Weet u nieuwe straatnamen van bekende sporters?

De straatnamencommissie in Harderwijk roept inwoners op om met namen te komen van bekende sporters voor de straten in het nieuwe wijkdeel Harderweide van Drielanden. 

De commissie Naamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over het toekennen van namen aan straten, delen van de openbare ruimte, gemeentelijke bouwwerken en gebouwen.

De commissie Naamgeving hanteert de volgende criteria voor het gebruik van namen van bekende sporters:
  • de sporters is enige tijd overleden
  • de sporter moet van onbesproken gedrag zijn geweest
  • de naaste familie van de sporter moet toestemming geven om de naam voor een straatnaam te mogen gebruiken
  • namen van bekende sporters uit Harderwijk/Hierden die voldoen aan de criteria hebben voorrang op de namen van andere sporters
De namen kunnen tot maandag 1 juni worden ingediend bij e.breunesse@harderwijk.nl. Over de uiteindelijke keuze door het college kan niet worden gecommuniceerd. Meer informatie: gemeente Harderwijk, mevr. E. Breunesse, tel. (0341) 411 911.