Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 38

Met deze week: Corona teststraat Harderwijk geopend, minder papier door de brievenbus en de aangevraagde en verleende vergunningen.

 

Corona teststraat Harderwijk geopend

De teststraat is te vinden op de Fahrenheitstraat. Sinds vrijdag 11 september zijn mensen die een afspraak hebben gemaakt via 0800 1202 of via coronatest.nl welkom.

Iedereen met milde corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD. In Noord- en Oost-Gelderland waren er al testlocaties in Apeldoorn en Zelhem. Sinds 11 september is ook een testlocatie beschikbaar in Harderwijk. Deze testlocatie heeft drie straten met een capaciteit van 120 tests per straat per dag, waarmee maximaal 360 tests per dag afgenomen kunnen worden.
 
Afspraak maken
Om een testafspraak te maken is het landelijke afsprakennummer 0800-1202 beschikbaar. Ook kunt u een afspraak maken via coronatest.nl. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een test te laten uitvoeren.
 
Coronatest alleen bij klachten
De coronatest is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van een afspraak wordt kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak kunt u kiezen voor een tijdstip en locatie. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.
 
De uitslag
Na de testdag duurt het 48 uur voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. Bij een positieve uitslag neemt GGD Noord- en Oost-Gelderland contact op om vervolgens het bron- en contactonderzoek te starten. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om tien dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen, worden ook gevraagd om tien dagen thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.

Nationale Sportweek 18 t/m 27 september

Ook Harderwijk viert de Nationale Sportweek. Het doel is om alle Nederlanders te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is. Tijdens de sportweek bieden verenigingen en aanbieders gratis trainingen aan. Benieuwd naar het aanbod? Kijk op www.gaharderwijk.nl.
 
Vanaf 7 september ontvangt u de Nationale Sportweek krant in de brievenbus. In de krant leest u meer over sport in Harderwijk. Ook ziet u in één overzicht welke activiteiten worden aangeboden tijdens de Nationale Sportweek.
 
Deelnemende partijen zijn: Sportschool Johan van den Hoofdakker, Waterscouting Tjerk Hiddes, Sportschool Hierden, Fitention, Biljartclub D.O.S. Harderwijk, TV Strokel, VVOG, Bij Joosje, Schermclub Midden Nederland, MHC de Mezen, Clyms, Focus op Bewegen en dansschool UDX. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF. Doe ook mee, want sport doet iets met je! Kijk voor meer informatie op www.gaharderwijk.nl


Loop mee met de beweegroutes in Harderwijk. Kijk op gaharderwijk.nl voor de routes.

Praten over zelfmoord is de eerste stap

Zelfmoord is geen makkelijk onderwerp om over te praten. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1.850 mensen als gevolg van zelfmoord. Elke zelfmoord is er één te veel. Daarom vraagt ook Harderwijk aandacht voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Dit taboe willen wij doorbreken. In Harderwijk zijn we bezig met het starten van een Suïcidepreventie Centrum. Een plek waar iedereen die te maken heeft met suïcidale gedachten, en familie en naasten, terecht kunnen.
 
Loopt u zelf met gedachten over zelfmoord rond? Dan kunt u 24/7 contact opnemen met 113 zelfmoordpreventie via 113.nl (chat) of via 0900-0113.

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 24 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op harderwijk.nl/vergaderingen.

Dit is een openbare vergadering, u kunt deze online volgen via harderwijk.nl/vergaderingen. De tribune is alleen open voor insprekers die zich hebben aangemeld. Wilt u de leden van de commissie uw mening meegeven over één van de agendapunten? Dat kan door een email te zenden naar gemeenteraad@harderwijk.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden om in te spreken of mee te spreken tijdens de openbare vergadering, bellen kan ook, tel. (0341) 411 911.
 
Drie fracties hebben het college schriftelijk vragen gesteld:
-de fractie VVD over collectief particulier opdrachtgeverschap;
-de fractie CDA over Inbraak en diefstal nabij parkeerplaats Trimbos Harderwijk;
Watertorenweg;
-de fractie PVDA over Woningbouwimpuls Harderweide.

De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Muziek in het park

Woensdag 23 september wordt in het kader van de Wereld Alzheimer Dag een speciale muziekmiddag georganiseerd in het Plantagepark. Van 14.30 tot 16.30 uur is iedereen welkom op deze muziekmiddag in het Park. De muziekmiddag is speciaal voor mensen met dementie en hun familie, verwanten, mantelzorgers en verzorgenden georganiseerd. De toegang is gratis en er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

Minder papier door de brievenbus

Regelmatig vallen folders van supermarkten, de speelgoedwinkel of de woonwinkel bij u op de mat. U ontvangt op die manier jaarlijks wel 34 kilo papier. Wellicht leest u de folders niet? Dat betekent verspilling van productie-energie en onnodig veel afval. Door een nee/nee- of nee/ja-sticker op uw brievenbus te plakken gaat u deze belasting van het milieu tegen.

Plak een nee/ja-sticker op uw brievenbus als u geen reclamefolders wilt ontvangen. Als u een nee/nee sticker opplakt, dan ontvangt u ook geen huis-aan-huisbladen met gemeentelijke informatie. De stickers kunt u gratis afhalen in het Huis van de Stad. U
vindt de reclamefolders ook op bijvoorbeeld www.folders.nl of www.reclamefolder.nl.

Mantelzorgwaardering aanvragen

Geeft u langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week zorg en/of hulp aan een familielid, buur of een vriend die gezondheidsproblemen heeft? En woont deze in de gemeente Harderwijk? U bent dan mantelzorger en kunt de mantelzorgwaardering aanvragen. In Harderwijk is dit een geldbedrag van 100 euro. Deze kan door de mantelzorger worden aangevraagd. Per hulpvrager mogen er twee mantelzorgers de mantelzorgwaardering aanvragen.
 
Het Servicepunt Mantelzorg van Zorgdat voert de Mantelzorgwaardering namens de gemeente uit. Aanvragen kan tot 1 november 2020 via zorgdat.nl. In de maand november wordt de mantelzorgwaardering uitgekeerd.
 
Er is ook een waardering voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar iemand extra zorg krijgt. De waardering voor jonge mantelzorgers is een bioscoopbon. Om de waardering aan te vragen kunnen jonge mantelzorgers een mailtje sturen naar mantelzorgconsulent Rozemarijn van Lier via mantelzorg@zorgdat.nl
 
Wilt u liever een aanvraag doen op papier? Bel naar Zorgdat via (0341) 434 656 voor de mogelijkheden.

Harderwijk is nog op zoek naar een kinderburgemeester en kinderwethouder. Kinderen kunnen zich alleen vandaag nog opgeven via harderwijk.nl/kindercollege.

Oud papier nog beter scheiden

De inzameling van oud papier gaat goed. Oude kranten, tijdschriften en reclamefolders worden door bijna iedereen al gescheiden aangeboden. Maar het kan en moet beter als we de landelijke doelstelling willen halen. Papieren zakjes en tassen, wc-rollen, bonnetjes en verpakkingen van hagelslag, koeken of rijst worden nog vaak in het restafval aangetroffen. Gemiddeld gaat het om 14 kilo per jaar per persoon. Dat is bijna 700.000 kilo voor Harderwijk wat als grondstof met het restafval wordt afgevoerd. En dat is zonde van deze waardevolle grondstof stroom!
 
Wat wel bij het oud papier mag:                     
boeken, cadeaupapier, eierdozen en -trays van karton, enveloppen, fax- en kopieerpapier, golfkarton, kartonnen dozen en doosjes, kleine kartonnen verpakkingen (zoals thee, macaroni en waspoeder), kranten, papieren zakjes en tassen, prints, reclamedrukwerk, schrijf- en tekenpapier, tijdschriften, telefoongidsen, toiletrolletjes en papiersnippers.
 
Wat niet bij het oud papier mag:
carbonpapier drankkartons (zuivel, sap) foto’s, geplastificeerd papier, nat of verontreinigd papier (zoals koffiefilters, taart- en pizzadozen), papier of karton met ijzer (zoals ordners) en sanitair papier (keukenrol, toiletpapier).

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 3-9-2020 Langendijkstraat 28: erfafscheiding
 • 4-9-2020 Zuiderzeestraatweg 56: woning en bijgebouw in strijd regels ro
 • 4-9-2020 Morsestraat perceel a4017: bedrijfspand, reclame en uitrit
 • 7-9-2020 Waterfront NE kavel L: woning
 • 7-9-2020 Stationslaan 18: slopen en vervangen schuur en uitbouwen woning achterzijde
 • 8-9-2020 Anne Franklaan 25: dakkapel
 • 8-9-2020 Bruggestraat 45-47: doorbraak tussen 2 panden
 • 8-9-2020 Reeënbergerhout 9: berging
 • 8-9-2020 Guido Gezellelaan 108: erker
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende en geweigerde vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 7-9-2020 Langezand 38: overkapping
 • 8-9-2020 Parallelweg 26-146: kappen 6 bomen
 • 8-9-2020 Korhoenlaan 1-10: kappen 1 boom
 • 9-9-2020 Lammertkamp 10: vernieuwen overkapping met berging in strijd regels ro
 • 9-9-2020 Jonkheer Sandberglaan 58: overkapping in strijd regels ro
 • 10-9-2020 Luttekepoortstraat 47: reclame in strijd regels ro
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 09-09-2020 Parallelweg 26-144: kappen 5 bomen
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen.
De nieuwe uiterste beslistermijn: Verdaging reguliere procedure binnenstad Harderwijk: kunstobjecten in strijd regels ro; 30-10-2020
 
Melding sloop/asbest
 • Op 02-09-2020: A.L. Riemersma, Prins Mauritslaan 45, 3843 AJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een garage;
 • Op 01-09-2020: Lageweg 44, 3849 PE in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woonhuis;
 • Op 03-09-2020: PC Boutenslaan 47, 3842 BA  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • Op 31-08-2020: Liander, Grote Oosterwijck 10 A, 3841 BT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte;
 • Op 03-09-2020: Vittepad 4, 3844 CH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • Op 02-09-2020: Hoogstraat 3, 3841 BR in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning;
 • Op 31-08-2020: Zuiderzeestraatweg 70, 3849 AH in Hierden, voor het slopen van een woning.
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Boegmeen 6 op te heffen.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk z6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Ontwerp beleidsregels handhaving horecazaak zonder exploitatievergunning ter inzage
Het is verboden een horecazaak open te hebben zonder exploitatievergunning. De burgemeester kan daar handhavend tegen optreden. De burgemeester heeft besloten hierover ontwerp beleidsregels op te stellen. Hierin staat hoe de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid om handhavend op te treden, tegen horecazaken die open zijn zonder exploitatievergunning. Deze ontwerp beleidsregels liggen zes weken (tot en met woensdag 28 oktober 2020 ) ter inzage in de stadswinkel. Ook zijn deze te lezen op onze website www.harderwijk.nl/beleidsregels. In deze periode kunnen belanghebbenden hun reactie (zienswijze) geven. Reacties kunnen schriftelijk of mondeling worden gegeven. Een schriftelijke reactie stuurt u naar de Burgemeester van Harderwijk, t.a.v. mw. M. Huisman, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk. Voor een mondelinge reactie of nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.
Huisman, telefoonnummer 0341 – 411 352.
 
Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 vastgesteld
 
De algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de verordening over subsidie terugvinden op overheid.nl.