Samenwerking Veiligheidsacademie en Stadstoezicht van start

Wethouder Marcel Companjen start dinsdag 12 februari om 13.00 uur de officiële samenwerking tussen de Veiligheidsacademie van ROC Landstede en het team Stadstoezicht van de gemeente Harderwijk.

Vanaf komende dinsdag worden 8 studenten van de studierichting Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) projectmatig ingezet op het meten van de parkeerdruk in de gemeente en het in kaart brengen van de mate van fietsen en brommen in het voetgangersgebied.

Op die manier wordt studenten in een periode van 10 weken de mogelijkheid geboden praktijkervaring op te doen in hun vakgebied. De studenten worden begeleid door medewerkers van het team Stadstoezicht.

Het is de bedoeling dat deze werkstage jaarlijks wordt aangeboden.