Groen licht voor bestemmingsplan Waterfront-Zuid

Door Harry Schipper  - De Harderwijkse gemeenteraad gaat het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades in de volgende raadsvergadering vaststellen. De commissie Ruimte zette donderdagavond daarvoor alle seinen op groen.

Het plan voor deze delen van het Waterfront omvat de bouw van maximaal 944 woningen, enkele kleine winkeltjes en bedrijfjes en ligplaatsen voor historische schepen en pleziervaartuigen.

Hoewel een bestemmingsplan alles ruimtelijk vastlegt, blijft één ding daarin nog onzeker: de hoogte van de flatgebouwen die langs de provinciale weg N302 komen te liggen. Nu is dat maximaal achttien meter. Het college van burgemeester en wethouders wil die hoogte kunnen verhogen naar dertig meter.

Dat is ook precies wat de raad wil, omdat met extra bouwlagen zo tegen relatief lage bouwkosten meer goedkope huurwoningen kunnen worden bijgebouwd. Het onderzoek of dat wel kan, in verband met onder andere geluidswetgeving, neemt meer tijd in beslag en is vermoedelijk pas na de zomer klaar, vertelde wethouder Bert van Bijsteren de commissieleden tijdens een beeld-bel-vergadering.
Fractievoorzitter Henk Vermeer van Harderwijk Anders vroeg zich af waarom die hoogte van dertig meter niet meteen is opgenomen in het bestemmingsplan, ‘zodat iedereen weet wat ie kan verwachten en we straks niet met volle tribunes zitten van mensen die ernaast wonen’.

 “We willen graag zo snel mogelijk starten met de bouw van het eerste deelgebied”, verduidelijkte wethouder Van Bijsteren, “omdat daarin onder andere 48 betaalbare huurwoningen komen, met een huur tot 850 euro per maand”. Volgens de wethouder zou wachten op de resultaten van het onderzoek leiden tot vertraging in de bouw en was dat ook al eerder zo met de commissie besproken. De bouw van de flatgebouwen staat op z’n vroegst gepland in 2022 en mogelijk pas in 2024. Volgens de wethouder is er dan nog genoeg tijd om in het bestemmingsplan de flathoogte aan te passen.