Gemeenteberichten week 24

Deze week in de gemeenteberichten: Stem op hét Stadsidee 2019, Topdrukte aanvragen ID-kaart of paspoort en bescherm uzelf en anderen met vaccinatie. 

Tweede ronde grote projecten 75 jaar bevrijding

Er komt een tweede ronde voor subsidieverzoeken in het kader van regioprogramma Veluwe Remembers. Die nieuwe ronde loopt van maandag 17 juni tot en met zondag 30 juni middernacht. Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt onder de naam Veluwe Remebers 75 jaar bevrijding van de Veluwe gevierd met grote en kleine evenementen. Het regioprogramma is een onderdeel van het provinciale programma ‘Gelderland Herdenkt’ De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is € 750,-. De volledige regeling met
voorwaarden vindt u op www.veluweop1.nl. Voor vragen kunt u terecht bij het mailadres subsidiebeheer@arnhem.nl. Meer informatie: www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties.

Topdrukte bij aanvragen ID-kaart of paspoort

Ook bij ons is deze tijd van het jaar topdrukte bij het verkrijgen van een ID of paspoort. Inwoners die zonder afspraak de Stadswinkel bezoeken voor het aanvragen van een identiteitskaart (ID) of een paspoort lopen het risico langer dan een half uur te moeten wachten tot ze aan de beurt zijn. De afhandelingstijd van uw aanvraag kan ook oplopen. Vraag op tijd uw ID of paspoort aan en maak via www.harderwijk.nl een afspraak. U bent dan sneller geholpen en u heeft op tijd uw papieren in huis. Heeft u vragen over het aanvragen van een ID-kaart of paspoort, ga dan naar www.harderwijk.nl of bel met het KCC, tel. 411 911.

Stem op hét Stadsidee 2019

Via de website samenkleurenwedestad.nl/stemmen kan er gestemd worden op de genomineerde Stadsideeën 2019. Stemmen kan tot en met vrijdag 5 juli. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. Het kunnen meer ideeën zijn. In totaal heeft de gemeente Harderwijk € 45.000,- beschikbaar gesteld voor de bedenkers om het idee uit te voeren. Woensdag 10 juli wordt het winnende idee bekend gemaakt.  Er zijn dit jaar 27 ideeën ingediend om buurt, wijk of stad mooier of leefbaarder te maken. Na een eerste selectie op haalbaarheid, volledigheid, teamwork en begroting zijn 10 stadsideeën genomineerd.

Het Stadsidee is een project dat hoort bij ‘Samen kleuren we de stad’. Een initiatief van de gemeente Harderwijk bedoeld om inwoners de mogelijkheid te geven actief bij te dragen aan de inrichting van hun stad.

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 20 juni vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Voorbereidingskrediet herbouw De Roef. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

Bescherm uzelf en anderen met een vaccinatie

Jongeren uit de gemeente Harderwijk ontvangen een uitnodiging van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY te halen. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2003 en 2005. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.

De vaccinaties vinden plaats op donderdag 20 juni van 14.00 - 17.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over vaccineren?
Betrouwbare informatie over vaccineren en de afzonderlijke vaccinaties vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Ook kunt u elke werkdag tussen 8.00 - 12.00 uur bellen met de GGD via 088 - 443 31 00 (voor 4-18 jarigen). Voor vragen over vaccinaties van kinderen van 0-4 jaar kunt u terecht bij de Icare JGZ Harderwijk. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn en een vaccinatie hebben gemist kunnen contact opnemen met de GGD via 088 - 443 31 00.

Pleegouders zijn is een manier van leven

“Ja, wij dachten dat wij dat wel zouden kunnen.” Zo. Dat klinkt stellig! Het is het heldere antwoord van Tineke Leussink op de vraag of je tevoren weet of je geschikt bent voor het pleegmoederschap van een baby met het Downsyndroom. Haar partner Hannie Kleij knikt en bevestigt: “Ja, dat dachten we toen”. Ik vind het nogal wat. Sowieso om pleegouder te willen worden, of te zijn. Maar een kind met een beperking een thuis bieden; poeh, dat is verreweg de meeste mensen die ik ken, niet gegeven.

Krant Harderwijk zijn wij samen
In de krant van Harderwijk zijn wij samen leest u meer over dit verhaal en andere bijzondere verhalen. U kunt de krant ook lezen op
www.harderwijk.nl/harderwijkzijnwijsamen. Veel leesplezier!

Mezen worden ingezet tegen eikenprocessierups

De eikenprocessierups geeft elk jaar veel overlast. De haren van deze rups kunnen binnen een paar uur voor huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk veroorzaken! Mezen zijn dol op deze jonge, onbehaarde rupsen. Eén nest mezen kan wel zo’n 550 rupsen per
dag consumeren! Om de rupsen op een natuurvriendelijke manier te bestrijden zijn nestkasten voor mezen geplaatst langs de (oude) Zuiderzeestraatweg en Tweede Parallelweg. Het gaat om 110 nestkasten. Nesten van eikenprocessierups worden verwijderd en bomen worden gecontroleerd.

Hiermee zijn we uiteraard niet van alle eikenprecessierupsen af. Vanaf de eerste week van juni laten wij zoveel mogelijk nesten van de eikenprocessierupsen verwijderen, zodat overlast beperkt blijft. Ook op particulier terrein kan de gemeente nesten weg laten
halen.

Voor meer vragen ga naar GGD en de gemeeente
Voor gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD, team Medische Milieukunde, tel. 088 4433 000 of www.ggdgelre-ijssel.nl. Voor informatie over bestrijding en het melden van de nesten kunt u contact opnemen met de gemeente, Snel Herstel, tel. 411 333 of
snelherstel@harderwijk.nl.

Prokkelweek

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Prokkelweek ontving de gemeente Harderwijk op 6 juni een groep mensen met een verstandelijke beperking. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. De
wethouders Van Noort en Companjen gingen met de groep in gesprek. Daarna kregen zij een rondleiding door het Huis van de Stad en maakten zij in de boot van de havendienst kennis met de havens van Harderwijk.

Vuurwerkshow na afloop Haringparty

Donderdagavond 13 juni vindt de Haringparty 2019 plaats op het parkeerterrein voor het Dolfinarium. De Haringparty wordt, zoals voorgaande jaren, afgesloten met vuurwerk. Het vuurwerk begint om 23.20 uur en duurt 10 minuten.