Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 23

Met deze week: Stem op het Stadsidee van 2022, regels kappen van bomen en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Bushaltes visueel en motorisch toegankelijk

In de loop van het jaar gaan we alle gemeentelijke bushaltes toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden. Zij zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer. Aan de hand van ons nieuwe Toegankelijkheidsbeleid passen we de haltes aan. De provincie Gelderland heeft ons hiervoor subsidie gegeven.
 
Wat gaan we doen?
 • Bij 26 bushaltes verbeteren we de geleidelijnen, voor blinden en slechtzienden.
 • En 12 bushaltes worden volledig opnieuw ingericht. Er komt bijvoorbeeld een verhoogd perron voor een gelijkvloerse instap. Dit doen we onder andere bij de haltes langs de Deventerweg en de Boekhorstlaan.
 • We kijken of we de voorzieningen bij sommige bushaltes kunnen verbeteren.
 • In Frankrijk, Tweelingstad en Drielanden liggen nog een aantal oude bushaltes, die niet meer in gebruik zijn. Deze haltes halen we weg.
In Harderwijk willen we dat iedereen kan meedoen. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties wil de gemeente Harderwijk hier aan werken. Wilt u meedenken met de gemeente over hoe u zelf of anderen mee kunnen doen in de samenleving? Laat het ons weten via info@harderwijk.nl. 

Activeer de grijze massa

Persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd. Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) streeft naar een leven lang leren voor iedereen. De stichting bereikt sinds 2014 tienduizenden leergierige senioren. Studenten geven interactieve colleges over vakgebieden als kunstgeschiedenis, archeologie, politiek maar ook bouwkunde en kunstmatige intelligentie.
 
Sinds kort zijn deze colleges ook online beschikbaar. U kunt kiezen voor een collegereeks of een eenmalig college. Meer informatie over de OGJG Groep en over deelname aan onze online seniorencolleges vindt u op www.ogjg.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met info@ogjg.nl. 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 16 juni vanaf 19.00 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere het voorstel Verkeersweg 3 herontwikkeling naar Wonen en Aankoop Parkweg 3. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

Regels kappen van bomen

Wilt u een boom kappen en twijfelt u of hiervoor een vergunning nodig is? Kijk dan op onze website: harderwijk.nl/boomkappen. In de volgende gevallen heeft een vergunning nodig als:
 • de boom binnen de komgrens staat en op de lijst met waardevolle bomen;
 • de boom buiten de komgrens staat.
Een kapvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig. Nog vragen? Neem dan contact op met Snelherstel via tel. 0341 411 333 of mail naar snelherstel@harderwijk.nl. 

Zomerfeest Netwerk Harderwijk Hierden!

Donderdag 25 augustus is het weer party time. Zet de datum alvast in uw agenda. Dit keer bij Green Offices aan de Goede Reede 1 Harderwijk. Voor goede muziek en een lekker hapje wordt gezorgd. Entree is gratis. Vragen? Mail naar jose.maas@hccnet.nl. 

Stem op het Stadsidee van 2022

Via www.stadsidee.nl kan vanaf vandaag gestemd worden op de genomineerde Stadsideeën 2022! Stemmen kan tot en met woensdag 29 juni. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. Het kunnen uiteindelijk ook meer ideeën zijn. In totaal heeft de gemeente Harderwijk € 45.000 beschikbaar gesteld voor de bedenkers om het idee uit te voeren. Woensdag 6 juli wordt het winnende idee bekend gemaakt. 

Werkzaamheden Deventerweg

De asfaltdeklaag op de Deventerweg is - tussen de rotonde bij de Gamma en de Thorbeckelaan - aan vervanging toe. De werkzaamheden worden grotendeels in de nachten uitgevoerd van 20.00 uur – 06.00 uur in de periode 20 tot en met 23 juni.
 
Planning
 • Maandag 20 juni: frezen bestaande asfaltdeklaag en asfaltreparatiewerk rotonde Gamma t/m rotonde Nassaulaan/Deventerweg. De fietspaden worden ook gerepareerd.
 • Dinsdag 21 juni: reinigen en aanbrengen asfaltdeklaag op de rotondes bij Gamma en Nassaulaan/Deventerweg en reparatie aan de fietspaden.
 • Woensdag 22 juni: reinigen en aanbrengen asfaltdeklaag op het gedeelte tussen de rotondes. En frezen asfalt rotonde Nassaulaan/Deventerweg – Thorbeckelaan. Reparatiewerk fietspaden. Aanbrengen markeringen.
 • Donderdag 23 juni: aanbrengen rood asfalt op diverse locaties en aanbrengen markeringen.
Bereikbaarheid
Doorgaande verkeer wordt via omleidingsborden en verkeersregelaars omgeleid. De Gamma is bereikbaar tot 21.00 uur, vanaf de zijde Verkeersweg/Hoofdweg. Winkelcentrum Tweelingstad is tijdens de werkzaamheden alleen bereikbaar vanaf de Nassaulaan. Buiten de werktijden is de weg volledig bereikbaar.
 
Contact
Met vragen of opmerkingen kun u terecht bij omgevingsmanager KWS, Remko Mulder, tel.  06 25 76 1408 (tussen 8.00 – 17.00 uur) of per e-mail: remulder@kessel.nl. 

Campagne: veilig en gezellig uitgaan in Harderwijk

Donderdag 9 juni start de campagne veilig en gezellig uitgaan in Harderwijk. De campagne is een initiatief van de werkgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Daarin werken horeca, politie, bewoners en gemeente gezamenlijk aan het vergroten van de veiligheid en het verminderen van de overlast in het uitgaansleven.
 
Het valt in de horeca op dat - door onder andere corona - jongeren die nu (voor het eerst) uitgaan nog niet goed weten hoe ze zich moeten gedragen in een uitgaansgelegenheid. De campagne is bedoeld om de nieuwe generatie uitgaanspubliek te helpen en om hen mee te geven dat er gedragsregels zijn om het voor iedereen leuk en veilig te houden in het uitgaansleven.
 
Burgemeester Harm-Jan van Schaik: “Harderwijk houdt van haar horeca. Veiligheid en het daarmee voor iedereen gezellig houden staat voor ons voorop.”
 
Er zijn korte filmpjes gemaakt met de volgende thema’s: Denk aan de buren bij het naar huis gaan, Let op je glas, Meld ongewenst gedrag, Zet je glas op de bar; niet op de grond, Collectieve Horeca Ontzegging, luister naar personeel en politie en Nix18 & Vals. 

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911. 

Aanvraag vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning dakkapellen Knijptang 7, 3841GR Harderwijk, 1 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning kappen 6 bomen Paaslohof 51, 3849MW Hierden, 1 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning erker Duivenkamp 38, 3848AW Harderwijk, 1 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning eenzijdige nokverhoging Burg Van Meursstraat 14, 3841JT Harderwijk, 1 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden Schippersmeen 43, 3844CK Harderwijk, 30 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiding en dakkapel Parallelweg 26-80, 3849MN Hierden, 30 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning gevelreclame Deventerweg 9F, 3843GA Harderwijk, 27 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning dakkapel voorzijde Wezenkamp 11, 3848DG Harderwijk, 27 mei 2022

Verlening en weigering vergunningen

 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom Van Alphenstraat 1, 3842CP Harderwijk, 1 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom Fazantlaan 6, 3847LH Harderwijk, 1 juni 2022
 • Weigering omgevingsvergunning inrit Parallelweg 26 174, 3849MN Hierden, 1 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning wijzigen bouwvlakken Parallelweg 26 80, 3849MN Hierden, 1 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning geluidskast Industrieweg 15, 3846BB Harderwijk, 1 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, herinrichten perceel Kienderkamp 7 en 9, 3848DC Harderwijk, 30 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, dakkapel Operettedreef 10, 3845DL Harderwijk, 30 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning 2 appartementen Klooster 7 en 7A, 3841EN Harderwijk, 27 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning uitbreiding woning Kampweg 12, 3841GJ Harderwijk, 27 mei 2022

Verlenging beslistermijn

 • Verlenging beslistermijn voor oprichten woning Parallelweg 26-16 Hierden, Parallelweg 26 16, 3849MN Hierden, 1 juni 2022

Milieumeldingen

 • Melding voor het verwijderen van asbest uit een woning en garage aan Middenlaan 20 te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor het tijdelijk verlagen van het grondwater aan Zeppelinstraat 3 te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor het slopen van twee bungalows aan Parallelweg 25 te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor het realiseren van een nieuwe vestiging (Toplawood Zeppelinstraat 15) aan Zeppelinstraat ong. te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor het verwijderen van asbest uit een schuur aan Fokko Kortlanglaan 87 te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor OBM nieuw bedrijfspand aan Zeppelinstraat kavel 3 te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor het verwijderen van asbest en het slopen van een schuur aan Oranjelaan 71 te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor het starten van een inrichting m.b.t. produktie van geweven banden aan Zeppelinstraat 3 te Harderwijk, 27 mei 2022
 • Melding voor het slopen van 6 houten bungalows met houten vloeren aan Parallelweg 25 te Hierden, 27 mei 2022
 • Melding voor het slopen van een berging met verzorgings- en meterkastfunctie voor woonwagenstandplaats aan De Sypel 5 te Harderwijk, 27 mei 2022

Verkeersbesluiten

 • Realiseren voetgangersoversteekpalats Walstein / Frankenspad, 1 juni 2022
 • Instellen gereserveerde parkeerpalatsen opladen elektrische voertuigen nabij Langendijkstraat 1, 30 mei 2022
 • Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen nabij Trumanlaan 18, 30 mei 2022

Overige

 • Diverse maatregelen Middelste Wei, 1 juni 2022
 • Aanwijsbesluit toezichthouders Wet op de Kansspelen, 31 mei 2022
 • Aanwijsbesluit toezichthouders Alcoholwet Harderwijk, 31 mei 2022
 • Nota Bodembeheer regio Noord-Veluwe 25 november 2021, 31 mei 2022