Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 15

Met deze week: Buurtteam veilig Houtkamp neemt AED in gebruik, Start bouwproject De Laaghe Veluwe en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Koninklijke Erepenning voor 't Hierder Zangkoor

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft zaterdagavond 6 april de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan ’t Hierder Zangkoor. Dat gebeurde tijdens het jubileumconcert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van dit koor in de Dorpskerk van Hierden. Het koor werd in 1919 opgericht en is sindsdien een actieve vereniging en een stabiele factor in Hierden en omgeving. Jaarlijks worden concerten gegeven in ziekenhuizen, kerken en instellingen in Harderwijk en omstreken. Het koor werkt al vele jaren mee aan de nationale dodenherdenking en de Volkskerstzang.
 
De Koninklijke Erepenning is een symbool waarmee Koning Willem Alexander respect en waardering toont voor de maatschappelijke verdiensten van ’t Hierder Zangkoor. (Bekijk hier de video)

100 jarig jubileum Hierder Zangkoor

Koningsspelen 2019; Ga water drinken!

Aanstaande vrijdag 12 april sporten ruim 2200 basisschoolleerlingen samen tijdens de Koningsspelen. De spelen vinden voor de zesde keer plaats op de sportboulevard aan de Parkweg. Het thema van dit jaar is Ga water drinken! Water is gezond, zorgt voor energie en is bovendien een makkelijke dorstlesser, zo uit de kraan.
 
De Koningsspelen zijn georganiseerd door de gemeente en worden mede mogelijk gemaakt door de medewerking en ondersteuning van diverse partijen uit Harderwijk. Mede dankzij de leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Harderwijk verwachten wij er een succesvolle sportdag van te maken! 

JOGG Café in Harderwijk donderdag 18 april

Donderdagavond 18 april om 19.00 uur geeft Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB en voormalig trainer van PEC Zwolle en Jong Oranje, een presentatie over zijn carrière in de voetbalwereld tijdens het jaarlijkse JOGG Café.
 
Het JOGG Café, georganiseerd door JOGG-Harderwijk, wordt dit jaar gehouden bij Cultuurkust (Klooster 4). Bedrijven, scholen, sportverenigingen en andere organisatie worden tijdens deze avond bedankt voor het promoten van een gezonde leefstijl in Harderwijk. Tijdens het JOGG Café verteld JOGG regisseur Mathijs van Faassen over de toekomstplannen van JOGG binnen Gezond Actief Harderwijk en blikken we terug op een periode waarin JOGG-Harderwijk prachtige doelen behaalde. Ook PEC Zwolle speler Bram van Polen zal deze avond aanwezig zijn om de JOGG Drinkwater campagne te promoten. Kijk op www.jogg-harderwijk.nl voor het programma van de avond en meld u aan! 

Lid rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk zoeken voor hun Rekenkamercommissie een extern lid met kennis en ervaring op het gebied van beleidsonderzoek en een sterk ontwikkeld bestuurlijk inzicht. Reageren kan tot 15 april! Meer informatie over de functie leest u op werkenbij.meerinzicht.nl/vacatures

Start bouwproject De Laaghe Veluwe

Wethouder Christianne van der Wal heeft dinsdag 2 april het startsein gegeven van een bouwproject van projectontwikkelaar BPD in het wijkdeel Harderweide. Het bouwproject onder de naam De Laaghe Veluwe is één van de laatste bouwprojecten in het eerste deelplan van dit nieuwe wijkdeel. Harderweide is een onderdeel van de wijk Drielanden.

Wouter Molendijk Koninklijk onderscheiden

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft zaterdag 6 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Wouter Molendijk. De uitreiking vond plaats tijdens een concert georganiseerd door de Stichting Randmeerconcerten in kasteel De Vanenburg in Putten waar Molendijk afscheid nam als bestuurslid van deze stichting. Wouter Molendijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer Molendijk heeft zich meer dan 38 jaar op uitzonderlijke wijze ingezet voor de kamermuziek in Harderwijk en omliggende gemeenten. Hij was sinds 1980 bestuurslid van de Stichting Randmeerconcerten en vervulde gedurende 12 jaar de functie van voorzitter. Onder zijn bezielende leiding is de belangstelling voor klassieke muziek, in het bijzonder de kamermuziek, op de Noord West Veluwe gegroeid. Ook was Wouter Molendijk tussen 2012 en 2018 nauw betrokken, onder meer als voorzitter, bij de politieke partij Harderwijk Anders.

Wouter Molendijk koninklijke onderscheiding 

Buurtteam veilig Houtkamp neemt AED in gebruik

Buurtteam Houtkamp bestaat ruim een jaar. Een klein buurtteam met een aantal straten, maar daardoor ook efficiënt. Zij genieten inmiddels een grote bekendheid in de buurt.

De mannen van het eerste uur: Gert Hannessen, Herman Kost en Jeffrey Moes (sinds kort versterkt door Marijke Boonstra) hebben door hun persoonlijke benadering in korte tijd veel mensen in de buurt bereikt en een leuk actief team om zich heen verzameld. Sinds de oprichting is in korte tijd veel uitgevoerd in de buurt. Op donderdag is een AED geplaatst, in samenwerking met buren van basisschool de Veste, wijkontmoetingscentrum Stad (ZorgDat) en sporthal de Sypel. Wethouder Marcel Companjen was bij dit belangrijke moment aanwezig. De AED is 24/7 beschikbaar en hangt aan de Houtkamp nummer 6.
 
AED
Ieder jaar krijgen 35.000 mensen een hartinfarct. 70% daarvan gebeurt thuis. Het is van het grootste belang dat zij binnen 6 minuten gereanimeerd worden. De aanrijdtijd van ambulances is daarvoor te lang. Daarom is het zo belangrijk dat er voldoende AED’s beschikbaar zijn en mensen die ze kunnen bedienen.
 
Hebt u zelf goede ideeën?
Ziet u kansen of ervaart u problemen in uw straat of wijk? Of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. U kunt ook meedenken en meedoen op www.onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Harderwijk zijn wij Samen! Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 28-3-2019 Coornhertstraat 25: dakkapel (achterzijde)
 • 28-3-2019 Papenerf 6: dakkapel (voorzijde)
 • 29-3-2019 Vondellaan 43: schuur en afdak in strijd regels ro
 • 31-3-2019 Korhoenlaan 1-40: kappen 3 bomen
 • 1-4-2019 Molenweg 6A: garage
 • 1-4-2019 Krommekamp 59: verbreden inrit
 • 1-4-2019 Bazuinpad 20: schuur in strijd regels ro
 • 1-4-2019 Saxofoondreef 5: vervangen garagedeur
 • 27-3-2019 Schaapskamp: kappen 15 bomen
 • 3-4-2019 Acacialaan 1: verhogen nok
 • 3-4-2019 hoek Bellstraat/Braillestraat: opslaghal met kantoor en reclame
 • 3-4-2019 Parallelweg 26A: kappen 30 bomen
 • 3-4-2019 Zeggemeen 1: uitbreiden schuur in strijd regels ro
 • 3-4-2019 Bachdreef 31: achterpad
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 28-3-2019 Parkweg 6: kappen 16 bomen
 • 1-4-2019 Stationslaan 26: gevelrenovatie en uitbreiding overblijf
 • 1-4-2019 Dichterskwartier, Handelsweg 12 t/m 30 en Thea Beckmanlaan 2 t/m 20: 20 woningen
 • 1-4-2019 Pijlkruidmeen 35: aanbouw
 • 1-4-2019 Horlosebrink 2: kappen 5 bomen
 • 1-4-2019 Kamperfoeliedreef 2: berging in strijd regels ro
 • 2-4-2019 Ceintuurbaan 4- 83: kappen 1 boom
 • 2-4-2019 Sonnevancklaan 3: kappen 4 bomen
 • 2-4-2019 Zwaluwenweg 5: overkapping voor ruwvoer
 • 2-4-2019 Coornhertstraat 25: dakkapel (achterzijde)
 • 3-4-2019 Stadsdennenweg 15: verbouwen woning
 • 3-4-2019 Vondellaan 43: schuur en afdak in strijd regels ro
 • 3-4-2019 Laan 1940-1945 nr. 13: uitbreiden woning
 • 4-4-2019 Potgieterstraat 15: dakkapellen (voor en achter)
 • 4-4-2019 Braillestraat 17 t/m 17-14: bedrijfsverzamelgebouw
 • 4-4-2019 Bliksdam 12: woning
 • 4-4-2019 Hanlokamp 2: kappen 3 bomen
 • 4-4-2019 Parallelweg 26-29: kappen 5 bomen
 • 4-4-2019 Korhoenlaan 1-32: kappen 2 bomen
 • 4-4-2019 Bilderdijkstraat 18: nokverhoging met dakkapel (voorzijde)
 • 3-4-2019 Slingerbos 1: handbalveld
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Rectificatie

In de publicatie over het Beleid Bijtincidenten op de gemeentepagina van 6 maart 2019 stond helaas een fout. Onderstaand de juiste tekst van de publicatie.
 
Beleid Bijtincidenten vastgesteld

De burgemeester heeft op 10 februari 2019 besloten het Beleid Bijtincidenten vast te stellen. Dit beleid treedt in werking de dag na deze publicatie op de gemeentepagina in ‘Het Kontakt’. In de gemeente Harderwijk moeten mens en dier veilig over straat kunnen zonder bang te zijn te worden gebeten door een hond. Mocht het toch gebeuren dan wil de burgemeester adequaat maatregelen kunnen nemen. Het beleid is een andere uitwerking van een langer bestaan APV artikel. Het beleid verduidelijkt, licht toe en beschrijft de aanpak van de gemeente en samenwerkende partijen.
 
Het Beleid Bijtincidenten ligt met ingang van de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad en is te raadplegen op www.harderwijk.nl/regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. M. van der Weerd van het domein Bestuur & Organisatie, bereikbaar onder tel. 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • Het verkeersbesluit voor een gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen voor de locatie Tonselsehof 7 in te trekken en op die locatie geen laadpaal te laten plaatsen (zie daarvoor zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10041.html) en
 • Op een gedeelte van het parkeerterrein bij het winkelcentrum Tweelingstad aan de Nassaulaan een verbod voor vrachtwagens in te stellen.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 15-3-2019: Autobedrijf Eric van de Weijer, Pascalstraat 6, 3846 AM Harderwijk, voor het bouwen van een autostalling aan het bestaande pand.
 • 26-2-2019: Melding Activiteitenbesluit Brownies & Downies, Donkerstraat 27A, 3841 CA in Harderwijk, voor het starten van een koffie- en lunchroom.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 1-4-2019: Boekhorstlaan 1 t/m 10, 3847 LP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit diverse voormalige woningen inclusief opstallen
 • 23-3-2019: Weisteeg 1, 3845 LH in Hardewijk, voor het slopen van een schuur
 • 2-4-2019: Justus van Effenstraat 8 en 10, 3842 GE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 2-4-2019: Bunschotenmeen 53, 3844 HG Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg
Het bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00207-/NL.IMRO.0243.BP00207-0003/) of op de website www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.