Rioolheffing fors hoger door ingrijpende vervanging naoorlogse riolering

Door Harry Schipper – Het vervangen en vernieuwen van het overgrote deel van de riolering in de oudere wijken in Harderwijk en Hierden, inclusief een pakket aan maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, kost de gemeente de komende vier jaar dertien miljoen euro.

Over een periode van 75 jaar moet de gemeente Harderwijk zelfs 350 miljoen neertellen om het nu nog goed functionerende rioolstelsel in stand te houden én tegelijk ook om stad en dorp te behoeden voor overstromingen, ernstige wateroverlast en droogte

De wethouders Martijn Pijnenburg en Edwin Enklaar maakten deze vrijdag ingrijpende plannen bekend om ervoor te zorgen dat de gemeente Harderwijk in het jaar 2050 ‘waterrobuust en klimaatbestendig’ is. Daags ervoor ontvingen ook de gemeenteraadsleden een brief waarin het college van B en W uitleg geeft over de uitwerking van de plannen, die er zeker toe zullen leiden dat de rioolheffing voor Harderwijkse huishoudens de komende jaren - in stappen - flink omhoog gaan, met soms wel tien procent per jaar.

“Feitelijk gaat het in de planuitwerking om twee onderwerpen die samenkomen”, licht Pijnenburg toe. “Het ene gaat over klimaatadaptie, waarvoor de gemeenteraad de kaders al ruim een jaar geleden heeft vastgesteld. Het andere is feitelijk het rioleringsplan zoals we dat al jaren kennen”.

Het nieuwe aan dit aloude rioleringsplan is dat het onderhoud aan de riolering in Harderwijk niet langer meer kan zoals dat vaak werd gedaan: met een soort plastic sok de binnenkant van rioolbuizen opnieuw bekleden, zodat de buis weer een aantal jaren mee kan. “De riolering is op veel plaatsen helemaal op. Die moet nu echt worden vervangen. En daar is best veel geld voor nodig”, aldus de wethouder.

Harderwijk kende vanaf 1945 veel uitbreidingen van de stad. De riolering die toen werd aangelegd is nu toe aan vrijwel volledige vervanging. De afgelopen jaren gebeurde dat ook al, hoewel toen ook vaak nog kon worden volstaan met het opnieuw bekleden van de binnenzijde van de rioolbuizen. Gemiddeld kostte dat de gemeente zo’n miljoen euro per jaar. “Doordat we nu niet alleen de riolering vervangen maar tegelijk ook allerlei klimaatmaatregelen nemen, verdubbelt dat bedrag de komende jaren naar twee miljoen en daarna zelfs drie miljoen per jaar. Daarvoor koppelen we op veel plaatsen het regenwater af van het riool. We proberen dat allereerst te irrigeren in de grond en waar dat water onvoldoende kan wegzakken, laten we het terechtkomen in een gescheiden rioolstelsel dat het regenwater afvoert naar de Randmeren”.

“Dit gaast natuurlijk wat betekenen voor de inwoners, want het is behoorlijk ingrijpend als je de riolering vervangt door kersvers materiaal. We hebben nu voor zo’n driehonderd miljoen euro aan riolering in de grond zitten. Vervangen kost al gauw 350 miljoen kosten. Als je ervan uitgaat dat de riolering dan weer zo’n 75 jaar mee kan, kost het omgerekend over de hele periode jaarlijks meer dan vier miljoen euro”.

De beide wethouders geven toe dat de plannen zullen betekenen dat de tijd waarin Harderwijk bekend stond om haar relatief lage woonlasten voorbij is. Edwin Enklaar wil dat beeld nuanceren: “Als je naar het totale lastenpakket voor de inwoners kijkt, valt het allemaal nog mee hoor. Vroeger werd er veel gekeken naar het dempen van de kosten, maar dat kan nu gewoon niet meer”. De wethouder van financiën voegt eraan toe dat het verstandig is om ‘meekoppelkansen’ (waarbij werkzaamheden waar dat mogelijk is tegelijkertijd worden uitgevoerd, red.) zoveel mogelijk te benutten. “En daar wil de provincie ons ook nog wel eens meefinancieren”. Enklaar legt uit dat ‘hoe meer je heffingen nu laag houdt, des te hoger straks de stijging zal zijn”.

Wat de plannen exact gaan betekenen voor de Harderwijkse huishoudens, kunnen de wethouders nu nog niet becijferen. “Dat gebeurt dit najaar, wanneer de begroting opstellen”, aldus Pijnenburg. Gemeentelijk deskundige Mahatma Geerdink rekent snel voor dat de huidige rioolheffing, zo’n 147 per jaar, neerkomt op veertig cent per huishouden per dag. “Dat wordt dan straks misschien een dubbeltje meer”.

De plannen die nu net bekend zijn gemaakt, omvatten een dik pakket aan bijlagen waaraan ook kostenplaatjes zijn gehangen. Ze worden vanaf dinsdag tot 31 maart ter inzage gelegd, zodat inwoners en geïnteresseerden ze kunnen bekijken en eventueel voorzien van hun eigen zienswijze. Daarna wordende plannen behandeld door de raad, wanneer ook de bezuinigingsvoorstellen verder zijn uitgewerkt,  die Harderwijk nog te wachten staan.