Oud schoonmaakbedrijfspand maakt plaats voor woonvorm voor jongeren

Door Harry Schipper – De Harderwijkse gemeenteraad heeft unaniem besloten om 120.000 euro beschikbaar te stellen voor het slopen van het pand aan de Handelsweg 1 en het bouwrijp maken van het terrein.

Op deze plek komen straks tien sociale huurwoningen waarin  jongeren komen te wonen met een normale tot hoge intelligentie met een autisme spectrum stoornis

Dat is in elk geval de bedoeling van woningcorporatie Uwoon, die de woningen gaat verhuren aan deze jongeren. Initiatiefnemer hiertoe is de Stichting Nobass, die in 2018 is opgericht door een groep ouders van deze jongeren. “Onze wens is een levensloopbestendige woonvorm in Harderwijk voor onze kinderen, waarbinnen iedereen zijn of haar eigen woning heeft. Hier kunnen zij met begeleiding op maat een zo zelfstandig mogelijk leven leiden”, vermeldt het stichtingsbestuur op haar website.

Op dit moment is de gemeente nog eigenaar van de grond en het pand aan de Handelsweg 1 waarop straks gebouwd gaat worden. Oudere Harderwijkers kennen het wel als het voormalige bedrijfspand van schoonmaakbedrijf Petersen Kwiek. Het gebouw verkeert in slechte staat en vormt door mogelijk vandalisme een risico door de erin aanwezige asbest.

Vorig jaar april besloten B en W om akkoord te gaan met de verkoop van de grond aan Uwoon. Uwoon betaalt er zo’n twee ton voor. Met het krediet dat de raad nu beschikbaar heeft gesteld, kan het pand worden afgebroken en de grond bouwrijp gemaakt. Er wordt ook nog iets achter de hand gehouden voor het geval er bij het slopen muren of daken van de garageboxen, die soms aan het pand vastzitten, beschadigingen moeten worden gerepareerd.

De buurt is ondertussen al tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten door Uwoon op de hoogte gebracht van de plannen, maar nog niet over e sloop van het oude pand en het bouwrijp maken van de grond. Zodra duidelijk is wanneer dat gaat gebeuren en en wat de impact daarvan op de buurt is, worden de omwonenden hierover opnieuw geïnformeerd, zo laat de gemeente alvast weten.

Handelsweg 1 Harderwijk