Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 18

Met deze week: Kent u iemand die een lintje verdient? Bezoek livestream bijeenkomst over natuur en recreatie Hulshorster-Beekhuizerzand en de aangevraagde en verleende vergunningen.

 

Kent u iemand die een lintje verdient?

Familieleden, kennissen of vrienden die het initiatief nemen om iemand anders te willen onderscheiden zijn belangrijk. Zonder hen worden er geen voordrachten gedaan en worden er geen lintjes uitgereikt.
 
Kent u iemand die zich, onafgebroken al vele jaren belangeloos inzet voor de samenleving? Iemand die bijvoorbeeld als vrijwilliger een vereniging jarenlang draaiende houdt? Of iemand die zich onafgebroken en intensief inzet voor een stichting of een belangenorganisatie?
 
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Neem dan eerst telefonisch contact op met het Kabinet van de burgemeester via 0341 411 911. Er wordt dan aangegeven of de verdiensten bijzonder genoeg lijken voor het aanvragen van een lintje. Ook wordt er uitgelegd hoe u te werk moet gaan.
 
Daarna begint u met het verzamelen van alle benodigde informatie. De voordracht voor de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag 2022 moet uiterlijk 1 juni 2021 worden ingediend. Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen en het aanvraagformulier vindt u op  lintjes.nl

Kan isolatieglas in een monument? Wat zijn de mogelijkheden?

We krijgen bij de gemeente vaak dergelijke vragen. Monumenten moeten tenslotte ook energiezuinig gebruikt kunnen worden. Wanneer u een monument wilt voorzien van glasisolatie dan kunt u kiezen uit:
 • Isolatieglas
 • Voorzetbeglazing aan de buitenzijde
 • Achterzetbeglazing aan de binnenzijde
Isolatieglas
Isolatieglas in historische vensters plaatsen heeft invloed op het historisch karakter van een monument. Er moet daarom altijd kritisch naar gekeken worden. Omdat isolatieglas vaak niet past in de bestaande ramen moet deze worden aangepast. Hiervoor zijn soms dikkere roeden nodig of moet zelfs het hele raam worden vervangen. Historische ramen en glas zijn vaak beeldbepalend voor een monument. De verandering mag geen afbreuk doen aan de monumentenwaarde. Bestaand glas mag worden vervangen als het geen monumentwaarde heeft en als het nieuwe glas in de bestaande sponningen past. Vaak kunnen de sponningen aangepast worden. Glassoorten die voldoen aan de huidige isolatie-eisen zijn bijv. monumenten- en restauratieglas. De beoordeling “of het kan, of niet kan”, vindt plaats binnen de omgevingsvergunningsprocedure.
 
Voor- en achterzetbeglazing
Voor het plaatsen van voor- of achterzetbeglazing is een vergunning nodig. Bij het indienen van een bouwaanvraag moet u specialistische detailtekeningen aanleveren. Hiervoor heeft u vaak de hulp nodig van een deskundige. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de details in de bestaande situatie ten opzichte van de te wijzigen situatie.
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het wijzigen van uw monumentale pand of over het indienen van een omgevingsvergunning, neem dan contact op met de gemeente tel. 0341 411 911. Wij helpen u graag.
 

Openingstijden en afvalinzameling Hemelvaart 2021

Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) is het Huis van de Stad en het milieupark aan de Daltonstraat gesloten. De dag na Hemelvaart (14 mei) is het milieupark open en het Huis van de Stad gesloten. De afvalinzameling is op zaterdag 15 mei i.p.v. donderdag 13 mei.

Raadsinformatie

Donderdag 13 mei is er geen commissie- of raadsvergadering.
 
De fractie PvdA Harderwijk heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de Couperuslaan. De fractie VVD Harderwijk-Hierden heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Opruiming fietswrakken Oranjepark

Handhavers van de gemeente gaan over een paar maanden (in de week van 28 juni) alle fietswrakken verwijderen uit de fietsenstalling bij het Oranjepark. Het gaat dan om fietsen die rij technisch in onvoldoende staat verkeren zoals fietsen met kromgebogen wielen. Bovendien zijn deze fietsen al langere tijd niet meer gebruikt. Er zullen alleen fietswrakken verwijderd worden die zijn gemarkeerd met een sticker.
 
Zo wordt de fietsenstalling weer leefbaar en schoon en kan men de fiets weer normaal in de stalling zetten. Vanaf nu kunt u checken of uw fiets voorzien is van een sticker. Informatie: Snel Herstel, tel. 0341 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Zwemles bij zwembad De Sypel

De eerste maand zwemles na de sluiting in verband met de coronamaatregelen zit er alweer op. Het niveau van de leerlingen die ruim drie maanden niet hebben gezwommen is volgens de zweminstructeurs best goed. Achter de schermen is er hard gewerkt om lesmomenten toe te voegen zodra er weer lesgegeven mocht worden. Hierdoor zijn er veel nieuwe leerlingen gestart met zwemles.
 
Extra lesgroepen starten om de wachtlijst terug te dringen

Zwemcoördinator Harold Guljé is blij dat het zwembad open is en er extra lesgroepen gestart zijn. “Zo kunnen we de wachtlijst inlopen en de zwemveiligheid onder te Harderwijkse kinderen vergroten.” Door het oproepen van de kinderen voor de extra lesgroepen is de wachtlijst voor zwemles bij De Sypel namelijk flink ingelopen richting het niveau van voor de lockdowns. De wachtlijst is uiteraard ook afhankelijk van de gewenste lesdag. Op de dinsdag en donderdag is er eerder plek beschikbaar dan op woensdag, vrijdag en zaterdag. 
 
Tijdens de verbouwing gaan de zwemlessen zoveel mogelijk door
Sportcomplex De Sypel is begonnen met een verbouwing waarbij onder andere een geheel nieuw binnenzwembad gerealiseerd wordt. Tijdens deze verbouwing gaan de zwemlessen zoveel mogelijk door. Van 25 mei tot en met 18 juni zal het gehele zwembad gesloten zijn en gaan de zwemlessen niet door. 
 
Zwemles tijdens de meivakantie en op feestdagen
Omdat de kinderen al veel lessen gemist hebben tijdens de lockdown gaan de zwemlessen bij De Sypel in de meivakantie gewoon door. Ook op de meeste feestdagen gaan de zwemlessen gewoon door. 

De Koningsspelen 2021

Op vrijdag 23 april organiseerde GA! Harderwijk in opdracht van de gemeente Harderwijk de Koningsspelen ter gelegenheid van Koningsdag. Het werd dit jaar alweer voor de 8e keer georganiseerd in Harderwijk. Op het programma werd enthousiast gereageerd door de scholen en kinderen.
 
Dit jaar was het programma wegens de coronamaatregelen anders dan normaal. De Koningsspelen vonden namelijk niet plaats op Sportpark de Parkweg met 2500 leerlingen tegelijk. Bij de 18 deelnemende basisscholen verzorgde de coaches van GA! Harderwijk in samenwerking met de studenten van Landstede Sport & Bewegen de buitenactiviteiten op de schoolpleinen. De binnenactiviteiten werden door GA! Harderwijk en Cultuurkust begeleidt via een live-uitzending vanuit de studio van de gemeente Harderwijk en een Youtube video. Benieuwd naar de live-uitzending? De uitzending vindt u op het Youtube kanaal van GA! Harderwijk.
 
GA! Harderwijk en de gemeente Harderwijk bedanken Landstede Sport & Bewegen en alle deelnemende basisschool voor hun hulp en deelname. 

Stel uw vraag tijdens het online energiespreekuur

Heeft u een vraag over de isolatie- of ventilatiemogelijkheden in huis? Of heeft u een andere vraag over het verduurzamen van uw woning? Stel uw vraag aan een onafhankelijke energieadviseur tijdens het gratis online energiespreekuur! Aanmelden kan via: www.veluweduurzaam.nl/advies/energiespreekuur

Bezoek livestream bijeenkomst over natuur en recreatie Hulshorster-Beekhuizerzand

Op maandag 17 mei kunt u deelnemen aan de livestream bijeenkomst Recreatiezonering Hulshorster-Beekhuizerzand. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. De Provincie Gelderland werkt samen met Natuurmonumenten en de gemeenten Harderwijk en Nunspeet om in het Beekhuizerzand en Hulshorsterzand  kwetsbare natuurgebieden te beschermen, maar ook om het gebied aantrekkelijk te houden voor recreatie. Nadere informatie volgt via deze gemeentepagina van volgende week en de website van de gemeente. U kunt ook terecht op de website van de provincie voor meer informatie: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.   

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
 • 21-4-2021 Coolwagenhof 3: woning
 • 21-4-2021 Elzenhof: hekwerk
 • 22-4-2021 Ermelosebrink 10a: woning
 • 22-4-2021 Sonnevancklaan 3: berging
 • 22-4-2021 Straat van Sevenhuysen 3: ombouwen woonhuis
 • 28-4-2021 Weegbreemeen 19: dakkapel voorzijde
 • 23-4-2021 Tonselsedreef 125: 2 kozijnen plaatsen
 • 23-4-2021 Smeepoortstraat 17: transformatie winkel naar appartementen
 • 24-4-2021 Smeepoortstraat 32: verbouw pand
 • 28-4-2021 Knardijk West 10: reclame plaatsen
 • 28-4-2021 Anne Franklaan 25: voordeurluifel
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
 • 22-4-2021 Nobelstraat 2a: bedrijfspand in strijd regels ro met uitrit
 • 23-4-2021 Kastanjelaan: kappen 8 bomen
 • 28-4-2021 Monnikensteeg 2 : wijzigen bestemming
 • 29-4-2021 Korhoenlaan 1- 178: kappen 2 bomen
 • 29-4-2021 Parallelweg 26- 83: kappen 1 boom
 • 22-4-2021 Vijhestraat 42: gevelwijziging
 • 22-4-2021 Vischmarkt 23: dakkapel vergroten in strijd regels RO
 • 28-4-2021 Hanekamp 130: dakkapel voorzijde  
Rechtsbescherming vergunningen regulier procedure.
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend maakten. Wilt u dat de vergunning (voorlopig) niet gebruikt wordt? Dan moet u de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem daarom vragen.
 
Bestemmingsplan Buitengebied - Partiële herziening Park Ceintuurbaan
Het bestemmingsplan Buitengebied - Partiële herziening Park Ceintuurbaan is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00266-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00266-0002 (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243/DA7B8A5E-8E8D-4AEA-A5E8-205F502EC4E1/). Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 0341 411 911.
 
Bestemmingsplan Buitengebied – Beekhuizerweg 13A
Het bestemmingsplan Buitengebied – Beekhuizerweg 13A is onherroepelijk geworden Het plan (NL.IMRO.0243.BP00240-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00240-0002 (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243/77637BE0-8D02-4F01-A70F-F83678CC584B/). Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. 0431 411 911.
 
Bestemmingsplan Buitengebied - Lage Enkweg naast 35
Het bestemmingsplan Buitengebied – Lage Enkweg naast 35 is onherroepelijk geworden Het plan (NL.IMRO.0243.BP00259-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00259-0002 (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243/E1410E19-CA9A-47D4-94DD-F1D69E3F45C8/). Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. 0431 411 911.