UWOON pakt Tinnegieter aan

Door Petronella van het Goor - Woningcorporatie UWOON gaat een deel van de wijk Tinnegieter aanpakken. Zo’n 65 woningen aan de straten Marijkelaan, Margrietlaan en de Bernhardlaan gaan tegen de grond of worden grondig gerenoveerd. 

Er komen straks 85 nieuwe woningen, zowel appartementen als grondgebonden woningen.

Van de 65 woningen die er nu staan, worden er 14 tijdelijk verhuurd, dat betekent dat er voor 51 woningen stadsvernieuwingsurgentie wordt aangevraagd. Dat houdt in dat de huurders die niet willen terugkeren naar hun straks (ver)nieuw(d)e woning, urgentie krijgen voor een andere woning in Harderwijk. Omdat in deze fase van de plannen nog niet duidelijk is welke huurders terugkeren naar de Tinnegieter en welke niet, wordt voor alle 51 huurders deze urgentie aangevraagd. De gemeente Harderwijk heeft aangegeven die te willen verlenen, met ingang van 9 maart 2020.

UWOON mag voor de wisselwoningen, verhuiskosten en herinrichtingskosten nog subsidie aanvragen bij de gemeente Harderwijk. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die een verhuurder maakt voor het in stand houden van wisselwoningen en het verstrekken van verhuiskostenvergoedingen aan de zittende huurders. Harderwijk heeft hiervoor 35.000 euro op jaarbasis begroot. Als de aangevraagde subsidie daarboven komt, moet dat geld via een raadsbesluit vrijgemaakt worden.