Ontwikkeling de Harder gaat nieuwe fase in met komst pauzewoningen

Het college van B&W werkt aan de tweede fase van de ontwikkeling op locatie de Harder in Harderwijk. In het tweede appartementencomplex worden pauzewoningen beoogd. 

Voor de realisering van dit complex is een verklaring van geen bedenkingen nodig.  

De gemeente wil aansluiting houden bij de woonvisie
De gemeente wil aansluiting houden bij haar woonvisie. In 2015 is toen gekozen voor doelgroepen arbeidsmigranten, statushouders en pauzewoningen.  De initiatiefnemer kiest nu voor pauzewoningen (niet langer dan 2 jaar) en dus niet voor arbeidsmigranten of statushouders. De gemeente en ontwikkelaar zijn in gesprek over welke voorwaarden bij deze woningen horen. Na 10 jaar is de ontwikkelaar vrij om de woningen in de reguliere markt te verkopen of verhuren.  
 
Er komt een overeenkomst om de afspraken verder uit te werken

Pauzewoningen zijn woningen die voor maximaal twee jaar aaneengesloten worden verhuurd aan mensen die bijvoorbeeld in scheiding liggen. De gemeente en de ontwikkelaar werken na het raadsbesluit de afspraken verder uit in een overeenkomst. Daar worden ook afspraken gemaakt over de invulling van het themacentrum en de supermarkten.  
 
Er zijn zorgen in de buurt over verkeersbewegingen
De gemeente is met de buurt in gesprek om met het aanbrengen van verschillende inrichtingsmaatregelen de verkeersveiligheid in de buurt te waarborgen. Daarmee hoopt de gemeente met de bewoners een oplossing te hebben voor de ontsluiting van de 47 appartementen straks. 
 
De gemeenteraad is nog eerst aan zet
De raad heeft op 30 januari 2020 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen verleend. Deze  ontwerpverklaring heeft zes weken ter inzage gelegen, hierop is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is nu becommentarieerd en de raad wordt verzocht om een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor realisatie van het tweede appartementencomplex op locatie De Harder.