Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 17

Met deze week: Spelregels kleedjesmarkt Koningsdag 2019, programma Nationale Herdenking 2019 en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Spelregels kleedjesmarkt Koningsdag 2019

Ook dit jaar willen wij er samen een mooi feest van maken. Tijdens de kleedjesmarkt kunt u tweedehandse spullen kopen en verkopen. Op www.harderwijk.nl/koningsdag leest u de spelregels voor het verkopen van spullen op de kleedjesmarkt.
 
Kleedjes plaatsen achter de oranje strepen
De kleedjesmarkt start zaterdag vanaf 6.00 uur. U kunt vanaf vrijdag om 18.00 uur een plekje innemen. U mag alleen achter de oranje krijtstrepen in de straten een kleedje leggen. Daarbuiten is dit niet toegestaan. Dit zodat hulpverleningsvoertuigen er langs kunnen. Op de Boulevard is de kleedjesmarkt niet toegestaan. De weekmarkt op zaterdag komt te vervallen.
 
Plekken waar u kunt staan
Op de plattegrond is aangegeven waar de kleedjesmarkt mag plaatsvinden. De rijbanen zijn niet bestemd voor de kleedjes en moeten bereikbaar zijn voor hulpdiensten bij calamiteiten.

OV-inloopspreekuur voor senioren

Inloopspreekuur over het openbaar vervoer voor senioren. Elke vierde donderdag in de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 11.30 uur in de Bibliotheek in het Huis van de Stad. Het eerst volgende inloopspreekuur is donderdag 25 april.

Raadsinformatie

Donderdag 2 mei is er geen raads- of commissievergadering. 

Aangepast openingstijden Koningsdag

Zaterdag 27 april is de Stadswinkel in het Huis van de Stad en het Milieupark aan de Daltonstraat gesloten. Meer informatie op www.harderwijk.nl/contact.  

Gratis ophaalservice snoeihout en takken

De laatste mogelijkheid om dit voorjaar gratis uw grof tuinafval, zoals snoeihout en takken, te laten ophalen is dinsdag 30 april. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk komende vrijdag vóór 15.00 uur, aan bij ABL Boomverzorging, mail naar info@ablboomverzorging.nl of bel 0318 614 227.
 
Spelregels
U biedt takken en snoeihout langs de openbare weg als volgt aan:
 • maak bundels van maximaal 1 meter lengte en met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel
 • u mag maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden
 • biedt géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond aan
 • zet het tuinafval op de ophaaldag voor 07.30 uur langs de weg
 • indien het aangeboden grof tuinafval niet op deze manier wordt aangeboden, kan het    niet worden meegenomen
Voor vragen en of informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Aanmelden voor Struinen in de Tuinen

Op zondag 7 juli komt Struinen in de Tuinen voor het eerst naar Harderwijk. Hiervoor zijn zij hard op zoek naar tuinen en acts. Lijkt het u leuk om als tuin mee te doen of als act? Schrijf u dan voor 30 april in via: www.struinenindetuinen.nl/harderwijk/aanmelden.
 
Moet u in het centrum wonen om mee te doen aan Struinen in de Tuinen? Juist niet! Struinen in de Tuinen probeert het festival vooral in de wijken van Harderwijk te organiseren. Mocht u achter in Drielanden wonen of juist in het Waterfront en lijkt het u leuk om de buren beter te leren kennen? Schrijf u dan in en doe mee aan de eerste editie van Struinen in de Tuinen Harderwijk. Meer informatie, mail naar harderwijk@struinenindetuinen.nl. 

Programma Nationale Herdenking 2019

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Herdenking plaats op de Begraafplaats Oostergaarde aan het Oosteinde.
 
18.00 uur tot zonsondergang   
Bij openbare gebouwen worden de vlaggen halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen.
 
18.15 tot 18.45 uur          
Korte bezinningsdienst in de Grote Kerk
 
19.00 - 19.15 uur   
Genodigden en degenen die onmiddellijk na de twee minuten stilte deelnemen aan het leggen van een bloemstuk (en zich hiervoor hebben aangemeld), verzamelen zich in de aula van de Begraafplaats Oostergaarde.
 
19.20 uur   
Verzamelen van belangstellenden bij de hoofdingang van de Begraafplaats Oostergaarde aan Oosteinde 12 voor het houden van een stille omgang langs de graven van de gevallenen. Uitdelen van flyers aan belangstellenden door leden van Scoutinggroepen Verbraak Margriet en Ragay Redoz Harderwijk.
 
19.25 uur   
Aanvang stille omgang. Tijdens deze tocht zullen geen vlaggen en vaandels worden meegevoerd.
 
19.45 - 19.59 uur   
Luiden van de kerkklokken, gevolgd door taptoesignaal.
 
20.00 uur  
Twee minuten absolute stilte. U wordt verzocht deze plechtige stilte overal en algemeen in acht te nemen.
 
20.02 uur
Zingen eerste en zesde couplet Wilhelmus. Aansluitend toespraak burgemeester Van Schaik en voordracht gedicht door Maarten van Kleen. Bloemlegging door nabestaanden, autoriteiten, kerkelijke en maatschappelijke organisaties en scholen, geassisteerd door leden van Scouting Verbraak Margriet Groep en Ragay Redoz. Defilé langs het herdenkingskruis en bloemlegging. Tijdens de kranslegging en het defilé brengt de Stedelijke Harmonie samen met ‘t Hierder zangkoor passende muziek en zang ten gehore.
 
21.10 uur
Vlaggen worden gestreken   
 
Bewoners Havendam blij met ontwerp Havenkantoor
Bewoners van de Havendam hebben vorige week tijdens een besloten bijeenkomst de eerste ontwerpen gezien van het nieuwe Havenkantoor dat op de Havendam komt. Het Havenkantoor krijgt een Zuiderzee-uitstraling. De eerste reacties zijn positief. Meer informatie op www.harderwijk.nl/actueel.  Lees ook

Wegwerkzaamheden A28 27 april tot en met 8 mei

Rijkswaterstaat voert van zaterdag 27 april 08.30 uur tot zondag 5 mei 09.30 uur groot onderhoud uit op de A28. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid.
 
Het verkeer op de A28 richting Harderwijk/Zwolle gaat van zaterdag 27 april 08.30 tot zondagochtend 5 mei 09.30 uur tussen afrit Strand-Nulde (10) en Harderwijk-Zuid (11) over versmalde rijstroken en er geldt een snelheidslimiet van snelheidslimiet van 70 km/h. Richting Amersfoort gaat het verkeer van maandag 29 april 06.00 uur tot zaterdagochtend 4 mei 08.30 uur tussen afrit Harderwijk-Zuid (11) en Strand Nulde (10) over versmalde rijstroken en geldt ook hier een snelheidslimiet van 70 km/h.
 
Van donderdag 25 april tot en met woensdag 8 mei zijn op het traject avonden nachtafsluitingen van diverse op- en afritten (zie kader). Deze afsluitingen worden aangekondigd op de gele borden boven en langs de weg.
 
Rijkswaterstaat adviseert niet langs de werkzaamheden te rijden tijdens de spitsen, maar gebruik te maken van de alternatieve routes over de snelwegen in beide richtingen. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om eventuele incidenten snel te kunnen afhandelen.   

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 12-4-2019 Vischmarkt 6: vervangen parasols
 • 12-4-2019 Schapenhoek 10: zonnepanelen op rijksmonument
 • 15-4-2019 Mecklenburglaan 78: inrit
 • 17-4-2019 Grote Oosterwijck 23: uitbreiden schuur
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 15-4-2019 Saxofoondreef 5: vervangen garagedeur
 • 16-4-2019 Westeinde 14: plaatsen promotiebord
 • 17-4-2019 Zeggemeen 1: uitbreiden schuur in strijd regels ro
 • 17-4-2019 Acacialaan 1: verhogen nok
 • 17-4-2019 Industrieweg 15: verbreden inrit en aanleggen inrit
 • 17-4-2019 Luttekepoortstraat 32a: vervangen tuinhuis
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 25-1-2019: Melding Activiteitenbesluit De Kaper, Voltastraat 2, 3846 AP in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf gericht op textielreclame
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 10-4-2019: Prins Frederik Hendriklaan 1 A, 3843 AC in Harderwijk, voor het slopen van een aanbouw en een garage van een woning
 • 8-4-2019: Café Capri P.C. Hooftplein 1, 3842 HB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een (voormalig) café
De volgende melding op grond van mobiel puinbreken:
 • 3-4-2019: melding Mobiel puinbreken Hertog Reinoudlaan in Harderwijk in de periode van week 17-19 2019
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Sporttarieven Harderwijk 2019-2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe binnensporttarieven en zwembadtarieven voor het seizoen 2019-2020. De gewijzigde tarieven gaan in op de onderstaande data;
 • De individuele tarieven voor het buitenzwembad per 1 mei 2019.
 • De gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1 augustus 2019.
 • De individuele tarieven voor het gebruik van het binnenzwembad per 1 september 2019.
De nieuwe tarieven kunt u inzien via www.harderwijk.nl/sport. Voor meer informatie kunt u per mail terecht bij cluster sport via sport@harderwijk.nl.
 
Wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38
Het ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 voorziet in de ontwikkeling van het perceel Horloseweg 38 waarbij de bouw van zeven vrijstaande woningen in een brinkachtige setting mogelijk wordt gemaakt.
 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 25 april 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.WP00214-0001) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00214-/NL.IMRO.0243.BP00214-0001/) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
 • Luttekepoortstraat 5: verbouwen horecapand en plaatsen reclame; 24-5-2019
 • Hoefbladmeen 1a: realiseren 2 appartementen op 1e verdieping in strijd regels ro; 4-6-2019
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Brouwersbosweg 18: corrigeren dieraantal.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25-4-2019 gedurende 6 weken tot en met 6 juni 2019 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Demo Klassieke Wegracemotoren

Op zaterdag 4 mei wordt in Hierden de Demo Klassieke Wegracemotoren georganiseerd.  Het circuit bestaat uit (een deel van) de Grevenhofsweg, de Kruisweg, de Berkenboomseweg, de Snippendalseweg en de Brouwersbosweg (zie: www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SEqTTndp8xy55ctPSlkWO908Uts&ll=52.35161638570752%2C5.665654573107872&z=16). Houd er rekening mee dat tussen 08.00 en 19.00 uur dit circuit afgesloten is voor verkeer en het doorgaande verkeer is gestremd.  Lees ook 
 
Afstandsbeoordelingsmethodiek
De afstandsbeoordelingsmethodiek (ABM) is in 2004 in Harderwijk ontwikkeld. Met de ABM kan op het gehoor worden vastgesteld of geluidnormen bij horecabedrijven worden overschreden. Met ruim 10 jaar ervaring in de praktijk is de methode op een aantal punten aangepast en verbeterd. Kort samengevat zijn de aanpassingen:
 • constatering op basis van de hoorbaarheid van alleen bastonen is niet meer mogelijk
 • de ABM is nu toepasbaar voor de gehele binnenstad
 • de beoordelingsafstand op de Smeepoortenbrink is gecorrigeerd van 35 naar 25 meter
Tegen het ontwerp van de Afstandsbeoordelingsmethodiek zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Afstandsbeoordelingsmethodiek op 16 april 2019 ongewijzigd vastgesteld. Informatie: domein Ruimte, de heer R. van Drunen, tel. 411911. De beleidsregel is ook in te zien op de website www.harderwijk.nl/beleidsregels.