Verkeersveiligheid Harderwijk blijft onder de aandacht

De gemeente heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er waren in onze gemeente 106 verkeersknelpunten opgenomen in een verkeersveiligheidsplan en die zijn in de afgelopen 4 jaar nagenoeg allemaal aangepakt of al ingepland om aangepakt te worden. En met succes!

In de afgelopen vijf jaar is het gemiddeld aantal ongevallen per kwartaal gedaald

Toch weten we dat niet alle verkeersknelpunten zijn opgelost. Verkeersveiligheid blijft onder onze aandacht en zorg. Daarom willen we een nieuwe lijst opstellen met resterende, of nieuwe, verkeersknelpunten. Deskundigen van het Verkeersplatform (VVN, Fietsersbond, politie en rijschoolhouders) hebben reeds een uitgebreide eerste inventarisatie gemaakt.

Wij hebben ook uw hulp hierbij nodig. Misschien heeft u een plek waar de verkeersveiligheid nog kan worden verbeterd. We willen u de gelegenheid geven om met aandachtspunten te komen en ons die plekken te melden. Dat kan tot 11 juli a.s. via het e-mailadres verkeersveiligheid@harderwijk.nl.

Lees ook:
Enquête naar veilig en aantrekkelijk ingerichte wegen in Harderwijk
Gemeente pakt ‘onveilige’ kruispunten aan