Vakantiepark De Dennenhoek omgetoverd tot woonwijk

Door Harry Schipper – Eindelijk: Vakantiepark De Dennenhoek aan de Parallelweg in Hierden mag na zes jaar praten, overleggen en vergaderen worden getransformeerd tot een woonwijk met zestig woningen aan de noordzijde en aan de zuidzijde woonunits voor maximaal 150 arbeidsmigranten.

Het verouderde recreatieterrein dat ligt ingeklemd tussen Paasloweg, Bredeweg, Parallelweg en het Smallepad is volgens de huidige exploitant niet langer meer rendabel te maken voor vakantiegangers door de al jaren teruglopende bezetting.

Met de huidige particuliere eigenaren van de 34 recreatiewoningen zijn al sinds 2013 flink wat gesprekken gevoerd. Die hebben er uiteindelijk toe geleid dat ze allemaal voor hun recreatiebungalows een permanente woonbestemming willen. Er mogen daarnaast nog eens 26 nieuwe woningen op het park worden bijgebouwd. Het zuidelijke parkdeel wordt ingericht met chalets voor hooguit 150 arbeidsmigranten.

De transformatie van vakantiepark naar woonwijk vloeit voort uit de strategienota Vitale Vakantieparken Harderwijk. Doel daarvan is om recreatie en toerisme in Harderwijk een impuls te geven door een kwaliteitsverbetering in het gebied en het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Daar waar dat niet (meer) kan en recreatiewoningen vaak illegaal worden gebruikt als woning, is de gemeente onder voorwaarden bereid de bestemming te veranderen van ‘recreatie’ naar ‘wonen’.

De huisjeseigenaren zien door de bestemmingsverandering dat hun woningen flink in waarde stijgen. Een deel van die nieuwe meerwaarde moeten ze echter terugstorten in een vereveningsfonds. Met dat fonds wil de gemeente met investeringen op andere plekken recreatie en toerisme juist stimuleren.

B en W van Harderwijk vragen nu de gemeenteraad om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor De Dennenhoek en het plan vrij te geven voor terinzagelegging. Inspraak vindt het college niet meer nodig: dat kon al eerder toen de Structuurvisie Vitale Vakantieparken in 2017 ter inzage lag.

Omdat er vanaf de nabijgelegen A28 teveel verkeerslawaai het park bereikt, moet er nog wel een geluidswal van 4,5 meter hoog worden aangelegd. Die komt halverwege het park en scheidt zo meteen de woonunits van de arbeidsmigranten van de nieuwbakken woonwijkbewoners. Dat de arbeidsmigranten dan nog altijd met teveel verkeerslawaai zitten is volgens de gemeente niet zo erg: ze zitten er immers maar tijdelijk, zo luidt het argument. Omdat ze er doorgaans langer verblijven dan in een hotel betekent wel dat de eigenaar moet zorgen voor voldoende geluidwerende voorzieningen, bijvoorbeeld binnen in de woonkamer en slaapkamers.

De gemeente denkt dat met de omvorming van recreatiepark tot woonwijk de handhaving en controle op illegaal gebruik van de voormalige recreatiewoningen niet meer nodig is. Wel moeten de bewoners schuurtjes en andere bouwwerken boven de twintig vierkante meter zelf verwijderen. Als dat niet binnen vijf jaar is gebeurt, is de gemeente van plan alsnog handhavend op te treden.

De transformatie kan nog vertraging oplopen als de gebroeders Van der Horst vasthouden aan hun bezwaren tegen de omvorming tot woonwijk. De twee boeren houden aan de andere kant van de Paasloweg vleeskalveren en eenden. De kans is echter groot dat ze niet doorprocederen, omdat ze willen stoppen met hun bedrijf. Ze willen in het kader van de rood-voor-rood regeling hun schuren slopen en vervangen door enkele nieuwbouwwoningen. Ook de stifstofproblematiek kan nog voor vertraging zorgen bij de bouw van de 26 nieuwe bungalows.