Gemeentepagina Harderwijk week 36 – 4 september 2019

Deze week in de gemeenteberichten: Laat uw grofvuil ophalen, winnaars tekenwedstrijd ambtsketen kinderburgemeester bekend en Stem op Kapitein van de Stromenwaard.

Laat uw grofvuil ophalen

Grofvuil, zoals meubels en matrassen, wordt 1 maal per 2 weken op maandag opgehaald door Aconov. Dit gebeurt alleen op afspraak, bel daarvoor 0800 222 4 111 of kijk op www.aconov.nl. De kosten zijn € 32,50 per kubieke meter. Voorwaarde is dat het afval handzaam en niet te zwaar is samengebonden. Betaal tijdig voor het ophalen van grofvuil. Dat kan op de inzameldag zelf of voorafgaand daaraan. Als u op de dag zelf betaalt dan kan dat contact of per pin aan de chauffeur van het inzamelbedrijf. Als u vooruit betaalt via een overschrijving, moet het bedrag uiterlijk op de vrijdag voor de inzameling voor 12.00 uur zijn bijgeschreven (rekeningnr. NL26 ABNA 042.51.39.840 ten name van Remondis Inzameling en Recycling BV).
 
Geef uw spullen een tweede leven
U kunt oude spullen, die voor een ander nog bruikbaar zijn, brengen naar kringloopwinkel Het Goed, Zuiderbreedte 15 in Harderwijk. Ook kunt u de spullen gratis laten ophalen, maak hiervoor een afspraak via tel. 274 480 of via www.hetgoed.nl. Hergebruik van kwaliteitsgoederen is bij Het Goed belangrijk. De kringloopwinkel biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces.
 
Voor vragen over afvalinzameling: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl. Overige informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.
  

Winnaars tekenwedstrijd ambtsketen kinderburgemeester bekend

Voor het ontwerpen van de ambtsketen van de kinderburgemeester hebben wij mooie inzendingen gekregen. Maar liefst 32 kinderen deden mee aan de tekenwedstrijd 'Dit is voor mij Harderwijk'. Zeven tekeningen krijgen een plek op de ambtsketen. Het was geen makkelijke keuze, want alle tekeningen waren goed. Toch moest de jury kiezen. Hierbij heeft zij gekeken naar herkenbaarheid, originaliteit, kwaliteit en diversiteit.
 
De volgende 7 kunstwerken krijgen een plekje op de ambtsketen:
  • Het Oude Stadhuis - Kim van de Bunte, 12 jaar, school: CCNV 
  • Houten boot in het water - Britt van Keeken, 9 jaar, school: Domincus Savio
  • Kasteel De Essenburgh - Zoë Bouwer, 8 jaar, school: De Parel
  • Vakjestekening met o.a een dolfijn en een ijsje - Anoa Middel, school: De Triangel
  • De Harderwijkse vlag met een molen en een dolfijn - Irene de Koter, school: De Bron
  • De vlag en het vliegtuigkunstwerk in het water - Tess Koelewijn, school: De Bron
  • De molen in het landschap - Hannah Klaassen, school: De Bron 
Wij bedanken alle kinderen die aan de wedstrijd hebben meegedaan. In oktober wordt het kindercollege officieel geïnstalleerd. De kinderburgemeester krijgt dan de nieuwe ambtsketen om.
 

 OV-inloopspreekuur voor senioren

Inloopspreekuur over het openbaar vervoer voor senioren. Elke vierde donderdag in de maand van 10.00 tot 11.30 uur in de Bibliotheek in het Huis van de Stad. Het eerstvolgende DeHet Herstvolgend inloopspreekuur is donderdag 26 september.
 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 12 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Evaluatie van het Strandeiland en Zonnepanelen binnenstad. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
  

Harderwijker basisscholen doen mee met E-waste Race Noord Veluwe

De basisscholen Valentijn en Wolderweide in Harderwijk doen mee met een wedstrijd  waarin zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (ook wel e-waste genoemd) wordt ingezameld. Ook andere scholen in de Noord Veluwe doen mee.  De zogenaamde E-waste Noord Veluwe loopt van 16 september tot 11 oktober. Op 10 september 10.30 uur wordt de Race afgetrapt in Harderwijk met een gastles bij basisschool Wolderweide.
 
De E-waste Race is leerzaam en draagt eraan bij dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen zodat er minder grondstoffen uit de aarde gehaald hoeven worden. Bovendien maakt de E-waste Race recyclen makkelijk en leuk. Voor meer informatie kunt terecht bij www.ewasterace.nl.

Stem op Kapitein van de Stromenwaard

In samenwerking met bewoners, ZorgDat, de Ontmoeting en gemeente Harderwijk nodigden wij kinderen uit de wijk Stromenwaard (Harderwijk) uit om ‘dromen voor de buurt’ in te leveren.
 
Doel van het project?
Ontmoeting in de buurt stimuleren door ‘dromen’ van kinderen voor hun buurt te realiseren.
 
Stem daarom op Kapitein van de Stromenwaard. Dit kan tot en met vrijdag 20 september! Kijk voor meer informatie over het stemmen en dit project op www.uwoon.nl/stemmen.
 

G-voetbaltoernooi tijdens de Nationale Sportweek

Woensdag 25 september, tijdens de Nationale Sportweek, organiseren de Noord Veluwse gemeenten samen het G-voetbaltoernooi voor heren. Ook sporters met een beperking die niet bij een voetbalteam zijn aangesloten kunnen deelnemen. Speciaal voor de dames wordt op deze avond een clinic georganiseerd door twee professionele voetbalsters uit de Eredivisie. Het toernooi wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur bij SV ’t Harde op Sportpark Schenk. Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom.
 
Andere activiteiten tijdens de Nationale Sportweek
Tijdens de sportweek van 20 t/m 29 september zetten sportverenigingen hun deuren open en kunt u meedoen aan open trainingen. Het thema van de sportweek is dit jaar: 'Sport doet iets met je'. Dat geldt voor iedereen: toeschouwers, beoefenaars, trainers, vrijwilligers en ook voor sporters met een beperking.
 
Op 20 september zijn de Veluwe Games voor kwetsbare inwoners in Harderwijk. Meer informatie kunt u vinden op www.veluwegames.nl. In Nunspeet is op 25 september de activiteit Nunspeet Beweegt. Een beweegmarkt waarin sportaanbieders zich in een sportieve setting presenteren.
 
Ook wordt er op verschillende speciaal onderwijs scholen in de regio het project ‘Toppers bij jou op school’ aangeboden. Meer informatie hierover kunt u vinden op topsportgelderland.nl. Het beweegaanbod tijdens de Nationale Sportweek in Harderwijk staat op Gaharderwijk.nl en in de Nationale Sportweek krant van GA! Harderwijk die u in de brievenbus ontvangt.
  

Senioren Beweegdag & Beweegmarkt

Op woensdag 25 september organiseert de Senioren Beweegraad de tweede editie van de Senioren Beweegdag & Beweegmarkt bij Sportpark ‘De Parkweg’ (op en rond de hockeyvelden van MHC De Mezen). U kunt tussen 10.00 uur en 15.00 uur kennis komen maken met vele aanbieders van bewegen of activiteiten. De markt is voor senioren die op zoek zijn naar iets sportiefs waar ze regelmatig naar toe willen gaan en aan willen deelnemen. Ook kunt u tijdens de markt andere senioren ontmoeten en er een gezellige dag van maken. Aanmelden is niet nodig, kom gerust met uw vriend(in), buurman of buurvrouw en familie.
 
Senioren Beweegraad
In de Senioren Beweegraad van Harderwijk nemen sportaanbieders, fysiotherapeuten, een wijkvereniging en andere geïnteresseerden deel. De Beweegraad wil senioren in Harderwijk in beweging krijgen én houden. Naast het organiseren van beweegdagen en beweegmarkten, helpt zij andere verenigingen een ‘seniorproof’ aanbod op te zetten.
Vragen of informatie nodig? Stuur dan een mail naar info@seniorenbeweegraad.nl.
 

 Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
23-8-2019 Schumanlaan 16: vervangen erfafscheiding, overkapping en carport
23-8-2019 Korenbloemdreef 32: inrit
26-8-2019 Nobelstraat 4: aanpassen entree
26-8-2019 Slauerhoffstraat 2: veranderen brandcompartimentering
27-8-2019 Luttekepoortstraat 51: vervangen schuurdak
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
22-8-2019 Oranjelaan 23: dakkapel op schuur
29-8-2019 Triasplein 79: vervangen reclame
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
26-8-2019 Strokelweg 6: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
  

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
 
- Savage, Bruggestraat 4, 3841 CP  Harderwijk. Vergunning is op 29 augustus 2019 uitgereikt. 
- Mr. Mozaik, Deventerweg 12, 3843 GD  AM Harderwijk. Vergunning is op 29 augustus 2019 uitgereikt. 
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 30 augustus 2019 tot en met 10 oktober 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  
  

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
22-08-2019: Dichterskwartier in Harderwijk (Handelsweg 4-12, Hoofdweg 1A, Verkeersweg 53, 55/55A Harderwijk) voor het slopen van diverse panden
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 

 Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:
- Onherroepelijk bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz (tot 12/9)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 (tot 12/9)
- Inspraak beleidsregel gemeenschappelijke Fiets- en scooterberging bij woongebouwen (tot 12/9)
- Inspraak beleidsregel Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (tot 12/9)
- Verleende omgevingsvergunning Tweelingstad – Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
- Ontwerpomgevingsvergunning Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
- Ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 (tot 12/9)
- Ontwerpwijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
- Ontwerpuitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (tot 25/9)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 (tot 3/10)
 
De bekendmakingen kunt u inzien op www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, tel. 411 911.