Harderwijk kan crematorium voorlopig wel vergeten

​Door Harry Schipper – Er komt voorlopig geen crematorium in Harderwijk. In elk geval niet op de plek in de ‘oksel’ van de Harderwijkerweg en de A28, aan de Ceintuurbaan.

De gemeente staakt haar jarenlange zoektocht naar een (uitvaart)onderneming die binnen de gemeentegrenzen een crematorium wil bouwen en exploiteren, zo maakte wethouder Jeroen de Jong vrijdag bekend.

De gemeente begon in 2014 met een financieel haalbaarheidsonderzoek. De vraag naar crematies stijgt de laatste jaren gestaag. De gemeente wil haar inwoners de mogelijkheid bieden van een waardig afscheid dicht bij huis. Er volgde een langdurige zoektocht naar een geschikte plek voor een crematorium, nadat een flink aantal inwoners van de wijk Frankrijk zich verzette tegen het aanvankelijke plan om het crematorium bij de gemeentelijke begraafplaats De Elzenhof te realiseren.

Uiteindelijk bleef alleen een braakliggend  stuk grond geschikt, op de hoek van de Ceintuurbaan en de Harderwijkerweg, die daar officieel nog Oranjelaan heet. De gemeente wilde daar wel een crematorium, maar stelde wel als eisen dat het een duurzaam gebouw moest zijn, zonder een merknaam erop - dus een zogeheten ‘white label’ – en het liefst ook een gasloos crematorium die gebruik maakt van de nieuwste technieken.

Aanvankelijk voerde de gemeente gesprekken met een beoogde coöperatie van lokale uitvaartondernemers, maar die vonden de grondprijs te hoog. Daarna werden ook andere marktpartijen uitgenodigd om uiterlijk 9 december vorig jaar een bod te doen. Volgens de wethouder waren er vijf die interesse toonden voor die plek, maar haakten ze stuk voor stuk af.

Mogelijk speelde daarbij nóg een eis van de gemeente een rol: de gemeente wilde namelijk dat er maar 1, 2 of hooguit 3 crematies per dag zouden plaatshebben, ‘waarbij kwaliteit en waardigheid voorop stonden’. “En niet een exploitatie waarbij het gaat om crematies zo efficiënt mogelijk af te handelen”, aldus De Jong. Dat om die reden de financiële exploitatie moeilijk uit kan, was voor de gemeente zelf ook reden om de exploitatie niet ter hand te nemen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort dat wél doet.

Duidelijk werd verder dat er in Nederland momenteel sprake is van een overschot aan crematiecapaciteit. Dat was ook een overweging die ertoe leidde dat marktpartijen afzagen van een crematorium in Harderwijk.

Dat er nu geen crematorium komt, sluit volgens De Jong niet uit dat er in de toekomst zich toch een ondernemer aandient met een voorstel. Maar dat zal de gemeente eerst willen toetsen aan de bestemming, waarbij de verkeersafwikkeling en voldoende afstand tot woningen belangrijke criteria zullen zijn.

Foto: Google Maps