Tiny houses toch niet volledig off-grid

Door Petronella van het Goor - De tiny houses aan het Rappad in de wijk Drielanden worden toch aangesloten op het riool. Daarmee verdwijnt het volledige off-grid principe van de huisjes. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. 

Reden hiervoor was de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning van een van de bewoners. Zij heeft in een toelichting aangegeven hoe ze haar afvalwater van zowel gootsteen en douche als toilet wilde ‘verwerken’.

Ze beschreef de zogenaamde helofytenfilter, een soort tank met planten en bacteriën die alle voor de natuur schadelijke organismen op zouden eten, alvorens het op de grond werd geloosd. In een stedelijke omgeving is dat nog niet voldoende getoetst, vindt het college.

Onderzoek naar de bodemkwaliteit op de locatie van de tiny houses over een periode van vijf jaar, om te bepalen of de helofytenfilter naar behoren werkt en het lozen van het afvalwater geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zou de gemeente Harderwijk 50.000 euro kosten. Aansluiting op het riool zo’n veertig meter verderop en rioolheffing over vijf jaar, kost de gemeente 4.500 euro. Ook zegt het college daartoe eigenlijk ‘wettelijk verplicht’ te zijn, omdat er voor elk huishouden een aansluitplicht op het riool geldt. “Het college kan daar alleen gemotiveerd van afwijken als daar zwaarwegende argumenten voor zijn”, aldus de toelichting van het college in het besluit.

Het college gaat wel de werking van de helofytenfilter onderzoeken. Bij positieve resultaten is de kans aanzienlijk dat de tiny houses in een later stadium nog wel volledig off-grid worden. Dat onderzoek gaat naar schatting 26.000 euro kosten. Alle kosten, aansluiting op het riool, rioolheffing over vijf jaar en het onderzoek naar de helofytenfilter, worden betaald uit het potje ‘project pilot tiny houses’.