Boeren mogelijk redders van Harderweide en Waterfront

Door Harry Schipper – Boeren in Harderwijk en Hierden gaan de gemeente helpen om de woningbouw in Harderweide en het Waterfront mogelijk te maken. Het idee is: als ze hun bedrijven stoppen komt er minder stikstof vrij, dat nu neerslaat in de gevoelige Veluwse natuurgebieden.

De gemeente ‘koopt’ die stikstofrechten en zet ze in om de bouw van woningen - en die van bedrijven op Lorentz III – tóch mogelijk te maken.

Deze grote Harderwijkse projecten gaan namelijk jaarlijks stikstof veroorzaken. Sinds de zogeheten PAS-uitspraak van 29 mei vorig jaar door de Raad van State mag dat niet meer.

De grote bouwprojecten in Harderwijk dreigen daardoor stil te komen liggen. De afgelopen drie maanden zijn nieuwe stikstofberekeningen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de nieuw te bouwen wijken zo’n 0,04 mol per hectare per jaar gaan uitstoten. De berekeningen laten ook zien dat (de meeste) kleinere bouwprojecten geen extra stikstofdepositie veroorzaken op de Veluwe. Die mogen daarom gewoon doorgaan.

Het probleem speelt niet alleen in Harderwijk. Op landelijk en provinciaal niveau wordt gewerkt aan maatregelen om de stikstofdepositie structureel omlaag te brengen en tegelijk ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw. Die maatregelen zijn niet onomstreden, getuige de vele demonstraties van zowel boeren als bouwers. Op korte termijn is de maximum snelheid op snelwegen al omlaag gegaan en ook het aanpassen van veevoer gaat helpen. Maar er moet meer gebeuren, want de stikstofdepositie in Nederland moet structureel en fors omlaag.

Bij de provincie Gelderland is vorige maand bedacht dat je stikstof intern en extern kunt  ‘salderen’: als je ervoor zorgt dat bedrijven die verderop stikstof produceren daarmee ophouden, kun je bouwprojecten hier toch doorgang laten vinden. In Harderwijk zijn ambtenaren gaan kijken naar agrarische bedrijven waarvan al bekend is dat ze willen stoppen. En wat die veehouderijen nu nog aan stikstof in de lucht brengen. De gemeente wil kijken of ze de vrijkomende stikstofrechten kunnen opkopen en inzetten voor de bouw in Drielanden, Harderweide en Lorentz III.

Volgende maand verwachten de ambtenaren van gemeente én provincie dat de eerste resultaten van het onderzoek naar de inzet van het instrument van externe saldering bekend zijn, zo laten ze in een brief aan de raad weten.