Plannen voor appartementen Beetstraat liggen voorlopig even stil

Wethouder Jeroen de Jong heeft geen spijt van wat hij 25 september, tijdens de eerste bewonersbijeenkomst voor de herontwikkeling van Monuta heeft gezegd. “Maar door te zeggen dat tachtig procent van de buurt akkoord moest zijn met de plannen, voordat ze doorgang zouden vinden, heb ik een soort impasse gecreeërd en dat was nooit mijn bedoeling.” 

Wat de Jong er mee hoopte te bereiken, werken naar een compromis, werd gezien als een soort toezegging.

“We zijn niet akkoord, dus de plannen gaan niet door. Er wordt niet langer gezocht naar een tussenweg.” De Jong zegt aan zijn woord gehouden te willen worden. “Maar ik wil er niet door gegijzeld worden.”

Gisteravond werden de plannen voor de herontwikkeling van het Monuta-terrein besproken in de raadscommissie ruimte. Afgelopen juli kreeg de buurt voor het eerst lucht van de plannen voor het Monuta-terrein. En ze schrokken ervan. “Een betonkolos van 21 appartementen groot, 1,5 meter hoger dan de hoogste nok op de bestaande huizen”, vat Herman van de Mheen, woordvoerder van het buurtcomité Beetstraat samen. Twee keer zijn de bewoners, vertegenwoordigd in het buurtcomité, samen met de architect en de projectontwikkelaar in gesprek gegaan. De bezwaren naar aanleiding van het eerste overleg, 25 september, zijn deels meegenomen in de herziene plannen, die 25 oktober met de buurt zijn besproken. In plaats van een groot complex, werden de appartementen verdeeld over twee gebouwen en de rijrichting was gewijzigd.

Het grootste pijnpunt, de hoogte en de hoeveelheid appartementen, bleef echter ongewijzigd. En dus was de buurt niet akkoord.

Hun minimale eisen? Maximaal twee etages en zes meter hoog, maximaal tien appartementen, een inpandige galerij en geen mogelijkheid tot inkijk bij de buren. De projectontwikkelaar heeft echter aangegeven dat het plan bij minder dan 21 appartementen financieel niet haalbaar is. En dus is er een impasse.

“Ik heb geprobeerd om de initiatiefnemer en de buurt dichter bij elkaar te brengen, maar dat is niet gelukt en ik heb het gevoel dat beide er wel klaar mee zijn. Ik ben zoekende naar hoe ik de buurt kan helpen en aan u raadsleden een goed plan kan presenteren”, aldus wethouder De Jong.  Hij vraagt om hulp. “Misschien ziet u nieuwe mogelijkheden? Want mijn rol in deze is bijna uitgespeeld.”

Maar ook de commissieleden zagen niet meteen een oplossing.

Hans Nijman van D66 vatte het samen. “Een spreekwoord luidt: ‘als je het even niet meer weet, doe dan niets’.” En dat is precies wat er gaat gebeuren. Voorlopig even niets.