Enquête naar veilig en aantrekkelijk ingerichte wegen in Harderwijk

De gemeente Harderwijk neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek naar veilige en aantrekkelijke inrichting van wegen. 

Het gaat om wegen binnen de bebouwde kom. Onderdeel van dit onderzoek van de Universiteit Twente is een online enquête.

Daar kunt u aan meedoen. Met uw antwoorden kan worden onderzocht welke factoren van invloed zijn op bijvoorbeeld snelheid en verkeersveiligheid. U vindt de enquête via deze link