Harderwijk aan zet: hoe iconisch moet de ‘Parkvilla’ er volgens jou uit gaan zien?

Door Harry Schipper – Nou gaat het er eindelijk van komen: het ontwerp van het Waterfrontpark met als blikvanger een 28 meter hoge ‘Parkvilla’ gaat maandag de inspraak in.

Inwoners van Harderwijk en daarbuiten hebben zes weken de tijd om hun zegje te doen over zowel het ‘groene en duurzame’ ontwerp van de ‘slanke, iconische woontoren’ als de (groene) inrichting van het parkje waarin de toren een plek krijgt

Burgemeester en wethouders, met woonwethouder Bert van Bijsteren voorop, houden vast aan de realisatie van een ‘iconische woontoren’ in het nu nog braakliggende terrein tussen het Dolfinariumeiland en de Stadswerven en De Eilanden; twee Waterfrontwijken die nog moeten worden volgebouwd . Van B en W mag die toren maximaal 28 meter hoog worden: tien meter hoger dan oorspronkelijk gedachte ‘Hooge Huys’ in het huidige bestemmingsplan.

Wethouder Van Bijsteren houdt wat die lengte betreft zijn poot stijf, ondanks de tegenstand tegen vooral het veel hogere ontwerp van het ‘aansprekende’ appartementengebouw. Die tegenstand komt vooral uit het Waterfront en met name van de bewoners van de huizen direct tegenover het parkje. Op het eerste plan kwamen tal van zienswijzen binnen. Reden voor B en W om raadsleden en bewoners te vragen naar hun eigen ideeën, vooral over het ontwerp van de woontoren.

Op basis daarvan hebben B en W samen met Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk de gewenste ontwerpuitgangspunten voor het gebouw bepaald. De nieuwe woontoren is dus 28 meter hoog gedacht, en de bebouwing aan het parkje mag maximaal achttien meter hoog worden. B en W vinden dat verschil in hoogte nodig. Vooral omdat de Parkvilla één van hoogteaccenten en blikvangers is die de Amsterdamse architect Jos van Eldonk, dé uitdenker van het stedenbouwkundige Waterfront-plan, in zijn ontwerpen had ingetekend.

Om die reden valt de door velen gesteunde suggestie af om in plaats van een hoge woontoren de aangrenzende bebouwing van de Kop van de Stadswerven meer volume te geven. Daarvan zeiden de stedenbouwkundige en de betrokken architect dat ook zoiets tot een aansprekend ontwerp kon worden gemaakt. “Het gewenste iconische beeld zal dan minder sterk zijn”, stelt het stadsbestuur. 

Onderzoekers hebben gekeken in hoeverre de schaduw van zo’n hoog gebouw vervelend is voor de omwonenden en parkbezoekers. Zij komen tot de conclusie dat er ‘geen sprake is van een onevenredige aantasting van de leefomgeving’. En er is ook ‘geen onevenredige belemmering van de windvang’ van de verderop gelegen molen De Hoop, stellen de onderzoekers.

Wethouder Bert van Bijsteren wil nu graag vervolgstappen maken: “We zijn nu in de volgende fase van het project beland. We weten inmiddels dat inwoners bereid zijn met ons mee te denken. Daarom zien we opnieuw een rol voor hen weggelegd bij het ontwerp van het park. Bewoners willen veel groen zien, dat ontbreekt tot nu toe in de wijk. Dat krijgt nu gelukkig zijn plek in het park. Wat we vooral willen, is dat zowel het gebouw als het park omarmd worden door Harderwijk”.