Wateroverlast Harderweide nog steeds niet opgelost

De wateroverlast in Harderweide houdt bewoners, gemeente en het CDA al ruim een jaar bezig. Bij een aantal bewoners is naar tevredenheid een oplossing gevonden voor de wateroverlast door TFI en het aanbrengen van zandpalen.

Bij anderen blijft de afwatering na een regenbui een probleem. Om die reden hebben Ida Stoevelaar- Zijlstra en Andrea Oosting-Klock wederom schriftelijke vragen aan het college gesteld

"Er moet snel gewerkt worden aan een oplossing, dit duurt al veel te lang" aldus Andrea.

Op 21 januari jl. vond een digitale bijeenkomst plaats met medewerkers van de Gemeente Harderwijk, Slokker Vastgoed en een viertal bewoners van Harderweide. Hier heeft het CDA een gesprekverslag van kunnen lezen en hebben hierover met de bewoners gesproken. In de bijeenkomst werd ingegaan op de werking van waterspuwers, infiltratiekolken, straatkolken, terreinriolering, molgoten en infiltratiebuis.

Allemaal heel leerzaam, maar de bewoners hebben nog steeds overlast van teruglopend water vanaf de stoep naar de oprit en hun voortuin. Aantoonbaar is gebleken dat er een hoogteverschil is tussen stoep/openbare weg en eigen perceel. Slokker Vastgoed en de gemeente blijven naar elkaar wijzen wie hiervan de schuldige is, het vinden van de oorzaak en het oplossen van het probleem.

"Om uit de impasse te komen zou een oplossing kunnen zijn een onafhankelijke derde partij de opdracht te geven de hoogtes en hoogteverschillen te laten inmeten" aldus Ida.

Acht weken na het overleg en na een recent verzoek van bewoners per mail aan de gemeente, is er geen reactie van zowel Slokker als gemeente. Dat vindt het CDA erg zorgwekkend.

Onderstaand de vragen die zij aan het college hebben gesteld:

1. Waarom reageert de projectleider van de gemeente niet op vragen van bewoners? Is er naar aanleiding van deze vragen wel enig overleg met Slokker? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is de reactie?
2. Is aan de oplossingsrichting die gesuggereerd is tijdens het digitale overleg, het inmeten van hoogteverschillen door een onafhankelijke derde partij, opdracht tot uitvoering gegeven? Zo ja , op welke termijn is daar een antwoord op te verwachten?
3. Meermaals wordt aangegeven dat de straat iets te hoog ligt waardoor water weer terugstroomt richting de woningen in plaats van de kolken in. Een oplossing zou zijn de straat verlagen, is de gemeente bereid dit te doen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
4. Wat kunnen bewoners verwachten op korte termijn over vervolgacties.

Het CDA Harderwijk-Hierden hoopt dat er snel actie wordt ondernomen en de bewoners weer met een gerust hart een regenbui kunnen ontvangen.


Lees ook:
Wateroverlast Harderweide: Eigen bewonersbijdrage van 5% en onderhandelen met ontwikkelaars
Oplossing voor wateroverlast bewoners Harderweide in Harderwijk
Gemeente moet eind maken aan wateroverlast in Harderweide
Aanpak wateroverlast Harderweide
Verdichte bodemlaag oorzaak wateroverlast Harderweide in Harderwijk
CDA wil oplossing wateroverlast Harderweide