Renovatie oude stadhuis Harderwijk helemaal klaar

Op 28 maart wordt met Cultuurkust, de popschool en Heerlijk Harderwijk de definitieve opening van het Oude Stadhuis gevierd. De restauratie wordt dan volledig opgeleverd en de kredieten worden afgesloten.  

Met de definitieve oplevering is het gebouw klaar voor de toekomst

De werkzaamheden zijn eind februari 2018 gestart. Sinds september 2019 is het pand weer in gebruik door de stichtingen Cultuurkust, Popschool Harderwijk en Heerlijk Harderwijk (met het Toeristisch Informatiepunt). Tijdens de restauratie zijn alle bouwkundige ingrepen gericht op een voortgezette levensduur van 50 jaar of meer. Daarnaast zijn de technische installaties verbeterd en gemoderniseerd om de onderhoudskosten en het energieverbruik in de komende jaren te beperken. Daarmee is voldaan aan de wens om het gebruik van het oude gebouw duurzaam te maken. Verder is er voor gekozen om de onderhoudswerkzaamheden van de komende jaren, al in 2019 uit te voeren. 
 
Met de renovatie is de binnenstad weer een volwaardig historisch pand rijker Het project was aanvankelijk begonnen als een interne verbouwing. Die was nodig om het opnieuw te bestemmen voor gebruik. Het rijksmonument bevatte onbekende constructies, die tijdens het werk tevoorschijn kwamen. Daardoor is de uitvoering van het project veranderd van verbouwing naar complete restauratie. Het doel van de restauratie was om het pand weer voor decennia te bewaren. De werkzaamheden duurden langer dan was gepland. De kwaliteit van het resultaat heeft tijdens de restauratie voorop gestaan. 
 
De raad wordt nog gevraagd om het restauratiekrediet verder aan te vullen Hoewel een aanvulling van het restauratiekrediet nodig is en met de Raad wordt besproken, blijven de structurele lasten binnen de geraamde budgetten. De structurele kapitaallasten komen vanaf 2021, conform eerdere besluitvorming, ten laste van de meerjarenthemabegroting. 

Cultuurkust

Adresgegevens

Klooster 4
3841 EN Harderwijk

Telefoon

T. 0341-721021

Meer info