Wethouder Jeroen de Jong: dienstverlening gaat door ondanks coronacrisis

De coronacrisis heeft ons in een greep. We hebben er allemaal mee te maken. De maatregelen, ook de meest actuele, treffen iedereen. De gemeentelijke organisatie heeft de afgelopen weken niet stil gezeten.

Net als ondernemers, inwoners en bezoekers heeft de gemeentelijke organisatie zich moeten aanpassen aan de omstandigheden.

Uitgangspunt daarbij was dat we de dienstverlening die wij onze klanten bieden zoveel mogelijk op orde houden.  En dat is ons gelukt. De afgelopen weken waren behoorlijk veel medewerkers in de weer om dat ook allemaal mogelijk te maken. En daar ben ik ontzettend blij mee.

Zo kunnen aangiften van geboorte maar ook van overlijden doorgang vinden. Wel op een andere manier maar wel degelijk aangepast aan de omstandigheden. Paspoorten kunnen worden verlengd. Ook nu. En de mensen van het stadsbedrijf (plantsoenen en handhaving) zijn in staat om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Dat geldt ook voor de mensen van het klantcontactcentrum van de gemeente, ook zij kunnen doorgaan. Voor ondernemers is er een ondernemersloket opgezet. Ook maatschappelijke organisaties en inwoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden.

Maar ondertussen komen ook onze reguliere werkzaamheden bij grote projecten weer langzaam op gang. Dat betekent dat we goed voorbereid onze dienstverlening kunnen blijven vervullen. 

En ik hoop ook dat u als inwoner of als ondernemer ook in deze tijden het Huis van de Stad weet te vinden. Digitaal of per telefoon want de werkzaamheden lopen door. Dus ook onze dienstverlening. En ik hoop daarmee ook een piek aan vragen en verzoeken te voorkomen als we later meer mogelijkheden hebben om het Huis van de Stad ook fysiek te bezoeken. We bieden die dienstverlening nu al en daar kunt u ook nu echt gebruik van maken, natuurlijk rekening houdend met de bestaande maatregelen. Neem deze zoveel mogelijk in acht en houd rekening met elkaar.

Ik dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. En als er vragen zijn kunt u terecht bij de daarvoor aangegeven personen en organisatieonderdelen. Bezoek de website. Want deze wordt zo vaak mogelijk actueel gehouden.

Wethouder Jeroen de Jong