Ook nieuwe plannen Monuta passen volgens buurtbewoners niet

De architect en de projectontwikkelaar van de nieuw te bouwen woningen aan de Beetstraat, waar nu nog het oude pand van Monuta staat, zijn ook na de tweede bijeenkomst met de buurt, door de bewoners weer met nieuw commentaar naar de tekentafel gestuurd. Die tweede bijeenkomst was woensdag 25 oktober.

In het nieuwe ontwerp was te zien dat er werd geluisterd naar de buurtbewoners.

“We konden aan het nieuwe ontwerp zien dat ze naar ons geluisterd hebben. Ze hebben de L-vorm losgetrokken, waardoor er twee blokken komen van drie verdiepingen hoog. Ook hebben ze van de bovenste verdieping een soort schuin dakpannendak gemaakt, waardoor het meer als een huis oogt en beter past in de omgeving. En ze hebben goed gekeken naar de verkeersstromen, met een eigen in- en uitrit”, zegt Jan-Jurriën Hop, bewoner van de Multatulistraat, de ‘schuintegenoverbuur’ van Monuta.  

Maar in dit nieuwe plan blijft sprake van 21 woningen en daar zit volgens Hop het pijnpunt.

“Aan één kant van de Beetstraat staan nu acht eengezinswoningen. Op het relatief kleine stukje grond van Monuta, zouden dan 21 huishoudens komen, reken op zo’n dertig tot veertig personen. Dat is teveel. In extra auto’s in de straat, extra verkeersbewegingen, drukte in de wijk. Het past er niet. Dat aantal moet naar beneden.” Ook voor de hoogte van het gebouw en de inkijk in de tegenoverliggende huizen. “Als ik op zolder sta, kijk ik ook bij de buren in de woonkamer, maar zo vaak sta ik niet op de zolder. Als dat complex er komt, wonen er mensen ‘op zolder’, die constant bij je naar binnen kunnen kijken. Dat voelt heel onprettig.”

In de eerste bijeenkomst, 25 september, heeft de buurt zich niet zozeer uitgesproken over het aantal woningen.

Wel over de oorzaken van het aantal woningen. “Daarin hadden we die eerste bijeenkomst misschien wat duidelijker moeten zijn.” Er komt nog een derde bijeenkomst. Als de nieuwe plannen gemaakt zijn, wordt de buurt er opnieuw bij betrokken. “Ik verwacht wel dat ze in het nieuwe plan iets doen aan het aantal woningen. Dat ze nu echt kijken naar de oorzaak van onze bezwaren”, aldus Hop.

De buurtbewoners hebben een brief opgesteld en daarbij vijftig handtekeningen van buurtbewoners verzameld.

Die brief is inmiddels overhandigd aan de projectontwikkelaar en architect. Ook gaat het buurtcomité de handtekeningen overhandigen aan de wethouder en aan raadsleden. In de brief staat onder meer dat de bewoners niet meer dan tien appartementen willen op twee verdiepingen, dat er maximaal zes meter de hoogte in mag worden gebouwd, dat de galerij inpandig moet zijn, dat er op het eigen terrein vijftien parkeerplaatsen moeten komen en dat alle bomen en het parkachtige karakter behouden moeten blijven. Ook mag er geen vooraf bepaalde rijrichting in het plan worden opgenomen, zodat de Beetstraat en de Multatulistraat qua verkeer evenredig belast worden. “Op de bijeenkomst van 25 september heeft de wethouder gezegd dat plannen pas doorgang kunnen vinden als tenminste tachtig procent van de buurtbewoners akkoord is. Daar willen de de projectontwikkelaar aan houden”, besluit Hop.