Gemeentepagina Harderwijk en Hierden week 21

Deze week in de gemeenteberichten: Gemeente Harderwijk gaat opnieuw centraal tellen, Succesvolle informatiebijeenkomst geluidsschermen A28 Harderweide en aangevraagde en verleende vergunningen.

Gemeente Harderwijk gaat opnieuw centraal tellen

Morgen 23 mei zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. De gemeente Harderwijk doet op deze dag mee aan het experiment van de rijksoverheid met het centraal tellen van de stemmen. Dit betekent dat op verkiezingsavond na het sluiten van de stembureaus, de stemmen per partij worden geteld.
 
Maandag 27 mei wordt geteld hoeveel stemmen er op de kandidaten zijn uitgebracht. U bent van harte welkom om bij de telling in De Sypel aan de Parkweg 4 aanwezig te zijn. Op dezelfde dag wordt de definitieve uitslag voor de gemeente Harderwijk bekend gemaakt. Meer informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement vindt u op harderwijk.nl/verkiezingen.
 
Op 23 mei kunt u stemmen voor het Europees Parlement. De stembureaus zijn open tussen 7.30 en 21.00 uur. Meer informatie: www.harderwijk.nl/verkiezingen.

Succesvolle informatiebijeenkomst geluidsschermen A28 Harderweide

Vorige week was er in het toekomstige Crescentpark een informatiebijeenkomst. Daar kregen belangstellenden informatie over de komst van een grondwal met geluidswerende schermen. Die grondwal komt langs de A28 ter hoogte van het wijkdeel Harderweide. Tijdens de bijeenkomst waren er twee rondleidingen, namelijk langs de grondwal en de plek van de toekomstige schermen. Meer weten over het Crescentpark? Kijk op www.crescentpark.nl.

‘NIXzonderID’ op 23 mei van start

Van 23 mei tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'. Deze periode vragen we in de gemeente Harderwijk jongeren hun identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen. Ook roepen wij  verkopers van drank en sigaretten op om de leeftijdscheck te doen bij alle jongeren die alcohol of tabak willen kopen. Want NIX doen we samen.
 
Wat kunnen jongeren doen?
Door uit jezelf je ID alvast te laten zien als je drank of sigaretten koopt, help je verkopers en ben je eerder klaar bij de kassa of aan de bar. Kijk voor meer informatie op www.nix.nl.

OV-inloopspreekuur voor senioren

Inloopspreekuur over het openbaar vervoer voor senioren. Elke vierde donderdag in de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 11.30 uur in de Bibliotheek in het Huis van de Stad. Het eerstvolgende DeHet Herstvolgend inloopspreekuur is donderdag 23 mei.

Raadsinformatie

Donderdag 30 mei vindt er geen commissie- of raadsvergadering plaats.

Regels voor het kappen van bomen

Wilt u een boom kappen en twijfelt u of hiervoor een vergunning nodig is? Kijk dan op de website van de gemeente: www.harderwijk.nl/boomkappen. Nog vragen? Neem dan contact op via tel.  411 333 of mail naar snelherstel@harderwijk.nl.
 

Rommelroute Frankrijk

Op zaterdag 25 mei is van 10.00 tot 14.00 uur de rommelroute in de wijk Frankrijk. Elk jaar organiseert het Wijkplatform Frankrijk de rommelroute op de laatste zaterdag van mei.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
9-5-2019 Fahrenheitstraat 62: wijzigen aanzicht gevel
10-5-2019 Stobbeweg 17: aanpassen constructie verdiepingsvloer
10-5-2019 Mecklenburglaan 78 : inrit
13-5-2019 Ooster Mheenweg 56: dakopbouw
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure
- Donkerstraat 50 C t/m F concept: appartementen; 14-7-2019
- Mecklenburglaan 3 (gebouwen 30, 34, 35 en 37): diverse bouwwerken; 26-6-2019
- Jac. Perkstraat 3: verbouwen/splitsen woning in strijd regels ro; 9-7-2019
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
  

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
13-5-2019 Schapenhoek 10: zonnepanelen op rijksmonument
13-5-2019 Burgtstraat 4: dakkapel in strijd regels ro
13-5-2019 Jodenkerksteeg 1: zonnepanelen (rm)
13-5-2019 Trompetdreef 38: uitbreiden woning
14-5-2019 Van Maerlantlaan 20: eenzijdige nokverhoging
14-5-2019 Huisstee 15: overkapping
14-5-2019 Grote Marktstraat 7: dakkapel
16-5-2019 paardenbloemdreef: woning
17-5-2019 Korhoenlaan 1-40: kappen 3 bomen
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
16-05-2019 Haaksepad 1: oprichten 8 woningen in strijd regels ro en uitrit. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van mobiel puinbreken ontvangen:
26-04-2019: Mobiel puinbreken Brouwersbosweg 20,  3849 NG in Hierden voor het breken van slooppuin van 6 mei 2019 tot en met 5 augustus 2019.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
08-05-2019: Smeepoortstraat 17, 3841 EG in Harderwijk voor het slopen van een woning;
08-05-2019: Zuiderzeestraatweg 127, 3849 AC in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit schuren;
13-05-2019: Schippersmeen 98, 3844 CT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
09-05-2019: Van Maerlantlaan 44/46, 3842 JD in Harderwijk voor het slopen van het woongebouw;
09-05-2019: Emdenmeen, Hanzemeen, Revalmeen, Elburgmeen, Blankenhampad, Blokzijlmeen, Bunschoternmeen, Durgerdampad, Gruttomeen en Kievitmeen (diverse woningen) in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van de woningen (keukens).
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
  

Afsluiting P6a tijdens Haringparty

De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Haringparty dat op 13 juni 2019 op de parkeerplaats P6a wordt georganiseerd. Hierdoor kan vanaf maandag 10 juni om 07.00 uur tot en met vrijdag 14 juni 00.00 uur niet op het parkeerterrein P6a worden geparkeerd. U kunt parkeren op het naastgelegen P6.
 

Omgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van 8 appartementen op het perceel Haaksepad 1 te Harderwijk. Gelijk met de verleende omgevingsvergunning ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage. Met het besluit tot vaststelling van de hogere waarde wordt de realisatie van de appartementen mogelijk gemaakt.
De omgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1 en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 23 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel 411911. De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00239-0002) en het besluit hogere waarden kunt u ook
raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden:
https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00239-/NL.IMRO.0243.PB00239-0002). De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn ook in te zien op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenzeebuurt.