Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 33

Deze week in de gemeenteberichten: Gemeente Harderwijk doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route, 
Kom kosteloos naar het democratiefestival in Nijmegen en opnieuw een drugspand gesloten.

Gemeente Harderwijk doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route

De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Harderwijk. Heeft u ervaring met isoleren, zonnepanelen, gebruik van natuurlijke materialen of woont u in een geheel energiezuinig huis? Meld uw huis aan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.
 
Uw verhaal helpt anderen die zelf ook aan de slag willen gaan met duurzaam wonen. Daarnaast is het mogelijk om op zaterdag 2 en/of 9 november uw huis open te stellen. Openstellers maken kans op een weekend weg. 
 
De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen en bouwen. Op zaterdag 2 en 9 november is de Duurzame Huizen Route. Huiseigenaren van duurzame woningen openen dan hun deuren en delen hun kennis en ervaringen. Gemeente Harderwijk ondersteunt dit initiatief en wil inwoners aanmoedigen  hun woning open te stellen.

Kom kosteloos naar het democratiefestival in Nijmegen

Kom mee naar het Democratiefestival en laat u inspireren door een divers programma. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus is het Democratiefestival in Nijmegen. Alle gemeenten in Nederland zijn uitgenodigd om met een bus naar het festival te komen.
 
Het festival vindt plaats op stadseiland Veur Lent in Nijmegen. Harderwijkers en Hierdenaren zijn van harte welkom om zich aan te melden via Democratiefestival.nu. De toegang is gratis.
 
Vervoer via de gemeente
Bij voldoende interesse kan de gemeente Harderwijk voor beide festivaldagen het vervoer regelen.
 
Als u met de bus mee wilt reizen dan kunt zich tot en met 26 augustus aanmelden door een mail te sturen naar burgerschap@harderwijk.nl. Hierbij hebben wij de volgende gegevens van u nodig: naam (bij aanmelden meerdere personen graag alle namen opgeven), welke dag u zich heeft aangemeld, telefoonnummer, emailadres.
 
Aanmelding voor het festival en invulling van de dag is voor eigen verantwoordelijkheid. Wilt u liever op eigen gelegenheid naar het festival gaan? Dan kunt u zich aanmelden op www.democratiefestival.nu.

Raadsinformatie

De fractie D66 en PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over verlichting fietspad Strokelweg. De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over achterstallig onderhoud ophaalbrug. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Opnieuw drugspand gesloten

In Harderwijk is recent weer een woning tijdelijk gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Het betreft een woning in de wijk Stadsdennen. Het doel van de sluiting is de bekendheid als drugspand wegnemen, de openbare orde herstellen en de overtreding van de Opiumwet beëindigen. Tijdens de sluiting wordt dit bord zichtbaar aan het pand aangebracht:
 
De aanpak van drugshandel en drugsoverlast is één van de speerpunten in de Harderwijker handhaving. Hennepkwekerijen en drugshandel in panden is verboden en brengt ook (grote) risico’s met zich mee. Brandgevaar, overlast en onveilige situaties in en rondom de woning (denk bijvoorbeeld aan ripdeals, inbraken, spanning in de straat/wijk en een onveilige sfeer). Drugshandel en hennepkwekerijen: begin er niet aan!
 

Zomervakantie 2019 met Zorgdat

Weet je niet wat je moet doen deze zomer? Geen paniek! Zorgdat komt naar je toe deze zomer. Om de zomervakantie een leuke invulling te geven, kun je sport- en spelmaterialen lenen voor in jouw buurt. Wat kun je bij ons lenen:
- Kubbs
- Finskegelspel
- Skate stepjes (2x)
- Boogschieten
- Flag Football
- Trefbal met klevende ballen op hesjes (4 tegen 4)
- Beachtennis set (inclusief netje)
Reserveren? Neem contact op met jou opbouwwerker of met marithavanhuizen@zorgdat.nl of  tel. 0341 43 46 56.

Mini-Huttenfeest 2019

Kom je mee hutten bouwen van blokken, zand en dozen? Met een springkussen, voorlezen en muziek is het feest compleet! Op woensdag 28 augustus is weer het Mini-Huttenfeest speciaal voor kleine bouwers van 2 tot en met 5 jaar en hun ouders. De locatie is het Albert Verweyplein en het duurt van 9.30 uur tot 14.30 uur. De toegang is gratis.

Verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens
In de Basisregistratie personen, afgekort de BRP zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Iedere overheidsinstantie is verplicht gegevens uit de BRP te gebruiken. Ontvangt u bijvoorbeeld huurtoeslag, een uitkering of vermindering van afvalstoffenheffing dan is uitgegaan van informatie over u in de BRP. Ook andere instanties kunnen om uw gegevens vragen. Wilt u niet dat zij uw gegevens krijgen, vraagt u dan uw persoonsgegevens geheim te houden. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.harderwijk.nl/actueel.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
25-7-2019 Lorentz III: bedrijfspand, reclame en inrit
25-7-2019 Dotterbloemdreef 5: carport met veranda in strijd regels ro
29-7-2019 Middenlaan 44: nokverhoging
29-7-2019 Oranjelaan 59: verbreden inrit
30-7-2019 Molenweg 38a: kappen 2 bomen
30-7-2019 Harmonielaan 7: in strijd uitbreiden woning
24-7-2019 Korhoenlaan 1-176: kappen 4 bomen
1-8-2019 Korhoenlaan 1-15: kappen boom
6-8-2019 Blauwverversteeg 2: veranderen pand (kamerverhuur)
6-8-2019 Schimmelstraat 38: schutting
30-7-2019 Ceintuurbaan 4-54: erfafscheiding
6-8-2019 Burgemeester Numanlaan 36: uitbreiden schuur
6-8-2019 Triasplein 79: vervangen reclame
6-8-2019 Strokelweg 2-1: kappen 8 bomen
29-7-2019 Vischmarkt 2: renoveren rijksmonument
5-7-2019 Ir. Wortmanstraat 11: uitrit
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
26-7-2019 Industrieweg 19: reclame (10x)
26-7-2019 Horlosebrink 1: woning in strijd regels ro en inrit
26-7-2019 Sonnevancklaan 9: kappen 2 bomen
1-8-2019 Daltonstraat 21: wijzigen gevel
1-8-2019 Schimmelstraat 14: serre en dakkapel voorzijde
2-8-2019 Achterste Wei 9: vervangen reclame (geldmaat)
5-8-2019 Sleutelbloemdreef 7: erfafscheiding
6-8-2019 Enkweg 7: uitbreiden en verbouwen woning
7-8-2019 Hoofdweg 2: reclame (1x)
7-8-2019 Johanniterlaan 5 t/m 113: transformeren kantoorruimte naar woon -en zorgcentrum in strijd regels ro
7-8-2019 Harmonielaan 7: in strijd uitbreiden woning
8-8-2019 Waltorenstraat 5b : intern veranderen pand t.b.v. sport
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
7-8-2019 Haaksepad: kappen 1 boom
8-8-2019 Ir. Wortmanstraat 11: uitrit
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
29-7-2019 Kerkplein 1: het conserveren van gewelf en muurschilderingen rijksmonument, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
6-8-2019 Ceintuurbaan 2-90: vergunning brandveiliggebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
 
- Veluvia Harderwijk B.V., Havendijk 1, 3846 AC Harderwijk. Vergunning is op 6 augustus uitgereikt.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
 
-  Veluvia Harderwijk B.V., Havendijk 1, 3846 AC Harderwijk. Vergunning is op 6 augustus uitgereikt. 
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 14 augustus 2019 tot en met 18 september 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:
- Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II (tot 29/8)
- Vastgesteld bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 (tot 29/8)
- Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
- Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
- Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz  (tot 12/9)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 (tot 12/9)
- Inspraak beleidsregel gemeenschappelijke Fiets- en scooterberging bij woongebouwen (tot 12/9)
- Inspraak beleidsregel Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (tot 12/9)
- Verleende omgevingsvergunning Tweelingstad – Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
- Ontwerpomgevingsvergunning Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
- Ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 (tot 12/9)
- Ontwerpwijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
- Ontwerpuitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 
De bekendmakingen kunt u inzien op de website www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink

Het bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00197-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00197-/NL.IMRO.0243.BP00197-0002/) of op de website www.harderwijk.nl/plannendrielanden. Informatie: domein Ruimte, dhr. M. den Braven, tel. 411 911.

Openbare bekendmaking RNV

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’ maakt bekend dat tot 14 oktober 2019 in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage ligt de ontwerpjaarrekening 2018, tevens liquidatierekening, van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’. Het stuk wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’ op 14 oktober 2019. De stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.

Ontwerp Apv en ontwerp Verordening tot binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen ter inzage

Voor de volledigheid maken burgemeester en wethouders u er nogmaals op attent dat de ontwerp Apv en de Verordening tot binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage zijn gelegd.
 
Apv
In de Apv is de aangenomen motie van de gemeenteraad verwerkt, waarin staat dat de Apv dient te worden aangevuld met een bepaling waarin een verbod tot het oplaten van ballonnen staat. Dit in verband met het tegengaan van schade voor het milieu en het beschermen van dieren. Daarnaast zijn de vrijstellings- en overgangsbepalingen van de artikelen 2:28B en 6:5 van de Apv deels gewijzigd en voor het overige geschrapt. Toen in juni 2017 het exploitatievergunningenstelsel werd ingevoerd, is voorzien in een overgangsbepaling voor bestaande openbare inrichtingen. Bestaande openbare inrichtingen, al dan niet met een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, en waarbij zich 6 maanden voorafgaand aan de invoering van het exploitatievergunningenstelsel geen incidenten hebben voorgedaan, konden in aanmerking komen voor een vrijstelling. Inmiddels zijn alle bestaande horeca inrichtingen benaderd en beschikken deze ofwel over een vrijstelling ofwel over een exploitatievergunning. Tegen zaken die geen vergunning kunnen krijgen zijn handhavingsprocedures opgestart. Om nog in een juridische basis te voorzien voor de verleende vrijstellingen en de intrekkingsmogelijkheden in stand te laten, wordt voorgesteld artikel 2:28B gewijzigd vast te stellen zodat hierin is voorzien.
Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Met deze verordening krijgt de burgemeester de bevoegdheid om tijdens het van kracht zijn van een noodverordening binnen te treden in een woning, ook als de bewoner geen toestemming geeft of kan geven.
 
Wat ligt er voor u ter inzage?
- de concept tekst van de nieuwe APV inclusief toelichting;
- een overzichtstabel met de tekst van de huidige Apv en de wijzigingen naast elkaar;
- de concept tekst ‘APV’ in gewone taal. Dit is de publieksvriendelijke versie van de Apv;
- de concept tekst van de ‘Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen’ inclusief toelichting. Deze stukken zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. De (geanonimiseerde) zienswijzen zijn alleen te raadplegen in het fysieke dossier in de stadswinkel van het stadhuis.
 
Mogelijkheid indienen zienswijze
De hierboven genoemde stukken liggen al vanaf 18 juli 2019 voor zes weken voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen nog tot en met woensdag 28 augustus 2019 een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming.
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kunt u contact opnemen met mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen van het domein Bestuur & Organisatie, beiden bereikbaar via tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:
- een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te leggen op de Anne Franklaan nabij de moskee; en
- diverse verkeersmaatregelen te treffen op de Vuurtorenweg, Vuurbaak, Noorderhoofd, Brandaris, (verlengde) Knardijk-West en het nieuwe parkeerterrein P8 aan de oostzijde van de Knardijk-N302. Dit in het kader van de definitieve inrichting van deze straten.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure:
- Schippersmeen 147: uitbreiden woning; 13-9-2019.

 Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
10-7-2019: Stichting Careander, Beneluxlaan 1, 3844 AK in Harderwijk, voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor en spreekkamer (unit) op het terrein
10-7-2019: Baanweg 28 voor het starten van Primitive Gym in Harderwijk
25-7-2019: Zuiderbreedte 29, 3845 MC in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
25-7-2019: Dorpshuisweg 11, 3849 BL in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een schuur
26-7-2019: Zuiderzeestraatweg 64 C, 3849 AH in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een dak.
30-7-2019: Veldkamp 58, 3843 BJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
31-7-2019: Van Goorsewegje 15, 3849 MD in Hierden voor het slopen van een schuur
5-8-2019: Van Goorswegje 15, 3849 MD in Hierden voor het (gedeeltelijk) slopen van een bijgebouw
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.