Gemeente pakt ‘onveilige’ kruispunten aan

Door Harry Schipper -  De gemeente gaat volgend jaar– eindelijk - de twee kruispunten bij Brasserie De Bank én van Kuipwal, Hogeweg met de Waltorenstraat opnieuw inrichten en zo veiliger maken dan nu.  

Kruispunt Brasserie de Bank in Harderwijk

De twee kruispunten aan de rand van de binnenstad bekleden al geruime tijd een toppositie in de top 100 van het Verkeersveiligheidsplan dat de gemeente drie jaar geleden heeft opgesteld.

Die hoge score komt niet zozeer door het hoge aantal ongevallen, als wel door het gevoel van onveiligheid dat Harderwijkse weggebruikers ervaren als ze op een van de twee kruispunten willen oversteken.

Vooral fietsers ervaren die onveiligheid. Zeker wanneer ze vanaf de Bleek komend linksaf gaan richting Grote Poortstraat of Vissershaven. Ze móeten oversteken, omdat aan die zijde het fietspad bij het Hogepad opeens ophoudt. Hoewel ze juridisch gezien geen voorrang hebben, denken ze dat wel. Vaak nemen (én krijgen) ze voorrang op het gemotoriseerd verkeer op de ‘gewone’ rijbanen. Ook fietsers die voetgangers- en fietsoversteek  tussen Hogepad en Grote Poortstraat rechtdoor oversteken, moeten nogal eens plots op de rem, omdat kruisende automobilisten ze pas laat opmerken.

Verkeersdeskundigen van de gemeente en die van het Verkeersplatform (waarin Veilig Verkeer Nederland Harderwijk/Hierden, Fietsersbond, politie en rijschoolhouders zijn vertegenwoordigd) hebben nu bedacht om het fietspad vanaf de Bleek vrij-liggend te maken. Niet alleen hebben de fietsers dan wél (juridisch) voorrang; de kruising wordt meteen ook een stuk overzichtelijker voor alle weggebruikers.

Ook op het kruispunt Westeinde/Smeepoortstraat/Vitringasingel is de situatie volgens velen onoverzichtelijk. Er is vaak verwarring over de voorrangsregels. Door van de voorrangskruising een gewone kruising te maken – eentje dus waarop verkeer van rechts voorrang heeft – denkt de verkeersdeskundigen dat de kruising al veel veiliger wordt.

Verder vormt de gemeente het eenrichtingsfietspad tussen de Stadswei en het Emdenpad om tot tweerichtingenfietspad. Daardoor kunnen fietsers vanaf de rotonde Westeinde/Stadswei aan de westzijde van het Westeinde naar Lorentz (en terug) fietsen, zonder een doorgaande gebiedsontsluitingsweg te hoeven kruisen.

Er is ook nagedacht om van de hele kruising een rotonde te maken, maar dat idee is weer losgelaten: er is daarvoor veel extra ruimte nodig, zonder dat alle knelpunten goed worden opgelost.

Voor het probleem van de achteruitrijdende vrachtwagencombinaties door de Waltorenstraat naar de Deen en de Action hebben de verkeersdeskundigen nog geen goeie oplossing gevonden. Maar ze blijven erover nadenken. Ook voor de onoverzichtelijke minirotonde Scheepssingel-Havenkade zijn de verkeersdeskundigen er nog niet uit. Daar zien automobilisten gemakkelijk de fietsers op het tweerichtingenfietspad over het hoofd en is evenmin voor iedereen duidelijk wie wanneer voorrang heeft en waar je dan moet stoppen.
De aanpak van beide kruispunten gaat bijna drie ton kosten. In september beslist de raad over de plannen en het krediet dat nodig is om ze uit te voeren.

Fietspad Hogeweg Harderwijk fietspad houdt hier op
(Fietspad Hogeweg houdt plots op en gaat aan de linkerkant verder: fietsers denken daarom dat ze voorrang hebben)

Mini rotonde Harderwijk
(Mini rotonde Harderwijk)