Gemeente geeft marktpartijen ‘eisenlijstje’ voor crematorium Ceintuurbaan

Door Petronella van het Goor - De gemeente Harderwijk heeft het eisenlijstje waaraan de exploitant van het nieuw te bouwen crematorium aan de Ceintuurbaan moet voldoen, vastgesteld. 

Het was al duidelijk dat aan het pand geen ‘merk’ mag worden verbonden,  zodat het voor elke uitvaartondernemer mogelijk is van het pand gebruik te maken. De partij die er gaat bouwen en eigenaar wordt van het crematorium moet echter wel ‘aantoonbare ervaring hebben in het uitvaartwezen’.

Het crematorium krijgt geen aula, koffiekamer, familiekamer, opbaarruimte of strooiveld en ook geen ruimte waar de uitvaartplechtigheid kan worden gehouden. Een afscheids- of dankdienst moet elders plaatsvinden. Er is enkel ruimte voor een ovenruimte en een invoerruimte. Die invoerruimte moet gecombineerd worden met een soort kamer waar een groep van 20-30 personen afscheid kunnen nemen van de overledene. Ook moet er een bewaarruimte voor urnen komen.

Er moet door de ondernemer circulair gebouwd worden (dat wil zeggen, met recyclebare bouwmaterialen), er moet sprake zijn van een duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat een elektrische crematieoven een pré is en dat alternatieve technieken, zoals een crematieoven die werkt op waterstofgas, of resomeren (stoffelijk overschot met behulp van kaliumhydroxide onder druk oplossen in heet water) of cryomeren (het stoffelijk overschot vriesdrogen), worden toegejuicht. Ook zegt het college in het Programma van Eisen meerdere keren dat de exploitatie van begraafplaats Elzenhof en Oostergaarde bij de gemeente blijft en niet binnen de procedure vallen.

Tenslotte staat in het programma opgenomen dat het terrein rondom het crematorium zodanig ingericht moet worden dat het past bij de functie van het gebouw en het de mogelijkheid biedt ‘te wandelen en te mijmeren’. 

Het is nu aan de marktpartijen een goed voorstel te doen aan de gemeente Harderwijk.

Lees ook:
Aanbestedingsprocedure voor crematorium Ceintuurbaan

(Foto: Google)