Plaatje van derde fase Waterfront nu ook bekend

Door Petronella van het Goor - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan van de derde en laatste fase van het Waterfront, de wijken Stadswerven en De Kades. “Dat was een ingewikkelde puzzel”, aldus wethouder Christianne van der Wal. 

Vanwege de verkeersproblematiek, want in het gebied van de derde fase staan veel tijdelijk ingerichte parkeerplaatsen en het college heeft nog geen zicht op wanneer de parkeergarages uit de tweede fase worden opgeleverd.

“Daarom wordt het in zeven fases uitgegeven, van zo’n honderd woningen per fase. Op die manier kunnen we zo lang mogelijk gebruik maken van de parkeerplaatsen.”

Het herijkte stedenbouwkundig plan ziet er anders uit dan het origineel. Zo komt er een extra rotonde met een directe aansluiting op de N302 vanuit de polder en komt er vanaf de Burgemeester de Meesterstraat langs de N302 een tweerichtingsweg naar die rotonde. De appartementencomplexen van achttien meter hoog, die als geluidswal tussen de N302 en het Waterfront fungeren, krijgen doorkijkjes, zodat het niet als een massief bouwblok al het zicht op het Waterfront ontneemt.

“De geluidsoverlast blijft ook met die openingen binnen de norm”, belooft stedenbouwkundige Martijn den Braven. Op de hoek van die appartementencomplexen komt een hoogteaccent van 21 meter hoog. Verder worden alle grachtjes tussen de Lelyhaven en de Vissershaven voor kleine bootjes doorvaarbaar, ook die rondom de woonblokken in de wijk De Kades. Ook komen er ligplaatsen voor historische woonschepen. De commerciële plint komt er niet. In plaats daarvan worden de commerciële meters verdeeld over de wijken.

Het college wil van deze wijken graag voorbeeldwijken op het gebied van duurzaam wonen maken. Niet alleen aardgasvrij, maar ook zoveel mogelijk energieneutraal. “Hoe we dat gaan doen, is nog een vraagteken. We willen dat niet meteen als opdracht aan de markt geven, omdat de grond op twee meter diepte een vervuilde asbestlaag heeft en in vervuilde grond kun je niet zomaar een warmtepomp zetten. Als we dat aan de markt overlaten, wordt de ‘mooiste’ oplossing misschien te duur en dat kan gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit. Daarom houden we graag zelf nog even de regie”, legt Van der Wal uit. “We reserveren geld voor het ‘worst case scenario’. Dat ontwikkelaars het te duur vinden om aardgasvrij en energieneutraal te bouwen op deze locatie en dat wij daarin zelf financieel moeten bijdragen.”

Het college hoopt in het eerste kwartaal van 2020 deelgebied 1 te kunnen aanbesteden. “Dan hopen we in het eerste kwartaal van 2021 met de bouw te kunnen beginnen.” In april 2019 wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond. Dat gaat zo’n vijftien miljoen euro kosten. “Dat is inclusief sanering en de doorvaarbare grachten”, aldus de wethouder.

In de komende maanden wordt het aangepaste stedenbouwkundig plan vertaald naar een nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied van de derde fase. Een nieuwe klankbordgroep bestaande uit omwonenden en andere belanghebbenden, wordt nog opgericht.  Zij worden betrokken bij het nieuwe bestemmingsplan.