Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 7

Met deze week: Maak kennis met een sport of ontdek uw creatieve talent, Wijkcafé: Samen voor een veilig Harderwijk en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Grootkarzijn

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft vrijdagavond 8 februari een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Gerrit Grootkarzijn. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer in de brandweerkazerne. De heer Grootkarzijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
Gerrit Grootkarzijn startte op 18-jarige leeftijd als vrijwilliger bij de brandweer in Oldebroek. Bij de brandweer in Harderwijk was hij chauffeur, bevelvoerder, instructeur, officier van dienst, lid van het bedrijfsopvangteam, leerwerkplekbegeleider en korpscommandant van de posten Harderwijk en Hierden. De afgelopen jaren nam hij al afscheid als korpscommandant en vierde zijn 40 jarig dienstjubileum. Vrijdag nam hij ook als vrijwilliger afscheid van het brandweerkorps. 

Maak kennis met een sport of ontdek uw creatieve talent

Er is meer te doen in Harderwijk dan u denkt, voor jong en oud! Vanaf vandaag, woensdag 13 februari 13.00 uur kunt u zich aanmelden voor een sport of cultuuractiviteit naar keuze via www.sportwijzerharderwijk.nl of www.cultuurwijzerharderwijk.nl.
 
Met de wijzers kunt u kennismaken met diverse sportcursussen en kunst- en culturele activiteiten. Van zelfverdedigingsporten, duiken, tennis, tot beeldende kunst, dans- en muzieklessen. In totaal zijn er ruim 200 activiteiten om uit te kiezen! De activiteiten worden aangeboden vanaf 4 maart tot 6 juli door 52 verschillende sport- en cultuuraanbieders. 

Samenwerking Veiligheidsacademie en Stadstoezicht gestart

Dinsdag 12 februari is de officiële samenwerking tussen de Veiligheidsacademie van ROC Landstede en het team Stadstoezicht van de gemeente Harderwijk van start gegaan.

Studenten van de studierichting Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) worden projectmatig ingezet op het meten van de parkeerdruk in de gemeente en het in kaart brengen van de mate van fietsen en brommen in het voetgangersgebied. Op die manier wordt studenten de mogelijkheid geboden in een periode van 10 weken praktijkervaring op te doen in hun vakgebied. De studenten worden begeleid door medewerkers van het team Stadstoezicht. Het is de bedoeling dat deze werkstage jaarlijks wordt aangeboden. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 14 februari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere nieuwbouw zwembad De Sypel. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

 
Wijkcafé: Samen voor een veilig Harderwijk

De politie en gemeente werken voortdurend aan de veiligheid in de buurt. Toch zult u niet altijd zien wat een wijkagent en wijkboa (stadstoezicht gemeente) doen. Op woensdag 6 maart is er weer een wijkcafé waar wijkagent Jurion Veenstra en wijkboa Jeroen Lourens in een open gesprek over hun werkzaamheden en ervaringen vertellen.

Wat kunt u van de politie en stadstoezicht verwachten? En wat kunt u doen om Harderwijk en Hierden zo leefbaar en veilig mogelijk te maken? Ook kunt u vragen, zorgen en ideeën met hen delen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Dit kan via een mail aan m.apel@harderwijk.nl.
 
Plaats: MFC de Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
Datum: woensdag 6 maart
Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

 
Valpreventiecursus voor ouderen: ‘In Balans’

In maart 2019 gaat de valpreventiecursus voor ouderen opnieuw van start. Voelt u zich af en toe onzeker met bewegen, wankel op de been tijdens het lopen of bent u bang om te vallen? Doe dan mee. ‘In Balans’ is een drie maanden durende groepscursus gericht op het voorkómen van valongelukken. Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 60 jaar die zich onzeker voelen tijdens het lopen, die bang zijn om te vallen en/of al vaker gevallen zijn.
 
Woensdag 20 februari is er een (vrijblijvende) informatiebijeenkomst over de cursusinhoud. De cursus bestaat uit drie theorielessen van twee uur en daarna tien weken lang, twee keer per week (maandag en donderdag) een training van één uur. De trainingen zijn gericht op het vergroten van onder andere de beenspierkracht, de coördinatie en de balans.
 
Informatiebijeenkomst: woensdag 20 februari tussen 9.00 en 12.00 uur (vrije inloop).
Start cursus: donderdag 7 maart van 9.30 tot 11.30 uur.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk.
 
‘In Balans’ is een door de zorgverzekeraars erkende cursus. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de cursus (€ 220,-) dan ook geheel of gedeeltelijk uit uw aanvullende pakket.
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: Marianne Freulings-Salden, Fysiotherapie Drielanden, info@fysiodrielanden.nl, tel. 0341 432 754. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 31-1-2019 Zuiderzeestraatweg 75A: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 • 31-1-2019 Zuiderzeestraatweg 81: legaliseren bijgebouwen (gm)
 • 31-1-2019 Markt 8: kastjes op de gevel (gm)
 • 31-1-2019 Metten Gerritskamp 30: dakkapel (voorzijde)
 • 31-1-2019 Drielandendreef 1: inrit
 • 1-2-2019 Duivenkamp 60: inrit
Als u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 4-2-2019 Waltorenstraat 5: zonnepanelen in strijd regels ro
 • 4-2-2019 Grote Marktstraat 6: veranderen rijksmonument
 • 5-2-2019 Ceintuurbaan 2-90: renoveren gebouw 90
 • 6-2-2019 Beukenlaan 5: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 6-2-2019 Langendijkstraat 6 & 6A: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels ro
 • 6-2-2019 Zuiderzeestraatweg 75A: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 • 7-2-2019 Parallelweg 26-166: herbouwen recreatiewoning
 • 7-2-2019 Achterste Wei 2: uitbreiden praktijk
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure
 • Constantijn Huygenslaan 1: renovatie gymzaal; 21-3-2019
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij de ingang van het appartementencomplex Goeman Borgesiuslaan 211-335
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
De burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen op grond van sloop/asbest ontvangen:
 • 5-2-2019: Schaapskamp 6, 3849 PS in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 30-1-2019: Parallelweg 15, 3849 MJ in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 30-1-2019: Vischmarkt 20, 3841 BG in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 30-1-2019: Vlierburgweg 2, 3849 MB in Hierden voor het slopen van een bergruimte
Bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg
Het bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00071-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00199-/NL.IMRO.0243.BP00199-0003/) of www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. - De organisator van de Demo Klassiek Wegracemotoren in Hierden heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 20 februari 2019 ter inzage in de Stadswinkel.
 • De organisator van de Koningsspelen heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 27 maart 2019 ter inzage in de Stadswinkel.
Voor meer informatie over meerjarige evenementenvergunningen kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.