Samen naar minder restafval

In de gemeente Harderwijk is de hoeveelheid restafval nu nog gemiddeld 150 kilo per inwoner.

Het doel van de gemeente is om in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar ‘aan de weg te zetten’.

Dit komt overeen met de doelen van de Nederlandse overheid. Dit is een forse uitdaging. Vragenlijst invullen op online stadsgesprek
Minder restafval kan door het beter scheiden van afval. Denk aan het apart inzamelen van glas, groente-, fruit, en tuinafval (gft), papier, textiel en plastic. Minder restafval is natuurlijk beter voor het milieu. Maar het kan ook effect hebben op de manier van inzamelen en de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Via een vragenlijst op online stadsgesprek (onlinestadsgesprek.harderwijk.nl) peilt de gemeente ideeën van inwoners om de hoeveelheid restafval te verkleinen. De uitkomsten van de enquête helpen mee om nieuw afvalbeleid te maken. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over wijzigingen in het afvalbeleid en het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.