Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 37

Met deze week: Nationale Sportweek 16 - 25 september, denk mee over de toekomst van kerken in Harderwijk en Hierden en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Werkzaamheden nieuwe voetgangersbrug Vissershaven van start

Er komt een nieuwe ophaalbrug voor voetgangers over de Vissershaven. Van de oude houten ophaalbrug waren onder andere de draagbalken verrot. Daarom haalden we de houten brug weg. De bouw van de nieuwe brug is het laatste onderdeel van de renovatie van de Havendam. En moet op 1 april 2023 klaar zijn.
 
De nieuwe ophaalbrug wordt gemaakt van staal

Maar het krijgt ook zeker elementen mee van de houten brug. Hierdoor behoudt de haven zijn historische uitstaling. Dit was een wens van veel inwoners. Machinefabriek Rusthoven BV bouwt de brug. Zij maakte ook de andere beweegbare bruggen op het Waterfront en de Strandboulevard. 

Nationale Sportweek 16 - 25 september

Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september is het de Nationale sportweek. Dit is een initiatief van het NOC*NSF en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Tijdens de Nationale Sportweek inspireren we Harderwijkers om actief te zijn. Wethouder Marcel Companjen: "Ik ben er trots op dat Harderwijk zich een sportieve gemeente mag noemen. Tijdens de Nationale Sportweek organiseren gemeente en sportorganisaties activiteiten om jou kennis te laten maken met sport en bewegen. Het thema is opnieuw ‘Sport doet iets met je’. Sporten is gezond, je doet er sociale contacten op, je maakt plezier en je leert winnen en verliezen. Ik nodig iedereen van harte uit om mee te doen met één van de activiteiten."
 
Meer informatie over de activiteiten
In deze krant staat een overzicht van alle activiteiten tijdens de Nationale Sportweek. Het programma en meer informatie vindt u ook op gaharderwijk.nl/sportweek

Minder papier door de brievenbus

Plak een nee/ja-sticker op uw brievenbus als u geen reclamefolders wilt ontvangen. Als u er een nee/nee sticker op plakt ontvangt u ook geen huis-aan-huisbladen (met gemeentelijke informatie). De stickers zijn verkrijgbaar in het Huis van de Stad. U vindt reclamefolders ook op internet: www.folderz.nl en www.reclamefolder.nl. 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 22 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere voorstel nieuw brede schoolbeleid 2022 en derde (concept) wijziging programmabegroting 2023 GGD NOG. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over beschikbare gronden bedrijventerrein. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Brievenbussen ‘Luisterend Oor’ op Elzenhof en Oostergaarde

Sinds kort staan er op de gemeentelijke begraafplaatsen brievenbussen, onder de naam ‘Luisterend Oor’. Om uw hart te luchten over alles wat u bezighoudt sinds uw dierbare er niet meer is. Soms helpt het om een brief te schrijven of een tekening te maken. Dat kan op papier voor in de brievenbus. Of digitaal via harderwijk.nl/oor. Als u uw postadres of mailadres achterlaat ontvangt u altijd een reactie. Misschien ontstaan hieruit mooie ontmoetingen of andere initiatieven, aansluitend bij uw behoeften. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met uw post. 

Inloopspreekuur OV-reisadvies

Donderdag 22 september van 10.00 – 11.30 uur is er een inloopspreekuur OV-reisadvies voor 55-plussers in Bibliotheek Harderwijk, Havendam 56, Harderwijk. De OV-ambassadeurs geven u graag advies over het reizen met trein of bus. Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Internationaal volleybal team in Harderwijk

Deze maand is het WK Volleybal voor vrouwen in Nederland en Polen. Gemeente Harderwijk is gastgemeente voor team Kroatië. Ter promotie daarvan bieden Gemeente Harderwijk, Ga! Harderwijk en Volleybal Vereniging Harderwijk en Landstede alle basisscholen in Harderwijk en Hierden volleyballen aan om lekker samen te gaan volleyballen.

Wethouder Marcel Companjen:  “Gemeente Harderwijk is gastgemeente voor team Kroatië, zij verblijven dus in Harderwijk van 20 t/m 24 september. Daar zijn we trots op! We vinden sport en bewegen als gemeente heel belangrijk.” 

Denk mee over de toekomst van kerken in Harderwijk en Hierden

In Nederland verliest naar verwachting 30% tot 80% van de kerken haar functie omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Dit speelt ook voor Harderwijk. Daarom willen kerken hun deuren juist vaker openen, voor iedereen in de buurt. Hoe kunnen we kerken, naast de religieuze functie, nog meer gebruiken? En stel dat een kerk leeg komt te staan, wat zijn dan passende nieuwe invullingen?
 
Enquête op Online Stadsgesprek
Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en mening over passende nieuwe en nevenfuncties van kerken in Harderwijk. Deel uw ideeën en mening via een enquête op Online Stadsgesprek van 14 tot en met 19 september. Ga naar harderwijk.nl/kerkenvisie.
 
Kerkenvisie Harderwijk
Harderwijk heeft 21 kerken en kapellen, waarvan 14 in religieus gebruik. Samen met de eigenaren van deze gebouwen spraken wij over mogelijke ontwikkelingen. Blijft een gebouw in gebruik als kerk? Krijgt het een andere invulling? Of zijn ze op zoek naar medegebruik, naast het religieuze gebruik? De resultaten van de gesprekken en deze enquête onder inwoners nemen we mee in de Kerkenvisie Harderwijk. 

Uitnodiging vaccineren tegen DTP-BMR

Jongens en meisjes geboren in 2013 worden binnenkort uitgenodigd voor een DTP- en BMR-vaccinatie. Ook kinderen geboren in 2012 die de vaccinaties vorig jaar niet hebben gehad, ontvangen een uitnodiging van de RIVM.
 
Waar en wanneer?
De vaccinaties DTP-BMR worden door GGD Noord- en Oost-Gelderland gegeven op donderdag 15 september 2022 en donderdag 22 september van 10.00 – 17.00 uur. Adres: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
 
Inhaalvaccinaties
Dit najaar worden ook inhaalvaccinaties gegeven voor MenACWY, HPV en andere vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Voor kinderen onder de 18 jaar die één van deze vaccinaties gemist hebben en deze alsnog willen halen: neem contact op met GGD Noord- en Oost-Gelderland via 088 443 3100 (werkdagen tussen 8.00 en 12.00). Heeft u een eerste oproep voor één van bovenstaande vaccinaties ontvangen en bent u verhinderd? Dan hoeft u niks te doen. Kinderen worden automatisch een tweede keer door het RIVM uitgenodigd. Er worden geen coronavaccinaties gegeven. Voor meer informatie over coronavaccinaties: ga naar www.ggdnog.nl.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de DTP- en BMR-vaccinatie: www.rivm.nl/dtp en www.rivm.nl/bmr. Heeft u vragen over vaccinaties? Ga naar www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911. 

Aanvraag vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning, dakterras op bestaande schuur Hoogstraat 5, 3841BR Harderwijk, 12 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag zonnepanelen Grote Marktstraat 15, 3841AH Harderwijk, 12 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 1 boom Parallelweg 26 145, 3849MN Hierden, 12 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel Smeepoortstraat 39 1, 3841EH Harderwijk, 9 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 1 boom Korhoenlaan 1 58, 3847LL Harderwijk, 7 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, afgraven talud Stakenbergerhout 100-114, Stakenbergerhout 102, 3845JG Harderwijk, 7 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, bomenkap Wijtgraaf 18, 3849PN Hierden, 7 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw prefab woning Parallelweg 26 188, 3849MN Hierden, 7 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, erfafscheiding Van Brakellaan 7, 3843HA Harderwijk, 7 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsing bestaand Tiny House naar Parallelweg 26 6, 3849MN Hierden, 6 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen bedrijfspand Morsestraat 12, 3846CW Harderwijk, 5 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, winterbewoning Mecklenburglaan 17, 3843BN Harderwijk, 5 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, verbreding oprit Piet Heinlaan 61, 3843EX Harderwijk, 5 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom Parallelweg 26 125, 3849MN Hierden, 5 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, splitsing woning Hoge Varenweg 4, 3849PJ Hierden, 5 september 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten woning Hoge Varenweg 4, 3849PJ Hierden, 5 september 2022

Verlening en weigering vergunningen

 • Verlening omgevingsvergunning, woonhuis Lageweg 27A, 3849PD Hierden, 12 september 2022
 • Verlening omgevingsvergunning vervanging fietsenschuurtje Parallelweg 26 65, 3849MN Hierden, 7 september 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 2 bomen Parallelweg 26 153, 3849MN Hierden, 7 september 2022
 • Verlening omgevingsvergunning verbreding inrit Piet Heinlaan 61, 3843EX Harderwijk, 7 september 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, Donkerstraat 50B, 3841CD Harderwijk, 5 september 2022

Verkeersbesluiten

 • Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen aan de Huisstee in Hierden,  8 september 2022

Overige

In het kader van de inspraakprocedure ligt de ontwerp Participatienota Omgevingswet tot 19 september voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. U kunt de nota downloaden via: zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-365613.html