Hondenbeleid aangepast in Harderwijk

Het hondenbeleid is op een aantal punten aangepast voor Harderwijk en Hierden. Dit beleid is korter, duidelijker en heeft minder regels. In het nieuwe beleid is rekening gehouden met de ideeën en meningen van hondenbezitters en niet-hondenbezitters in de gemeente.

Wat is er veranderd in het hondenbeleid?

Het aangepaste beleid zorgt voor:
  • Minder en duidelijke regels over de opruimplicht;
  • Een online kaart van uitlaatplaatsen en voorzieningen;
  • Het vervangen van hondenpoepzakjes voor extra afvalbakken. 
Mijn baas ruimt op!
Binnen de bebouwde kom ruimen hondenbezitters of -uitlaters altijd de poep van hun honden op. Dat hoeft niet bij de losloopgebieden en hondenrennen in Harderwijk en Hierden. Buiten de bebouwde is er geen opruimplicht. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de opruimmiddelen. De gemeente verstrekt geen hondenpoepzakjes meer. Het nieuwe beleid maakt dat er minder beheer en onderhoud nodig is.
 
De gemeente onderzoekt of het nieuwe beleid werkt
Over twee jaar beoordelen ze of dit nieuwe beleid werkt. Wordt er dan voldoende opgeruimd en zijn er minder klachten over hondenpoep? Dan kijken ze of de hondenbelasting lager of zelfs gestopt kan worden.