‘Raad moet impasse woningbouw op Flora Jozina tussen buurt en ontwikkelaar maar doorbreken’

Door Harry Schipper – De raad moet de komende vergaderingen maar een voorzet doen om tegemoet te komen aan de wensen van de buurt waar het gaat om de voorgenomen woningbouw op aan de Stadsdennenweg in Harderwijk.
 

Projectontwikkelaar Veldboom heeft het terrein van voormalig tuincentrum Flora Jozina gekocht om er appartementen op te bouwen. De aan- en omwonenden verzetten zich hiertegen, omdat ze het bouwplan te massaal vinden.

Veldboom heeft plannen voor de bouw van zo’n zeventig tot tachtig appartementen, verdeeld over meerdere bouwblokken. Een belangrijk deel van de appartementen zou gaan bestaan uit sociale huur en gewone huurappartementen.

De omwonenden reageerden geschrokken toen ze 20 januari ervan kennis namen. 44 Bewoners dienden bezwaren in. Dat leidde tot een gesprek met wethouder Jeroen de Jong op 19 februari. Hij adviseerde om met Veldboom in gesprek te blijven. Die paste weliswaar de plannen aan, maar niet genoeg, vinden de omwonenden.

Ze trokken aan de bel bij enkele raadsfracties, waarna de VVD-raadsleden Theo Schuurmans en Peter de Groot na een laatste overleg op 21 september vaststelden dat er een onoverbrugbaar verschil zit tussen de wensen van de buurt en de plannen van Veldboom. Ze stelden daarom schriftelijke vragen aan B en W. Die bevestigen in hun beantwoording dat de zienswijzen tussen de direct aanwonenden en Veldboom nu niet te overbruggen zijn. Om het proces een stap verder te brengen willen ze daarom eerst gesprekken voeren in de raadscommissie ruimte en in de gemeenteraad.