Uitvaartleider doet crematorium-discussie opnieuw opvlammen

Door Harry Schipper - “Een onhandig en dom besluit”. De Harderwijkse uitvaartverzorger Gert-Harm Hoefakker blijft het zeggen. Hij vindt nog steeds dat de gemeente nooit de exploitatie van het nog te bouwen crematorium aan de Ceintuurbaan uit handen moet geven aan marktpartijen

‘Gemeente laat grote kansen liggen’

Volgens Hoefakker ‘verdwijnt daarmee het grote geld in de zakken van marktpartijen’. 
Boos is hij niet. Maar ‘spijtig’ vind hij het wel dat inmiddels de aanbesteding voor de bouw en exploitatie is gestart. Veel liever had hij gezien dat de gemeente het crematorium zelf was gaan exploiteren, immers ‘de crematorium-markt is booming business’. “Het is jammer dat wethouder Jeroen niet die moed toont”, aldus Hoefakker, “want het gaat om een behoorlijke som geld”.

Geld dat volgens de 42-jarige uitvaartondernemer mooi gebruikt had kunnen worden om de beide begraafplaatsen in Harderwijk financieel kostendekkend te maken. Volgens hem worstelt de gemeente daarmee, als gevolg van het afnemende aantal begrafenissen en grafrechten. “Dat maakt de keuze voor een begrafenis bepaalt niet aantrekkelijker”, meent Hoefakker ook. Hij somt op: “Het goedkoopste tarief voor een algemeen graf 915 euro. Een particulier graf (tweepersoons graf) kost 1.461 euro, inclusief openen en sluiten van het graf voor een periode van 10 jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse verplichte bijdrage aan het onderhoud van 74 euro. Dat is dus veel meer dan de kosten van een crematie”.

Daarin zitten ook flinke tariefverschillen, zo weet Hoefakker: “In Amersfoort is het crematorium in gemeentelijke handen. Daar betaal je nu 499 euro voor enkel cremeren. Ga je naar Lelystad, Zwolle of Apeldoorn, waar de crematoria in handen zijn van grote spelers als Yarden, Monuta of de Facultatieve Groep, dan betaal je al gauw 950 euro, dus bijna twee keer zoveel! Een gemeentelijk geëxploiteerd crematorium kan dus de kosten van cremeren veel lager houden dan een commercieel crematorium”.

Hoefakker wijst ook naar Amersfoort dat er volgens hem al jaren in slaagt om haar begraafplaatsen kostendekkend te exploiteren, wat volgens hem ‘geheel en al te danken is aan de inkomsten uit crematies’. “Daar vinden soms wel tien tot twaalf crematies per dag plaats”, weet hij van directeur Wilco Plaggenborg.

“Inmiddels 45 procent van de mensen die in Harderwijk overlijden heeft gevraagd om een crematie”, weet Hoefakker. “En dat percentage stijgt. Ik voorspel dat de komst van een crematorium dat percentage nog verder doet stijgen. Als dat op 55 procent komt, verbaasd me dat niet. En dan komen er ook nog mensen vanuit Zeewolde, Nunspeet, Ermelo en Putten naar Harderwijk”.

Wethouder Jeroen de Jong hoort de kritiek van de uitvaartondernemer gelaten aan. “Dat riep mijnheer Hoefakker twee jaar geleden ook al, toen we met de uitvaartondernemers uit de stad om tafel zaten om alle wensen en mogelijkheden te inventariseren. Alle mogelijkheden zijn toen zorgvuldig onderzocht, inclusief een uitvoerige exploitatiestudie. Daar kwam uit dat behalve de exploitatie van een crematorium bij de Elzenhof dat voor ons als gemeente niet rendabel te krijgen is. En, zoals iedereen weet, viel de Elzenhof als locatie af omdat de bewoners van Walstein en Frankrijk niet zaten te wachten op een toename van rouwstoeten door hun wijk”.

De Jong zegt ook dat hij in overleg met de gemeenteraad heeft gekozen voor een programma van eisen waarbij kwaliteit voorop staat. “Wij willen geen volcontinu bedrijf. Dus geen acht crematies op een dag, maar één per tijdvak, dus bijvoorbeeld eentje ’s morgens en één, hooguit twee ’s middags. Waarbij de nabestaanden als ze dat willen rustig afscheid kunnen nemen. Wij geloven in Harderwijk in kwaliteit en een zorgvuldig product”.

Over ‘het grote geld dat de gemeente laat liggen’, is de wethouder kort: “Als dat zo was, dan hadden we allang een marktpartij gehad”. Hij verwijst naar alle stukken en onderzoeken en cijfers naar de gemeentelijke website. “Alles is openbaar en staat daar”.

De wethouder bestrijdt ook de opvatting van Hoefakker dat de gemeente met jaarlijks anderhalve ton bijspringt om de exploitatie van de Elzenhof en Oostergaarde rond te krijgen. “Onze begraafplaatsen zijn honderd procent kostendekkend. Wel zien we voor komend jaar een gat van twee ton, maar dat heeft alles te maken met de uitbreidingsplannen voor de Elzenhof en de renovatie van de aula op Oostergaarde. Komend voorjaar ga ik daarover in gesprek met de gemeenteraad, zo is al afgesproken”.

De inschrijving voor het Harderwijkse crematorium sluit 9 december. Om die reden wil de gemeente nog niet bekendmaken of en hoeveel gegadigden zich al hebben gemeld.

Lees ook:
Gemeente geeft marktpartijen ‘eisenlijstje’ voor crematorium Ceintuurbaan
Aanbestedingsprocedure voor crematorium Ceintuurbaan
Grondprijs wellicht oorzaak vertraging crematorium
Kans groot op crematorium tussen bollenrotonde en snelweg

(Foto: Google)