Geen groot complex op Monuta-locatie

Er komt geen betonnen kolos op de plek van het oude Monutagebouw aan de Beetsstraat. Dat heeft architect Dirk Jan Veen van Architectenbureau Veen uit Ermelo gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst aan de omwonenden beloofd. Wat er wel precies komt, weet nog niemand. 

“We hopen daar samen met jullie een invulling aan te geven”, aldus Veen. 

Appartementencomplex - Afgelopen juli werden bewoners van de Beetsstraat, de Martinus Nijhofstraat en de Multatulistraat opgeschrikt door een ‘mededeling’ van architectenbureau Veen. Een brief met daarop een appartementencomplex afgebeeld, met in totaal 21 woningen, bestemd voor sociale huur. Die zou komen op de plek van het oude Monutagebouw, Beetsstraat 17. Het college van burgemeester en wethouders zou al een ‘principebesluit’ hebben genomen en stond positief tegenover woningbouw op deze locatie. De bewoners waren geschokt, verenigde zich meteen in een bewonerscomité, zochten de pers op en haalden verhaal bij de gemeente.

Al die aandacht resulteerde in een informatiebijeenkomst gisteravond, in het oude pand van Monuta.

Onder anderen architect Dirk Jan Veen en wethouder Jeroen de Jong waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Eensgezind - Zo’n 43 huishoudens verzamelden zich maandagavond 25 september om 18.00 uur bij Beetsstraat 15. “We willen met de hele buurt om 18.30 uur tegelijk naar binnen stappen, zodat ze meteen zien dat we eensgezind zijn. We willen de huidige bestemming, een bedrijfsbestemming behouden, of dat gewijzigd zien naar een maatschappelijke bestemming. We willen de zestig jaar oude bomen laten staan en een bouwhoogte van maximaal vijf meter”, zegt Herman van de Mheen. “Het is verstandig om niets toe te geven vanavond”, waarschuwt hij al zijn buren nog, net voor ze naar binnen lopen. De presentielijst wordt niet individueel getekend, maar als bewonerscomité. “Straks gaan ze zeggen dat er maar zestig procent van de bewoners op kwam dagen en zien ze ons niet als eensgezind.”

‘Het was maar een plaatje’ - Als alle bewoners eenmaal plaats hebben genomen, zijn voorzien van koffie en speculaas, haalt architect Dirk Jan Veen meteen de angel er uit. “De brief die wij afgelopen zomer in de buurt hebben uitgedeeld, met daarin een plan uitgebeeld, heeft een averechts effect gehad. Wij wilden jullie alleen informeren over plannen voor nieuwbouw op deze locatie, voor u het via een ander zou horen.”

Het was volgens Veen niet meer dan een plaatje, een soort illustratie.

“We moesten een plan voor woningbouw indienen, dit was een idee, ons initiatief richting de gemeente, om te zien of de gemeente open stond voor woningbouw. We hebben ervoor gekozen u hetzelfde plaatje te laten zien als we bij de gemeente hebben ingediend. Maar dat wil niet zeggen dat dit er komt. We willen in overleg met u een nieuw plan maken.” 

Dat er wel woningbouw komt, is heel waarschijnlijk, want het college staat daar positief tegenover.

“Er ligt in Harderwijk een opdracht voor sociale huurbouw en er is een tekort aan huurwoningen in de middenklasse. Dit hier is een van de plekken waar gebouwd kan worden”, zegt wethouder Jeroen de Jong. “Sociale huurbouw is dus ook een voorwaarde voor de projectontwikkelaar.” Voor woningbouw is een bestemmingsplanwijziging nodig. “Als er een meerderheid van de buurt- en dat betekent zo’n tachtig procent- akkoord is met het uiteindelijke plan, gaat het naar de gemeenteraad. Die moet instemmen met een bestemmingsplanwijziging.”

Zo ver is het echter nog lang niet. Voor nu neemt de architect de bezwaren en wensen uit de buurt mee in een nieuw plan. “Wij willen van deze locatie iets moois maken en wij hopen dat de buurt ons daarbij wil helpen”, aldus Veen.