Lorenzo van Steakhouse Tennessee beste bezorger in Harderwijk

Burgemeester Van Schaik heeft Lorenzo als de beste maaltijd bezorger in Harderwijk benoemd. De bezorger krijgt naast de eervolle titel een gloednieuwe helm. De benoeming is onderdeel van het project ‘Veilig bezorgen’. Dat is in juni gestart om overlast en onveilig verkeersgedrag van scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven terug te dringen.

De eerste fase van het project was de praktijkcursus voor bezorgers.

De cursus is vooral gericht op bewustwording van risico’s en overlast gevend gedrag in het verkeer. Op basis van de beoordelingsformulieren is Lorenzo door de instructeurs van de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) uitgeroepen tot de beste bezorger van Harderwijk.

De start van het project mocht rekenen op landelijke media-aandacht. Voor de organisatie onderstreept dat de mate waarin het onderwerp leeft in de maatschappij. “Het is mooi dat we als Harderwijk voorop lopen om dit landelijk ervaren probleem aan te pakken”, aldus burgemeester Van Schaik. Bij gebleken succes wil het ROV Oost-Nederland het project ook in andere gemeenten inzetten.

Na de praktijkcursus wordt in de tweede fase van het project handhaving ingezet.

Vanaf half september zijn politie en gemeentelijke handhavers nog alerter op (on)veilig rijgedrag van scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven.

Aan het einde van dit jaar volgt er een meting onder politie, gemeente, ondernemers én inwoners om het effect van het project te evalueren. In juni is hiervoor een meting gedaan om de beginsituatie in kaart te brengen.

Project Veilig bezorgen
In Harderwijk werken gemeente, horeca, politie en bewoners samen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) om de veiligheid te vergroten en overlast op straat te verminderen. Eén van de speerpunten is het terugdringen van de overlast en het onveilig rijgedrag van bestuurders van scooters en brommers van bezorgbedrijven. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland is gevraagd om hun kennis en expertise in te zetten en zo is in samenwerking met alle partijen het project ‘Veilig bezorgen’ tot stand gekomen.