Gemeente kiest voor robuuste financiële positie in onzekere tijden

In de nieuwe kadernota voor de jaren 2021 – 2024 houdt het college van B&W rekening met onzekere economische tijden. Het is gelijk ook een periode waarin het college, mede door de coronacrisis, zich geplaatst ziet voor een duidelijke financiële uitdaging.

Het financieel perspectief van gemeenten staat de komende jaren naar verwachting onder druk

De coronacrisis heeft economische gevolgen en die beperken zich niet tot het huidige jaar. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. “Meer dan ooit moeten we in de komende jaren keuzes maken om de komende jaren een structureel begrotingsevenwicht te bereiken en te handhaven”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “In het verleden heeft Harderwijk echter al meerdere keren bewezen deze uitdaging aan te kunnen. Dat geeft ons dan ook vertrouwen voor de toekomst. Ook omdat de financiële huishouding van de gemeente de afgelopen jaren op orde is.”
 
Niet alleen het coronavirus is oorzaak van een wat minder optimistisch financiële toekomst
De laatste jaren zijn er veel taken bij de lokale overheid terechtgekomen. Die overdracht is niet altijd in overeenstemming geweest met de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Gemeenten moeten bijpassen uit “eigen middelen” om de stijgende kosten binnen het sociaal domein te kunnen opvangen. Dat geldt ook voor de gemeente Harderwijk. Naar verwachting komt het Rijk begin juni dit jaar met duidelijkheid over de bijdragen.
 
Bij het komen tot een sluitende begroting zullen de ambities ook wat getemperd worden
Volgens wethouder Jeroen de Jong kan er niet meer in hetzelfde tempo worden geïnvesteerd als in de afgelopen jaren. “Maar we constateren ook dat door de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode onze stad een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. En dat op tal van onderwerpen.”
 
Dit is de start van het laatste volledige jaar binnen de raadsperiode 2018-2022
Het financiële perspectief van Harderwijk is aanleiding voor directie en College om de zomerperiode te gebruiken tot een sluitend meerjarig perspectief te komen. Daarmee wil het college voorbereid zijn op de onzekere toekomst.
 
De kadernota wordt in juli door de raad vastgesteld
Na vaststelling wordt de kadernota betrokken bij de behandeling van de begroting 2021-2024 in het najaar.
Via de kadernota formuleert de gemeente jaarlijks in het voorjaar de kaders, uitgangspunten en beleidskeuzes voor de volgende begrotingsjaren. Daarin wordt een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de financiële positie van de gemeente en de overige relevante ontwikkelingen.