Nieuwbouw zwembad weer stapje dichterbij

Door Petronella van het Goor - Als de raad akkoord is met het extra krediet van 3.115.000 euro voor de nieuwbouw van het zwembad en ontwikkelingen in en om sportcomplex De Sypel, kan de aanbesteding beginnen. Die ruim drie miljoen euro komt bovenop de 9.684.000 euro die al berekend was voor de nieuwbouw van het zwembad.

Voor die ruim drie miljoen extra heb je een doelgroepenbad van 22 x 10 meter a 540.000 euro., een verduurzamingsslag voor het gehele sportcomplex De Sypel a 1.780.000 euro en het ontwikkelen van een zonnepark ergens in Harderwijk voor de energievoorziening van het zwembad a 795.000 euro. Allemaal zaken die de gemeenteraad door middel van moties onderzocht wilde hebben.

De gemeente Harderwijk heeft als doelstelling de CO2 uitstoot in 2031 met 45 procent te verminderen ten opzichte van 2010. “Met de verduurzaming van alleen het zwembad, zitten we al op dertig procent”, aldus wethouder Marcel Companjen. Het zonnepark ergens in Harderwijk, moet voldoende energie opwekken om het nieuwe zwembad energieneutraal te krijgen. Er zijn twee kansrijke locaties voor het zonnepark gevonden binnen de gemeente Harderwijk. Welke dat zijn, wordt nog niet openbaar gemaakt. “We willen eerst een zorgvuldig proces doorlopen met de buurt. Daarnaast doen er meerdere partijen onderzoek naar de mogelijkheden van een zonnepark. Wellicht ligt daar een samenwerking”, aldus de wethouder.

Omdat het huidige wedstrijdbad gesloopt wordt, komt er een gedeelte vrij voor nadere invulling. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de bouw van een Sypel III. De gemeente gaat begin 2020 in gesprek met vijf geïnteresseerde partijen. Voor de zomer van 2020 moet duidelijk worden hoe en of het te slopen gedeelte wordt ingevuld. Deze zal dus niet meteen worden meegenomen in de aanbesteding.

Zoals nu de planning is, wordt er eind januari door de gemeenteraad besloten over de kredietaanvraag. Bij een positief besluit, kan de aanbesteding in gang worden gezet.  

Sportcomplex de Sypel Harderwijk

Adresgegevens

Parkweg 4
3842 AD Harderwijk

Telefoon

T. 0341-434434

Meer info