Regentonsubsidie 2020 groot succes in Harderwijk

De subsidie voor de aanschaf van een regenton is niet meer beschikbaar. Het budget is inmiddels volledig succesvol benut.
 

Alle inwoners van de gemeente Harderwijk konden voor de aanschaf subsidie aanvragen

Voor de aanschaf van meer dan 200 regentonnen is subsidie verleend. Het subsidieplafond was daardoor binnen twee maanden bereikt.
 
Er wordt gekeken om volgend jaar een vervolg te geven aan deze subsidieregeling
Er zijn nog vele andere mogelijkheden om de tuin en de omgeving groener en klimaat-bestendiger te maken. Voor praktische tips zie Loket Veluwe Duurzaam

Er wordt gekeken of ook dit soort maatregelen meegenomen kunnen worden in de subsidieregeling van volgend jaar.