Deal aan Hierdense Enk levert ‘stikstofwinst’ en voorkomt stop op woonwijken

Door Harry Schipper – Als de gebroeders Van der Horst stoppen met hun kalvermesterij en eendenhouderij aan de Paasloweg aan de rand van de Hierdense Enk, levert dat zoveel ‘stikstofwinst’ – zeg maar ‘natuurwinst’ – op voor Harderwijk en omgeving, dat gebieden als Lorentz, Harderweide en Waterfront gewoon doorontwikkeld kunnen worden.

De provincie Gelderland werkt samen met (de adviseurs van) de veehouderij aan het opstellen van voorwaarden waaraan de bedrijfsbeëindiging moet voldoen.

Ze vormen onderdeel van een pakket van maatregelen om de stifstofdepositie, dus de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de grond, structureel omlaag te brengen. Dat is nodig, omdat stikstof de Veluwse natuurgebieden teveel aantast. Stikstof-minnende planten verdringen daar in hoog tempo de oorspronkelijke en nu steeds zeldzamer wordende plantensoorten.

De gemeente wil om die reden meewerken aan een deal om de bestemming van vier recreatiewoningen op het terrein van de veehouders te veranderen in (regulier) wonen, zónder dat ze daarvoor gebruik hoeven te maken van de sloopregeling Eendengebied.

De gemeente besloot vorig jaar oktober om de veehouders tegemoet te komen als ze hun bedrijf zouden beëindigen, hun al eerder verkregen bouw- en milieuvergunningen weer zouden inleveren en hun eendenstallen en kalverschuren zouden afbreken. In ruil daarvoor mochten de twee broers op hun land 23 woningen bouwen en kregen hun twee bedrijfswoningen aan de Paasloweg en Beekhuizerweg ook een officiële woonstatus. De gebroeders Van der Horst lieten toen al weten dat ze eigenlijk een beter onderhandelingsresultaat hadden verwacht.

Voor de gemeente is de bedrijfsbeëindiging uitermate belangrijk. Niet alleen omdat daardoor de ontwikkelingen van bouwprojecten in Harderwijk doorgang kunnen vinden. Maar ook omdat anders het aangrenzende vakantiepark De Dennenhoek niet zou kunnen verkleuren naar een woonwijk. Het ontwerpbestemmingsplan dat dit mogelijk maakt werd enkele weken geleden voor inzage vrijgegeven.

De onderhandelingen tussen adviseurs van de broers en de gemeente hebben er nu toe geleid dat de gemeente de beschikking krijgt over alle stikstofrechten, zonder dat de broers gebruik hoeven te maken van de sloopregeling. Nog uitgerekend moet worden wat voor vergoeding tegenover het verkrijgen van de stikstofrechten staat en hoe de veehouders daarvan het beste kunnen profiteren.

Lees ook:
Vakantiepark De Dennenhoek omgetoverd tot woonwijk
Boeren mogelijk redders van Harderweide en Waterfront