Woonwagenbewoners ijveren voor meer standplaatsen

Door Harry Schipper – De gemeente ondersteunt met een bedrag van 4625 euro de pas opgerichte ‘Huurdersvereniging voor het behoud van de woonwagencultuur in Harderwijk’.

De nieuwe – inmiddels al 170 leden tellende – vereniging zet zich in om in Harderwijk meer standplaatsen voor woonwagens te krijgen. 

De Harderwijkse woonwagenbewoners willen bovendien dat meer recht wordt gedaan aan hun culturele identiteit.

De afgelopen jaren is er al meer aandacht voor woonwagenstandplaatsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg twee jaar geleden al aan de gemeenten - waaronder Harderwijk - om voor woonwagens beter beleid op te stellen. Daarbij moet voldoende rekening gehouden worden met het woonwagenleven van woonwagenbewoners. En daar moet ook ruimte aan worden gegeven. 

De Harderwijkse gemeenteraad wil ook meer aandacht voor de eigen woonwagenbewoners. Vorig jaar november nog nam de raad een amendement aan om te inventariseren wat de lokale behoefte is aan standplaatsen. Voor dat onderzoek stelde de raad zelfs vijftien duizend euro beschikbaar.

In december volgde een gesprek uit tussen gemeente, een delegatie van woonwagenbewoners en de woningcorporaties. Daarin is besloten dat een projectgroep de behoefte aan meer standplaatsen onderzoekt. Ook komt die groep met voorstellen voor de inschrijving en toewijzing van standplaatsen die recht doen aan de woonwagencultuur.

De projectgroep moet ook in beeld brengen of er behoefte bestaat bij woonwagenbewoners om een standplaats in eigendom te verwerven en onder welke voorwaarden dat zou moeten.

Ondertussen is op 20 februari de nieuwe vereniging opgericht. De nu 170 leden tellende vereniging bestaat niet alleen uit woonwagenbewoners en hun inwonende (oudere) kinderen, maar ook uit ex-woonwagenbewoners die wel weer in een woonwagen zouden willen terugkeren als zij die mogelijkheid krijgen. De gemeente is blij met de vereniging, omdat zo duidelijker wordt hoeveel draagvlak er is voor de voorstellen waarover straks besluiten genomen moeten worden. De vereniging krijgt daarom ook nog geld voor activiteiten die ze willen organiseren. Hoeveel geld, is nog niet duidelijk.