College gaat akkoord met nieuwbouwplannen Beetsstraat

Door Petronella Polinder: Aan de Beetstraat, op de locatie van het oude Monuta gebouw, komen nu vier rolstoeltoegankelijke, grondgebonden, levensloopbestendige woningen. Zogenaamde ‘patiowoningen’.

Het college van burgemeester en wethouders wil hier in principe medewerking aan verlenen en hebben een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

“Ondanks dat daarmee niet meer aan de wens voldaan wordt om meer sociale huurwoningen tot stand te brengen, is dit een woningtype waar ook urgente vraag naar bestaat en waar in de woonvisie ook aandacht voor gevraagd is”, verklaart het college de medewerking.

Zo’n elf maanden geleden werd de buurt opgeschrikt door de nieuwbouwplannen van Architect Van Veen uit Ermelo. Een appartementencomplex op de oude Monuta locatie van 21 appartementen groot, de nok zou 1,5 meter hoger worden dan de hoogste nok op de bestaande huizen. De buurt kwam in opstand en die opstand resulteerde uiteindelijk in gewijzigde plannen.

Wanneer de bouw gaat beginnen, is nog niet duidelijk. Eerst moet de bestemming van de locatie nog worden gewijzigd van bedrijfsbestemming naar woonbestemming.

Lees ook:
Geen appartementencomplex aan Beetstraat
Plannen voor appartementen Beetstraat liggen voorlopig even stil
Nieuwste plannen voor ‘Monuta-appartementen’ besproken in de raad
Ook nieuwe plannen Monuta passen volgens buurtbewoners niet