Gemeentepagina Harderwijk week 31 – 31 juli 2019

Deze week in de gemeenteberichten: Startsein mogelijkheid online kaartaankoop parkeren, Wegafsluiting N302 en de verleende- en aangevraagde vergunningen.

Startsein mogelijkheid online kaartaankoop parkeren

Woensdag 24 juli gaven wethouder Jeroen de Jong en Dolfinarium directeur Alex Tiebot op symbolische wijze het startsein voor de mogelijkheid om online parkeerkaarten te bestellen. Die mogelijkheid geldt alleen voor de parkeerlocaties P2 en P3 bij het Dolfinarium. Vanuit huis kan er via internet een parkeerkaart worden gekocht. Ook onderweg naar het Dolfinarium kan men via de smartphone een kaart online aanschaffen. De kaarten kunnen besteld worden via https://parkeren.gemeenteportaal.nl/harderwijk/.
 
Een dagkaart bedraagt € 9,00. Het aanbod past bij de huidige tijd en bij de gastvrijheid die de gemeente wil hebben ten opzichte van haar bezoekers. Voor meer informatie over parkeren en bestellen van de kaarten in Harderwijk kunt u terecht op www.harderwijk.nl/parkeren.
 

Wegafsluiting N302 Larserweg

Vanavond en vannacht gaat de N302 Larserweg dicht in beide richtingen tussen de Meerkoetenweg en de Vogelweg. De afsluiting duurt van 20.00 (31 juli) tot 07.00 uur (1 augustus). Verkeer tussen Lelystad en Harderwijk wordt in deze periode omgeleid via de Rietweg, Larserringweg, Dronterweg en de Oostranddreef (en vice versa).
 
Verkeer van en naar de Anthony Fokkerweg en Eendenweg kan via het Larserpad naar de Vogelweg (richting Harderwijk) of het industrieterrein Larserpoort (richting Lelystad).
  

Raadsinformatie

In de maand augustus zijn er geen raads- of commissievergaderingen. De eerstvolgende is donderdag 5 september, Commissie Samenleving.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over extra aanlegsteigers. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.
 

Kapot speeltoestel? Bel Snel Herstel!

Valt het u of uw kind op dat er een speeltoestel in Harderwijk kapot is. Bel Snel Herstel via 411 333 of mail snelherstel@harderwijk.nl. Meer informatie  www.harderwijk.nl/actueel.
 

 Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
15-7-2019 Marnixstraat 1: 16 appartementen en uitweg
10-7-2019 Industrieweg 19: reclame (10x)
14-7-2019 Sonnevancklaan 9: kappen 2 bomen
15-7-2019 Daltonstraat 21: wijzigen gevel
15-7-2019 Kamillemeen 1: units t.b.v. KDV/BSO
15-7-2019 Hierdenseweg 20: drie dakkapellen
15-7-2019 Enkweg 7: uitbreide en verbouwen woning
15-7-2019 Nassaulaan 2: het plaatsen van een nokverhoging en 3 dakkapellen
17-7-2019 Zuiderbreedte 15: plaatsen reclame
17-7-2019 Lorentz III kavel Buvago: bedrijfsruimte en inrit
19-7-2019 Middenlaan 7: in strijd regels ro plaatsen veranda
17-7-2019 Achterste Wei 9: vervangen reclame (geldautomaat)
17-7-2019 Waltorenstraat 5b: intern veranderen pand t.b.v. sport
19-7-2019 Donkerstraat 13: verbouwen beganegrond naar 4 studio's
18-7-2019 Fahrenheitstraat 86: intern verbouwen bedrijfspand (tussenvloer)
20-7-2019 Blokhuissteeg 1b : wijzigen functie (kantoor naar wonen)
20-7-2019 Molenstraat 1: zonnepanelen (achterzijde)
22-7-2019 Van Maerlantlaan 44: 48 huurappartementen
22-7-2019 Slingerbos 1: inrichten sportcomplex in strijd regels ro
22-7-2019 Beneluxlaan 18: uitbreiden garage en onderkelderen
23-7-2019 Schimmelstraat 14: serre en dakkapel ( voorzijde )
23-7-2019 Mecklenburglaan 3: tijdelijke leslokalen (4) in strijd regels ro
23-7-2019 Mecklenburglaan 3: tijdelijk kantoorgebouw in strijd regels ro
17-7-2019 Donkerstraat 32: reclame (1x)
24-7-2019 Van Noortlaan 2: schutting en carport
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
17-7-2019 Holzstraat 9: nokverhoging en dakkapel voor- en achtergevel
17-7-2019 Duivenkamp 49: uitbreiden woning in strijd regels ro
17-7-2019 Kievitmeen 2: drie overkappingen
17-7-2019 Parallelweg 26-197: kappen 1 boom
18-7-2019 Baanweg 28: verbouwen bedrijfspand (gym) in strijd regels ro
18-7-2019 Zuiderzeestraatweg 144: kappen 1 boom
18-7-2019 Parallelweg 26-47: kappen 1 boom
18-7-2019 Parallelweg 26-46: kappen boom
18-7-2019 Zeppelinstraat 12: reclame, reclamezuil en 2 vlaggenmasten
18-7-2019 Smeepoortstraat 21: wijzigen raam
18-7-2019 Strandboulevard Oost 6: wijzigen gevel
22-7-2019 Operadreef 4: plaatsen deur van woonkamer naar garage
22-7-2019 Guido Gezellelaan 3 t/m 253: wijzigen brandcompartimentering
22-7-2019 Nassaulaan 2: nokverhoging en 3 dakkapellen
23-7-2019 Stadshagenkamp 2: uitbreiden bergruimte tbv kapsalon in strijd regels ro
23-7-2019 Varenweg 23: vervangen bijgebouwen in strijd regels ro
23-7-2019 Middenlaan 7: strijd regels ro plaatsen veranda
23-7-2019 Hierdenseweg 20: drie dakkapellen
24-7-2019 Straat van Sevenhuysen 4: isoleren glas in lood ramen (RM)
24-7-2019 Vuldersbrink div adressen: vervangen balustrades
25-7-2019 Mecklenburglaan 3: tijdelijk kantoorgebouw in strijd regels ro
25-7-2019 Mecklenburglaan 3: tijdelijke leslokalen (4) in strijd regels ro
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
23-7-2019 Slingerbos 1: clubgebouw in strijd regels ro
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
  

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om gereserveerde parkeerplaatsen aan te leggen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van de Kajuitmeen 15.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 

Uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens

Met gebruikmaking van de uitwerkingsbevoegdheid uit de bestemmingsplannen Waterfront Zuid – De Bakens en Waterfront Zuid – Waterstad maakt het ontwerp uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens de realisatie van een woongebouw bestaande uit maisonnettes, appartementen en studio's op de locatie Kop van de Bakens mogelijk. De locatie is globaal gelegen tussen de N302, Noorderhoofd en jachthaven De Knar. Dit uitwerkingsplan dient in samenhang met het wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.WP00231-0001) te worden gelezen.
 
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt met ingang van 1augustus gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.UP00230-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.UP00230-/NL.IMRO.0243.UP00230-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 

Wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens

Met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Waterstad maakt het ontwerp wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens de realisatie van een woongebouw bestaande uit maisonnettes, appartementen en studio's op de locatie Kop van de Bakens mogelijk. De locatie is globaal gelegen tussen de N302, Noorderhoofd en jachthaven De Knar. Dit wijzigingsplan dient in samenhang met het uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.UP00230-0001) te worden gelezen
 
Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 1augustus gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.WP00231-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00231-/NL.IMRO.0243.WP00231-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 

 Wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38

Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli het wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de ontwikkeling van het perceel Horloseweg 38 waarbij de bouw van zeven vrijstaande woningen in een brinkachtige setting mogelijk wordt gemaakt.
 
Besluit hogere grenswaarden:
Gelijk met het vastgestelde wijzigingsplan ligt het besluit van 23 juli tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 ter inzage.
 
Beroep
Het wijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 1 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00214-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00214-/NL.IMRO.0243.WP00214-0002). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Lichtmasten Sportcluster Slingerbos

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 8 lichtmasten voor het Sportcluster Slingerbos op het perceel Slingerbos 1.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Lichtmasten Sportcluster Slingerbos ligt met ingang van 1 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00249-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00249-/NL.IMRO.0243.PB00249-0001). Het ontwerp is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannentweelingstad.
 

Beleid historische schepen Harderwijk en Verordening historische schepen Harderwijk vastgesteld

Het beleid historische schepen Harderwijk voorziet in een behoefte voor een specifieke groep gebruikers, de eigenaren van historische schepen. Doel van het Beleid historische schepen Harderwijk is de bijdrage van historische schepen aan een aantrekkelijke uitstraling en het historisch karakter van Harderwijk, ook buiten het vaarseizoen. Om dat doel te bereiken is in het beleid onder andere vastgelegd aan welke kades ligplaatsen beschikbaar zijn voor historische schepen, aan welke criteria historische schepen moeten voldoen en onder welke voorwaarden wonen op een historisch schip mogelijk is. De wettelijke grondslag voor voorwaarden die in het beleid zijn opgenomen zijn vastgelegd in de Verordening historische schepen Harderwijk.
 
Tegen het ontwerpbeleid en de ontwerpverordening historische schepen Harderwijk zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft beleid en de verordening ongewijzigd vastgesteld. Beroep tegen beide is niet mogelijk. Informatie: domein Ruimte, de heer R. van Drunen, tel. 411 911. Het vastgestelde beleid en de vastgestelde verordening kunt u inzien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
18-4-2019: Aldi, Tonselsedreef 349, 3845 DT in Harderwijk, voor het uitbreiden van de winkel, afbakken van brood gerelateerde producten
4-3-2019: Stichting Sportpark Slingerbos, Slingerbos 1, 3844 AC in Harderwijk, voor het slopen en vervangen van de sportkantine en kleedruimten
1-5-2019: Den Besten Zomerweg 1, 3849 RE in Hierden voor het hobbymatig gebruik schuur voor oldtimers en 3 pony's
7-2-2019: Tracopen B.V., Goede Reede 1 A, 3845 MD in Harderwijk voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
12-7-2019: Deventerweg 26 t/m 36 (even), Bondamlaan 1 t/m 18, 22 en 24, Van Geunslaan 4 t/m 10 (even), 14 t/m 28 (even) en 34, Bosschalaan 1 t/m 21, 23, 24, 26, 28 en 30,  Scheidiuslaan 3, 7 t/m 15 (oneven), Julianalaan 21, 23, 25, 29, 31, 33 en Bernhardlaan 16 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
18-7-2019: Rederijkersstraat 47, 3842 JS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Boerhaavelaan 108 t/m 206 : vergunning brandveiliggebruik.
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 juli gedurende 6 weken tot en met 11 september ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
  

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Blije Bietjes op 14 en 15 september 2019 in het Plantagepark heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 28 augustus 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of tel. 411 911.  
  

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Athlos Event 2019 (voorheen Athlos Cross)  in het sportpark Strokel en Strokelbos heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 30 augustus 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of tel. 411 911.
  

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
Café Ome Co, Vijhestraat 9-1, 3841 CW  Harderwijk. De vergunning is verzonden op 29-7-2019
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juli tot en met 9 september ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 

Omgevingsvergunning Tweelingstad – Het Sportcluster Slingerbos

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een nieuwe accommodatie voor Het Sportcluster Slingerbos op het perceel Slingerbos 1.
 
De omgevingsvergunning Tweelingstad – Het Sportcluster Slingerbos ligt met ingang van 1 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00233-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00233-/NL.IMRO.0243.PB00233-0002). De omgevingsvergunning is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannentweelingstad.
 

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:
- Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied–Glindweg 8 (tot 1/8)
- Inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades (tot 8/8)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen–Dichterskwartier II (tot 29/8)
- Vastgesteld bestemmingsplan Hierden Bosch–Molenweg 30 (tot 29/8)
- Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied–Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
- Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied–Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 
De bekendmakingen kunt u inzien op www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.
 

Inspraak beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen

De ontwerp beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen heeft tot doel om richtlijnen te geven voor gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen. Het is een toetsingskader bij de omgevingsvergunning.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt de ontwerpbeleidsregel met ingang van 1 augustus gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. M. Lans, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel kunt u ook raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 

Inspraak beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

De ontwerp beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid heeft tot doel om richtlijnen te geven voor Bouw- en Sloopveiligheid. Het is een toetsingskader bij het handhaven van bouw en sloop.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt de ontwerpbeleidsregel met ingang van 1 augustus gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. M. Lans, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel kunt u ook raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 

Besluit digitale vervanging archiefbescheiden

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 28 mei 2019 het Besluit digitale vervanging archiefbescheiden gemeente Harderwijk 2017 vastgesteld. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2017. Hiermee wordt geregeld dat analoge documenten worden vervangen door digitale reproducties, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Het besluit tot vaststelling is te raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G. Hoefakker van de afdeling Belastingen en Gegevens van Meerinzicht, bereikbaar onder tel. 411 911.
 

Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan (NL.IMRO.0243.BP00235-0001) is met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt met ingang van 18 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De zakelijke beschrijving is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: mw. Haverkamp of mw. Duschka, tel. 411 911.
 

Bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17

Het bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00205-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00205-/NL.IMRO.0243.BP00205-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen. Informatie: domein Ruimte, mw K. van der Schot, tel. 411 911.
 

 Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz

Het bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00227-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00227-/NL.IMRO.0243.BP00227-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenlorentz.
 

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Metro Harderwijk, Luttekepoortstraat 5, 3841 AM Harderwijk. Vergunning is op 16 juli 2019 uitgereikt.
 

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Metro Harderwijk, Luttekepoortstraat 5, 3841 AM Harderwijk. Vergunning is op 16 juli 2019 uitgereikt. 
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 17 juli 2019 tot en met 27 augustus 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.