de initiatiefnemer de ruimte te geven om met een schetsplan te komen waarin aan de bezwaren uit de buurt tegemoet gekomen wordt”, aldus wethouder De Jong.

De architect wijzigde het plan naar aanleiding van die eerste avond. In plaats van een groot complex, bedacht hij twee bouwdelen, met bergingen als buffer naar de naastliggende woningen. Ook was het parkeren anders ingericht, wat ten goede zou komen aan de verkeersveiligheid. Eind oktober werd dat tweede schetsplan besproken tijdens een bewonersavond. Maar ook op dit plan was er volgens de bewoners voldoende aan te merken. Het ontwerp stond nog steeds te dicht op hun woningen, waardoor er inkijk zou ontstaan. Ook waren het volgens de bewoners nog steeds veel te veel woningen, de wijk kon al dat extra verkeer niet aan.

Van Veen heeft na die tweede bewonersavond nog een aanpassing op het plan gedaan, waardoor het nieuwe ontwerp weer bestaat uit één gebouw, dat afstand houdt van de bestaande woningen. Dat nieuwe ontwerp is nog niet met de bewoners besproken. “Er is voorgesteld om het onderwerp te behandelen in de commissie Ruimte, zodat de raadsleden kunnen oordelen of er voldoende naar omwonenden geluisterd is”, aldus wethouder De Jong.

Het buurtcomité Beetstraat, Multatulistraat en Martinus Nijhofstraat wordt voor de commissievergadering uitgenodigd, zodat ze ook hun mening kunnen geven over het nieuwste plan